ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

female connector

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -female connector-, *female connector*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
female connectorปลั๊กตัวเมียหมายถึง ปลั๊กไฟฟ้าแบบหนึ่งที่เป็นตัวรองรับ (มีแต่รูที่จะรับ การเสียบจากปลั๊กตัวผู้อีกทีหนึ่ง)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雌性接口[cí xìng jiē kǒu, ㄘˊ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, ] female connector [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メスコネクタ[, mesukonekuta] (n) {comp} female connector [Add to Longdo]
雌コネクタ[めすコネクタ, mesu konekuta] (n) {comp} female connector [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
メスコネクタ[めすこねくた, mesukonekuta] female connector [Add to Longdo]
雌コネクタ[めすコネクタ, mesu konekuta] female connector [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top