ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fee,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fee,-, *fee,*
Possible hiragana form: ふぇえ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fee, equalizationค่าธรรมเนียมชดเชย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fee, With regard to the membership fee, you must ask the treasurer of the club.

Japanese-English: EDICT Dictionary
あら挽き;粗碾き;粗挽き;粗びき;荒びき[あらびき, arabiki] (adj-no) coarsely ground (e.g. coffee, grain); minced (e.g. meat) [Add to Longdo]
お茶する[おちゃする, ochasuru] (exp, vs-i) (col) (sometimes used as a pickup line) to go out for tea (or coffee, etc.) [Add to Longdo]
リーズナブル[ri-zunaburu] (adj-na) reasonable (only if applied to price, fee, fare, rate, etc.); inexpensive; (P) [Add to Longdo]
一服休憩[いっぷくきゅうけい, ippukukyuukei] (n, vs) tea (coffee, cigarette) break [Add to Longdo]
化粧缶[けしょうかん, keshoukan] (n) resealable metal can (for coffee, tea leaves, sweets, etc.) [Add to Longdo]
入れる(P);容れる;函れる[いれる, ireru] (v1, vt) (1) to put in; to let in; to take in; to bring in; to insert; to set (a jewel, etc.); to ink in (e.g. a tattoo); (2) to admit; to accept; to employ; to hire; (3) (esp. 容れる) to accept; to comply; to grant; to adopt (a policy, etc.); to take (advice, etc.); to listen to; to pay attention to; (4) to include; (5) to pay (one's rent, etc.); (6) to cast (a vote); (7) (See 淹れる) to make (tea, coffee, etc.); (8) to turn on (a switch, etc.); (9) to send (a fax); to call; (P) [Add to Longdo]
挽きたて;挽き立て[ひきたて, hikitate] (adj-no) freshly-ground (e.g. coffee, pepper); fresh ground [Add to Longdo]
淹れる[いれる, ireru] (v1, vt) (See 入れる・7) to make (tea, coffee, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
接続料[せつぞくりょう, setsuzokuryou] connection fee, connection charge [Add to Longdo]
電話料金[でんわりょうきん, denwaryoukin] telephone fee, telephone service charge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fee \Fee\ (f[=e]), n. [OE. fe, feh, feoh, cattle, property,
   money, fief, AS. feoh cattle, property, money; the senses of
   "property, money," arising from cattle being used in early
   times as a medium of exchange or payment, property chiefly
   consisting of cattle; akin to OS. fehu cattle, property, D.
   vee cattle, OHG. fihu, fehu, G. vieh, Icel. f[=e] cattle,
   property, money, Goth. fa['i]hu, L. pecus cattle, pecunia
   property, money, Skr. pa[,c]u cattle, perh. orig., "a
   fastened or tethered animal," from a root signifying to bind,
   and perh. akin to E. fang, fair, a.; cf. OF. fie, flu, feu,
   fleu, fief, F. fief, from German, of the same origin. the
   sense fief is due to the French. [root]249. Cf. {Feud},
   {Fief}, {Fellow}, {Pecuniary}.]
   1. property; possession; tenure. "Laden with rich fee."
    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Once did she hold the gorgeous East in fee.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. Reward or compensation for services rendered or to be
    rendered; especially, payment for professional services,
    of optional amount, or fixed by custom or laws; charge;
    pay; perquisite; as, the fees of lawyers and physicians;
    the fees of office; clerk's fees; sheriff's fees; marriage
    fees, etc.
    [1913 Webster]
 
       To plead for love deserves more fee than hate.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Feud. Law) A right to the use of a superior's land, as a
    stipend for services to be performed; also, the land so
    held; a fief.
    [1913 Webster]
 
   4. (Eng. Law) An estate of inheritance supposed to be held
    either mediately or immediately from the sovereign, and
    absolutely vested in the owner.
    [1913 Webster]
 
   Note: All the land in England, except the crown land, is of
      this kind. An absolute fee, or fee simple, is land
      which a man holds to himself and his heirs forever, who
      are called tenants in fee simple. In modern writers, by
      fee is usually meant fee simple. A limited fee may be a
      qualified or base fee, which ceases with the existence
      of certain conditions; or a conditional fee, or fee
      tail, which is limited to particular heirs.
      --Blackstone.
      [1913 Webster]
 
   5. (Amer. Law) An estate of inheritance belonging to the
    owner, and transmissible to his heirs, absolutely and
    simply, without condition attached to the tenure.
    [1913 Webster]
 
   {Fee estate} (Eng. Law), land or tenements held in fee in
    consideration or some acknowledgment or service rendered
    to the lord.
 
   {Fee farm} (Law), land held of another in fee, in
    consideration of an annual rent, without homage, fealty,
    or any other service than that mentioned in the feoffment;
    an estate in fee simple, subject to a perpetual rent.
    --Blackstone.
 
   {Fee farm rent} (Eng. Law), a perpetual rent reserved upon a
    conveyance in fee simple.
 
   {Fee fund} (Scot. Law), certain court dues out of which the
    clerks and other court officers are paid.
 
   {Fee simple} (Law), an absolute fee; a fee without conditions
    or limits.
    [1913 Webster]
 
       Buy the fee simple of my life for an hour and a
       quarter.               --Shak.
 
   {Fee tail} (Law), an estate of inheritance, limited and
    restrained to some particular heirs. --Burill.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fee \Fee\ (f[=e]), v. t. [imp. & p. p. {Feed} (f[=e]d); p. pr. &
   vb. n. {Feeing}.]
   To reward for services performed, or to be performed; to
   recompense; to hire or keep in hire; hence, to bribe.
   [1913 Webster]
 
      The patient . . . fees the doctor.    --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      There's not a one of them but in his house
      I keep a servant feed.          --Shak.
   [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 fee /fe/
  fairy

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top