ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

faire

F EH1 R   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faire-, *faire*
Possible hiragana form: ふぁいれ
Longdo Dictionary ฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN)
faire cuire (vt ) bake

Longdo Dictionary ภาษา ฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
faire croûte (vt ) cake

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affaire d' honneur(อาแฟร์' โดเนอ) fr. การต่อสู้ตัวต่อตัว (a duel)
charge d'affaires(ชาร์เย'ดะแฟร์) n. อุปทูต,ผู้ทำการแทน,ผู้รักษาการแทน, Syn. charge
laissez faire(เลสเซแฟรฺ') n. ทฤษฎีที่ว่ารัฐบาลควรเข้ายุ่งเกี่ยวในเรื่องเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด,ทฤษฎีการไม่ยุ่งเรื่องของผู้อื่น., See also: laissez-faire adj. ดูlaissez faire laisser-faire adj. ดูlaissez faire, Syn. laisser faire

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your savoir faire is ooo-la-laแอดเดรสของคุณคืออูลาลา Pinocchio (1940)
/Je t'ai déjà dit /de faire cpnfiance à perspnne.ฉันเคยคุยกับคุณแล้วใช่ไหม ว่าต้องหาทางเชื่อมั่นในตัวเขา The Visitor (2007)
- you know, you have the savoir faire of a hyena.รู้อะไรมั้ย คุณนี่ทำตัวเหมือนหมาไฮยีน่าเลย Advanced Criminal Law (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
faireCinderella is far fairer than her sisters.
faireHer very frowns are fairer far Than smiles of other maidens are. [Poem]
faireThe crow thinks her own birds fairest.
faireThe fairest rose is at last withered.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ว[v.] (aēo) EN: court ; woo ; serenade ; sing to   FR: faire la cour ; courtiser
อาการเคล็ด[v.] (ākān khlet) EN: be sprained   FR: se faire une entorse
อกตัญญู[v.] (akatanyū) EN: be ungrateful   FR: être ingrat ; faire preuve d'ingratitude
อนุโลม[v.] (anulōm) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify   FR: accéder ; satisfaire ; adapter
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well   FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
เอากัน[v. exp.] (ao kan) FR: faire l'amour
เอาขอเกี่ยว[v. exp.] (ao khøkīo) FR: gaffer ; faire une bêtise
อับปาง[v.] (appāng) EN: capsize ; sink ; wreck ; founder   FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer
อารี[v.] (ārī) EN: be helpful ; be generous   FR: faire montre de bienveillance
อธิษฐาน[v.] (athitthān) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering   FR: faire un voeu ; prier

CMU English Pronouncing Dictionary
FAIRE F EH1 R
FAIRER F EH1 R ER0
FAIRES F EH1 R Z
FAIREY F EH1 R IY0
FAIREST F EH1 R IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fairer (j) fˈɛəʳrər (f e@1 r @ r)
fairest (j) fˈɛəʳrɪst (f e@1 r i s t)

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de l'auto-stopโบกรถให้หยุด
faire de l'escrime(vt) เล่นฟันดาบสากล
faire de l'oeil à qqn(phrase) ขยิบตาให้
faire de la danse(vt) เต้นรำ
Image:
faire de la monnaie(phrase) แลกเหรียญ, แลกเงิน
faire de la musique(vt) เล่นดนตรี
Image:
faire de la natation(vt) ว่ายน้ำ หรือ ไปว่ายน้ำ, See also: S. nager à la piscine,
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
faire du foot(vt) เล่นฟุตบอล
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
レッセフェール[, ressefe-ru] (n) laissez-faire (fre [Add to Longdo]
レッセフェールレッセパッセ[, ressefe-ruressepasse] (exp) laissez faire, laissez passer (fre [Add to Longdo]
自由放任[じゆうほうにん, jiyuuhounin] (n,adj-no) laissez-faire; non-intervention [Add to Longdo]
代理公使[だいりこうし, dairikoushi] (n) charge d'affaires of a legation [Add to Longdo]
代理大使[だいりたいし, dairitaishi] (n) charge d'affaires of embassy [Add to Longdo]
放任主義[ほうにんしゅぎ, houninshugi] (n) principle of laissez-faire [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  faire /fɛʀ/ 
   achieve; act; do; make; perform; cause; get; make

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top