ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extraordinarily

EH0 K S T R AO2 R D AH0 N EH1 R AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extraordinarily-, *extraordinarily*, extraordinary
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extraordinarily(adv) อย่างเป็นพิเศษ, See also: อย่างผิดธรรมดา, Syn. uncommonly, unusually

English-Thai: Nontri Dictionary
extraordinarily(adv) อย่างผิดปกติ, อย่างพิเศษ, อย่างผิดธรรมดา, วิสามัญ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Extraordinarily well-hit.- ตีตรงดี The Legend of Bagger Vance (2000)
It's extraordinarily powerful it's pretty hard to avoid.มีอำนาจล้นเหลือ แทบไม่มีทางหลบพ้น The Corporation (2003)
Can you believe how extraordinarily gifted my girls are?ใครจะเชื่อล่ะว่าลูกสาวฉันก็มีพรสวรรค์อันสูงส่ง A Cinderella Story (2004)
We were just saying how handsome he is. Just so extraordinarily handsome.เรากำลังวิจารณ์ว่าโตขึ้นจะหล่อมั้ย แน่นอนว่าต้องหล่อจนสาวหลงเลยล่ะ Match Point (2005)
The dog went into a coma and a few moments later came to and was extraordinarily aggressive.สุนัขตัวนั้นอาการสาหัส ต่อมาไม่นาน มันก็มีอาการก้าวร้าว [ Rec ] (2007)
I'm rich, handsome, an extraordinarily gifted lover- but, most importantly, I know how to throw one hell of party;ผมรวย, หล่อ เป็นที่ดึงดูดต่อความรัก แต่ ที่สำคัญที่สุด ผมรู้ว่าทำยังไงถึงจะเข้าสู่ Chuck Versus the Break-Up (2008)
If, uh, by "okay," you mean extraordinarily depressed, เอ่อ.. "โอเค" หมายความว่า หดหู่อย่างมากนะ The Magnificent Archibalds (2008)
Your son was an extraordinarily gifted classical musician.ลูกชายของคุณมีพรสวรรค์พิเศษ ในการเป็นนักดนตรีคลาสลิก The Plain in the Prodigy (2009)
I often talk aloud to myself. I find it extraordinarily useful.ฉันมักปรึกษา พูดคุยกับตัวเองบ่อยๆ มันได้ผลในหลายๆเรื่อง Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
I find you extraordinarily professional, and I appreciate the way you do business.ผมพบว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับมืออาชีพ และผมขอขอบคุณอย่างมาก ที่คุณยอมทำธุรกิจร่วม No Más (2010)
These mathematical formulae are extraordinarily complex.สูตรทางคณิตศาสตร์พวกนี้ มันซับซ้อนอย่างน่าประหลาด White Tulip (2010)
The Intersect is extraordinarily powerful.อินเตอร์เซ็คมันเป็นพลังที่พิเศษ Chuck Versus the Tooth (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
extraordinarilyHe was extraordinarily important in your life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิเศษ(adv) specially, See also: extraordinarily, Example: หล่อนจัดเครื่องอาบน้ำไว้ให้เขาเป็นพิเศษ มีพวกสมุนไพรหอม เป็นต้น, Thai Definition: อย่างเป็นส่วนหนึ่งที่แปลกหรือเหนือไปจากธรรมดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นพิเศษ[pen phisēt] (adv) EN: specially ; particularly ; extraordinarily  FR: exceptionnellement
พิเศษ[phisēt] (adv) EN: specially ; especially ; extraordinarily ; particularly  FR: spécialement ; particulièrement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXTRAORDINARILY EH0 K S T R AO2 R D AH0 N EH1 R AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extraordinarily (a) ˈɪkstrˈɔːdnrəliː (i1 k s t r oo1 d n r @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
異に[けに, keni] (adv) (arch) outstandingly; extraordinarily; exceptionally [Add to Longdo]
警抜[けいばつ, keibatsu] (adj-na, n) scintillating; extraordinarily excellent [Add to Longdo]
斜めならず[ななめならず;なのめならず(ok), nanamenarazu ; nanomenarazu (ok)] (exp) unusually; extraordinarily; uncommonly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Extraordinarily \Ex*traor"di*na*ri*ly\, adv.
   In an extraordinary manner or degree.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extraordinarily
   adv 1: extremely; "she was inordinately smart"; "it will be an
       extraordinarily painful step to negotiate" [syn:
       {inordinately}, {extraordinarily}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top