ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

examine on

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -examine on-, *examine on*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา examine on มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *examine on*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
examine on[PHRV] ทดสอบ, See also: สอบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's just examine one, at the surface... the colors of nature that dazzle us.สีของธรรมชาติที่ทำให้ตาพร่าเรา สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเหรอ? Hiding in the Light (2014)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xǐng, ㄒㄧㄥˇ, ] introspection; to examine oneself critically; awareness; to visit (an elderly relative), #305 [Add to Longdo]
省察[xǐng chá, ㄒㄧㄥˇ ㄔㄚˊ, ] to examine oneself, #114,980 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
脈を診る[みゃくをみる, myakuwomiru] (exp,v1) to examine one's pulse [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top