ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entertainingly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entertainingly-, *entertainingly*, entertaining
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนุกปาก(adv) entertainingly, See also: amusingly, pleasantly, enjoyably, Syn. คะนองปาก, Example: พวกอันธพาลแซวผู้หญิงที่เดินผ่านไปผ่านมาอย่างสนุกปากโดยไม่เกรงใจใครเลย, Thai Definition: พูดออกไปเพลิดเพลินขำขันอย่างไม่คิดถึงความเหมาะสม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สนุกปาก[sanukpāk] (adv) EN: entertainingly ; amusingly ; pleasantly ; enjoyably

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entertainingly (a) ˌɛntətˈɛɪnɪŋliː (e2 n t @ t ei1 n i ng l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entertaining \En`ter*tain"ing\, a.
   Affording entertainment; pleasing; amusing; diverting. --
   {En`ter*tain"ing*ly}, adv. -- {En`ter*tain"ing*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entertainingly
   adv 1: in an entertaining manner; "Byron's consumed memoirs
       possessed the merit of being well and entertainingly
       written"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top