ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

empirical

EH2 M P IH1 R IH0 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -empirical-, *empirical*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
empirical(adj) ซึ่งได้จากประสบการณ์หรือการทดลองมากกว่าทฤษฎี, See also: เชิงประจักษ์, Syn. experiental, observation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
empirical(เอมพี'ริเคิล) adj. ซึ่งได้จากประสบการณ์หรือการทดลองหรือการสังเกต (โดยไม่อาศัยวิทยาศาสตร์หรือทฤษฎี), See also: empiricalness n. ดูempirical

English-Thai: Nontri Dictionary
empirical(adj) เกี่ยวกับการทดลอง, ชัดเจน, โดยอาศัยการสังเกต, ซึ่งได้จากประสบการณ์คี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
empiricalเชิงประจักษ์, เชิงประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
empirical apperceptionประจักษวิสัญชาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
empirical knowledgeความรู้เชิงประจักษ์, ความรู้เชิงประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
empirical methodระเบียบวิธีเชิงประสบการณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
empirical truthความจริงเชิงประจักษ์, ความจริงเชิงประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Empiricalสูตรเอมไพริคอล [การแพทย์]
empirical formulaสูตรเอมพิริคัล, สูตรที่แสดงอัตราส่วนอย่างต่ำของจำนวนอะตอมของธาตุที่รวมกันเป็นสารประกอบ  เช่น CH2O เป็นสูตรอย่างง่ายของ C6H12O6 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
empirical lawกฏเอมพิริคัล, กฏที่ได้จากการวัด การสังเกตหรือการทดลอง โดยไม่อาศัยทฤษฎีใด ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As a scientist I rely on empirical evidence, and in this matter I don't believe that there's data either way.ในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ ฉันพึ่งพาหลักฐานเชิง ประจักษ์และในเรื่องนี้ ฉันไม่เชื่อว่ามีข้อมูลทางใดทางหนึ่ง Contact (1997)
There's virtually no empirical proof.ไม่มีหลักฐานเชิงประจักมายืนยัน The Da Vinci Code (2006)
Listen, we have to deal with hard, empirical evidence and facts.ฟังน่ะ เรายากมากที่จะรับมือ กับการทดลองนี้ และความจริง เราไม่สามารถ... The Fourth Kind (2009)
LOOKS LIKE SHE WAS COMPILING EMPIRICAL DATA ABOUT HOMICIDE TRENDS IN CLEVELAND.ข้อมูลเกี่ยวกับฆาตกรรมที่เกิดขึ้นระยะนี้ในคลิฟแลนด์ Zoe's Reprise (2009)
It's about collecting empirical evidence and until we can prove empirically that we were the cause, ต้องรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ จนกว่าเราพิสูจน์มันได้ด้วย การทดลองว่าเราเป็นสาเหตุจริง... A561984 (2009)
Children are not rigorous when it comes to empirical inquiry.เด็กๆ ไม่ได้อยากรู้อยากเห็น อย่างจริงจัง ตอนที่ต้องตรวจสอบ ข้อมูลเชิงประจักษ์ The Body and the Bounty (2010)
There is absolutely no empirical evidence... that ghosts or spirits or the human soul exists.ช่วงเวลานั้น มันไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ว่าผี วิญญาณ The Ghost in the Machine (2012)
Ron, purely for empirical evidence and science, รอนหมดจดสำหรับการทดลอง หลักฐานและวิทยาศาสตร์ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
To dismiss the empirical with foolish emotionalism...เพื่อยกเลิกกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ด้วยความรู้สึกโง่ๆ... The Shot in the Dark (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชิงประจักษ์(adj) empirical

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EMPIRICAL EH2 M P IH1 R IH0 K AH0 L
EMPIRICALLY EH0 M P IH1 R IH0 K AH0 L IY0
EMPIRICALLY EH0 M P IH1 R IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
empirical (j) ˈɪmpˈɪrɪkl (i1 m p i1 r i k l)
empirically (a) ˈɪmpˈɪrɪkliː (i1 m p i1 r i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erfahrung { f }empirical knowledge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
経験科学[けいけんかがく, keikenkagaku] (n) empirical science [Add to Longdo]
実験科学[じっけんかがく, jikkenkagaku] (n) empirical science [Add to Longdo]
実験式[じっけんしき, jikkenshiki] (n) empirical formula [Add to Longdo]
実証的[じっしょうてき, jisshouteki] (adj-na) empirical; positive [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
実証的[じっしょうてき, jisshouteki] empirical (an), positive [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top