Search result for

elegy

(16 entries)
(0.0036 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elegy-, *elegy*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elegy    [N] บทกลอนแสดงความเศร้าโศกเสียใจ, See also: คำกลอนแสดงความเศร้าโศกเสียใจ, Syn. lament, requiem, threnody

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elegyบทร้อยกรองกำสรด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elegy(เอล'ลิจี) n. บทกวีไว้อาลัย,เพลงไว้อาลัย

English-Thai: Nontri Dictionary
elegy(n) โคลงกำศรวญ,บทกวีไว้อาลัย,เพลงไว้อาลัย

CMU English Pronouncing Dictionary
ELEGY    EH1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elegy    (n) (e1 l @ jh ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エレジー[, ereji-] (n) elegy [Add to Longdo]
哀歌[あいか, aika] (n,adj-no) (1) lament (song); elegy; dirge; sad song; (2) Lamentations (book of the Bible) [Add to Longdo]
哀詩[あいし, aishi] (n) elegy [Add to Longdo]
哀傷歌[あいしょうか, aishouka] (n) lament; elegy; dirge; funeral song [Add to Longdo]
弔歌[ちょうか, chouka] (n) elegy; dirge [Add to Longdo]
挽歌[ばんか, banka] (n,adj-no) elegy; funeral song [Add to Longdo]
悲歌[ひか, hika] (n,vs,adj-no) elegy; dirge; mournful melody [Add to Longdo]
悲曲[ひきょく, hikyoku] (n) elegy; sad tune; plaintive melody [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elegy \El"e*gy\, n.; pl. {Elegies}. [L. elegia, Gr. ?, fem.
   sing. (cf. ?, prop., neut. pl. of ? a distich in elegiac
   verse), fr. ? elegiac, fr. ? a song of mourning.]
   A mournful or plaintive poem; a funereal song; a poem of
   lamentation. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elegy
   n 1: a mournful poem; a lament for the dead [syn: {elegy},
      {lament}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top