Search result for

ee

(131 entries)
(0.0361 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ee-, *ee*. Possible hiragana form: ええ
English-Thai: Longdo Dictionary
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
sheep(n) แกะ
Image:
green(adj) อ่อนด้วยประสบการณ์, ไร้เดียงสา, S. naive,
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ
itchy feet(slang) เป็นสำนวน แปลว่า การชอบท่องเที่ยว ความอยากสัญจร เช่น Choem travels a lot. We can see that he always gets itchy feet.
itchy feet(slang) คล้ายสำนวนไทยที่ว่า ชีพจรลงเท้า เพราะ itchy feet แปลตรงๆ คือ เท้าที่คันยุบยิบ
attendee(n) ผู้เข้าร่วม (ในการประชุม, งานต่าง), S. attendant
have one's feet on the groundยืนบนลำแข้งของตนเอง เช่น Don't worry about him. He has his feet on the ground.
overspeed(n vi vt adj) ขับรถเร็วเกินกำหนด
give so. the creeps(colloq) ให้ความรู้สึกที่น่ากลัวสะหวั่นพรั่นพรึง เช่น That black cat gives me the creeps every time I see it.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
EEA (abbrev ) เขตเศรษฐกิจยุโรป ย่อมาจาก European Economic Area
EEI (abbrev ) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
See also: S. Electrical and Electronics Institute,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ee    [SUF] ผู้ถูกกระทำ
eel    [N] ปลาไหล
eer    [SUF] ผู้มีส่วนร่วม
eery    [ADJ] น่าขนลุก, See also: ลึกลับ, ประหลาด, Syn. scary, spooky, uncanny
eejit    [SL] คนงี่เง่า
eerie    [ADJ] น่ากลัว, See also: น่าขนลุก, Syn. ghostly, spooky, uncanny, weird
eerie    [ADV] น่าขนลุก, See also: น่าหวาดผวา, น่ากลัว, ลึกลับ, ประหลาด, Syn. weirdly
eeing-to    [SL] มีเซ็กส์, See also: ร่วมเพศ, มีเพศสัมมพันธ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
EE (end to end signaling)อีอี (การให้สัญญาณระหว่างปลายทาง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
EEG (electroencephalogram)อีอีจี (ภาพคลื่นไฟฟ้าสมอง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
EEPROM (electrically erasable PROM)อีอีพร็อม (หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมและลบได้ด้วยกระแสไฟฟ้า) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
EER (energy efficiency ratio)อีอีดาร์ (ประสิทธิภาพการให้ความเย็น) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eelsปลาไหล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eeThe politician is as slippery as an eel!
eeHolding an eel too fast is the way to let her escape.
eeSome people dislike eels because they look like snakes.
eeThe eel I caught last week is still alive.
eeHe's like an eel.
eeThe eerie silence struck terror into their hearts.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eecabbr. European Economic Community องค์การร่วมทางเศรษฐกิจแห่งยุโรป
eegabbr. electroencephalogram
eel(อีล) n. ปลาไหล
eentabbr. eyes,ears,nose,throat
eeprom(อีอีพร็อม) ย่อมาจาก electronically erasable programmable read only memory (แปลว่า หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมและลบได้ด้วยกระแสไฟฟ้า) เป็นชิป (chip) ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติตามชื่อ ใช้เป็นหน่วยความจำ หากต้องการแก้ไข จะต้องใช้สัญญาณไฟฟ้าลบ แล้วบันทึกของใหม่ลงไป หน่วยความจำชนิดนี้จะเก็บข้อมูลไว้ได้แม้ว่าจะไม่ใช้ไฟฟ้า
eerie(เอีย'รี) adj. น่าขนลุก,ลึกลับ,ประหลาด., See also: eerily adv. ดูeerie eeriness n. ดูeerie
eeromย่อมาจาก electrically erasable read only memory (แปลว่า หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดลบได้ด้วยกระแสไฟฟ้า) เป็นรอมชนิดหนึ่งซึ่งสามารถนำมาลบและบันทึกใหม่ได้โดยไม่ต้องย้าย ออกมาจากแผงวงจร การบรรจุโปรแกรมใหม่ทำได้โดยใช้กระแสไฟฟ้า และทำได้สะดวกกว่า อีพรอม (EPROM) มาก มีความหมายเหมือน EAROMดู ROM และ EPROM ประกอบ
eery(เอีย'รี) adj. น่าขนลุก,ลึกลับ,ประหลาด., See also: eerily adv. ดูeerie eeriness n. ดูeerie
abentee ballotบัตรเลือกตั้งของผู้ที่ไม่มา (ซื่งมอบไว้ให้ก่อนล่วงหน้า) for an absentee Vote
aberdeen angusพันธุ์วัวชนิดหนึ่งที่ไร้เขา

English-Thai: Nontri Dictionary
eel(n) ปลาไหล
eerie(adj) แปลก,ประหลาด,ลึกลับ,น่าขนลุก
eery(adj) แปลก,ประหลาด,ลึกลับ,น่าขนลุก
absentee(n) ผู้ที่ขาดไป,ผู้ที่ไม่อยู่
addressee(n) ผู้ฟัง,ผู้รับจดหมาย
agree(vt) เห็นด้วย,ตกลง,ยินยอม,ถูกต้อง,เข้ากันได้
agreeable(adj) ซึ่งเห็นด้วย,เหมาะ,น่าคบ,น่าพอใจ,สอดคล้อง
agreement(n) การเห็นด้วย,การตกลง,ความยินยอม,ข้อตกลง,สัญญา
asleep(adj) หลับ,นอนหลับ
auctioneer(n) ผู้ขายเลหลัง,ผู้ขายทอดตลาด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไหล [N] eel, Syn. ปลาไหล, Example: ปลาไหลน้ำจืดใช้ลำตัวไส้ช่วยในการหายใจ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลารูปร่างกลมยาวคล้ายงู มีหลายวงศ์ในหลายอันดับ
ปลาไหล    [N] eel, Syn. เอียน, เอี่ยน, เหยี่ยน, Example: ปลาไหลผสมพันธุ์ด้วยการสร้างหวอดก่อนวางไข่ อาศัยอยู่ตามห้วย หนอง คลอง บึง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำนิ่ง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลารูปร่างกลมยาวคล้ายงู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse   FR: cheval [m]
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsara) EN: freelance   FR: indépendant [m]
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai anākhot) EN: future career   FR: carrière future [f]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
แอบมองดู[v. exp.] (aēp møngdū) FR: regarder à la dérobée
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler

CMU English Pronouncing Dictionary
EE    IY1
EEG    IY1 G
EEL    IY1 L
EEO    IY1 IY1 OW1
EELS    IY1 L Z
EELAM    IY1 L AE0 M
EERIE    IH1 R IY0
EERILY    IH1 R AH0 L IY0
EELLIKE    IY1 L L AY2 K
EELPOUT    IY1 L P AW2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
EEC    (n) (ii2 ii2 s ii1)
EEG    (n) (ii2 ii2 jh ii1)
eel    (n) (ii1 l)
eels    (n) (ii1 l z)
eery    (j) (i@1 r ii)
eerie    (j) (i@1 r ii)
eerier    (j) (i@1 r i@ r)
eerily    (a) (i@1 r @ l ii)
eeriest    (j) (i@1 r i i s t)
eeriness    (n) (i@1 r i n @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Idee(n) |die, pl. Ideen| ความคิด, ความเห็น, ไอเดีย
Kaffee(n) |der, pl. Kaffees| กาแฟ
Kaffeepulver(n) |das, pl. Kaffeepulver| กาแฟผง
Kaffeebohne(n) |die, pl. Bohnen| เมล็ดกาแฟ
Tee(n) |der, pl. Tees| ชา
leer(adj) ว่าง, เปล่า
Ideen(n) |pl.|, See also: die Idee
Schnee(n) |der| หิมะ, See also: schneien vt.
Schneeflocke(n) |die, pl. Schneeflocken| เกล็ดหิมะ (โดยทั่วไป มีลักษณะเฉพาะ คือ มีหกแฉกหรือแกนที่สมมาตร)
Himbeere(n) |die, pl. Himbeeren| ลูกราสเบอร์รี่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
MA : MitarbeiterEE : employee; employees [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
fumée(n) la fumée,-s = ควัน , ควันบุหรี่
bonne année(phrase) สุขสันต์ปีใหม่
cheminée(n) n.f. เตาผิง, ปล่องไฟ
Image:
créer(vt) สร้างสรร, รังสรร, สร้างขึ้นมา
entrée(n) |f, pl. entrées| อาหารจานแรกของมื้อซึ่งมักเป็นสลัดหรือซุป, อาหารเรียกน้ำย่อย , See also: S. hors-d'oeuvre,
entrée(n) |f, pl. entrées| ทางเข้า
entrée des artistes(n) ทางขึ้นเวที, See also: Related: entrée
entrée d'air(n) ทางอากาศเข้า, See also: Related: entrée
matinée(n) |f| ช่วงเวลาก่อนเที่ยง, ตอนเช้าก่อนเที่ยง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
枘(oK)[ほぞ, hozo] (n) (uk) (See ほぞ穴) tenon; cog; dovetail; pivot [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mán, ㄇㄢˊ, / ] eel; Anguilla lostoniensis [Add to Longdo]
鳗鱼[mán yú, ㄇㄢˊ ㄩˊ, / ] eel [Add to Longdo]
鳝鱼[shàn yú, ㄕㄢˋ ㄩˊ, / ] eel [Add to Longdo]
[lí, ㄌㄧˊ, / ] eel [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
アクセススピード[あくせすすぴーど, akusesusupi-do] access speed [Add to Longdo]
アクセス料金[アクセスりょうきん, akusesu ryoukin] access charge, access fee [Add to Longdo]
アドレススクリーニング[あどれすすくりーにんぐ, adoresusukuri-ningu] address screening [Add to Longdo]
ウィルス隔離[ウィルスかくり, uirusu kakuri] virus removal, virus sweep [Add to Longdo]
エラーフリー[えらーふりー, era-furi-] error free [Add to Longdo]
エンジニア[えんじにあ, enjinia] engineer [Add to Longdo]
オンラインマニュアル[おんらいんまにゅある, onrainmanyuaru] online manual, on-screen electronic book [Add to Longdo]
カード送り機構[カードおくりきこう, ka-do okurikikou] card feed [Add to Longdo]
カスタマエンジニア[かすたまえんじにあ, kasutamaenjinia] customer engineer (CE) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -ee \-ee\ [Formed on the F. p. p. ending -['e], masc.]
   A suffix used, chiefly in law terms, in a passive
   signification, to indicate the direct or indirect object of
   an action, or the one to whom an act is done or on whom a
   right is conferred; as in assignee, donee, alienee, grantee,
   etc. It is correlative to -or, the agent or doer. Eek

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 EE
   n 1: the branch of engineering science that studies the uses of
      electricity and the equipment for power generation and
      distribution and the control of machines and communication
      [syn: {electrical engineering}, {EE}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 EE
     Emotion Engine (Sony, Playstation)
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top