ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

educationist

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -educationist-, *educationist*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
educationistn. นักศึกษาศาสตร์, Syn. educationalist

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักการศึกษา[nak kānseuksā] (n) EN: educationist ; educationalist ; educator (Am.) ; academic  FR: éducateur [ m ] ; éducatrice [ f ] ; pédagogue [ m ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
educationist (n) ˈɪdjukˈɛɪʃənɪst (i1 d y u k ei1 sh @ n i s t)
educationists (n) ˈɪdjukˈɛɪʃənɪsts (i1 d y u k ei1 sh @ n i s t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Educationist \Ed`u*ca"tion*ist\, n.
   One who is versed in the theories of, or who advocates and
   promotes, education.
 
   Syn: educationalist.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 educationist
   n 1: a specialist in the theory of education [syn:
      {educationist}, {educationalist}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top