ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

echt

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -echt-, *echt*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันเดอร์เลชท์[TM] (Andoēlēt) EN: Anderlecht   FR: Anderlecht [m] ; Sporting d'Anderlecht [m] ; RSC Anderlecht [m] ; RSCA [m]

German-Thai: Longdo Dictionary
Recht(n) |das, pl. Rechte| ขวา
Recht(n) |das| ความถูกต้อง
recht(adj, adv) ดี, ถูกต้อง, เหมาะสม
mundgerecht(adj) ที่มีขนาดพอดีคำ พอดีปาก เช่น Den Salat in mundgerechte Stücke schneiden, einmal durch die Pfanne schwenken und mit den Tomaten unter den Kartoffelsalat heben.
senkrecht(adj) อยู่ในแนวตั้ง, ตั้งฉาก, ทำมุม 90 องศา, See also: vertikal
waagerecht(adj) อยู่ในแนวนอน, See also: horizontal
Recht(n) |das| สิทธิ
recht(adj) ด้านขวา ทางขวา เช่น die rechte Hand
Recht(n) |das| กฎหมาย
rechts(adv, Präp) ทางขวา เช่น nach rechts abbiegen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Echtheit {f}; Authentizität {f}authenticity [Add to Longdo]
Echtheit {f}genuineness [Add to Longdo]
Echtheit {f}realness [Add to Longdo]
Echtheit {f}; Originalität {f}originality [Add to Longdo]
Echtsilber {n}real silver [Add to Longdo]
Echtzeit...real-time [Add to Longdo]
Echtzeit-Betriebssystem {n} [comp.]real-time operating system [Add to Longdo]
Echtzeitverarbeitung {f}real-time processing [Add to Longdo]
echt; unverstellt {adj}genuine; unfeigned [Add to Longdo]
echt; richtig; wahr; zutreffend {adj}true [Add to Longdo]
echt {adj}real [Add to Longdo]
echt {adv}genuinely [Add to Longdo]
echt {adj}legit [Add to Longdo]
echtpukka [Add to Longdo]
echt geil; super geil {adj} [ugs.]hot; terrific; awesome [Am.] [coll.] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 echt
   adj 1: not fake or counterfeit; "a genuine Picasso"; "genuine
       leather" [syn: {genuine}, {echt}] [ant: {counterfeit},
       {imitative}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ECHT
     European Conference on Hypermedia Technology (INRIA, conference)
     

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 echt /ɛçt/
  genuine; genuinely; legit; properly; pukka; pure; real; true; unfeigned

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 echt /ɛxt/
  1. authentic
  2. authentic; genuine
  3. marriage; matrimony
  4. marriage
  5. marriage
  6. genuinely; indeed; really; truly
  7. true
  8. absolutely; genuinly; indeed; really; truly

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top