ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eagerly

IY1 G ER0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eagerly-, *eagerly*, eager
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good evening. You're eagerly awaited.สวัสดีครับ มีคนกำลังอยากพบคุณอยู่เลย Clue (1985)
Not eagerly waiting by the door.เธอรอที่ประตูไม่ไหว Purple Giraffe (2005)
And Mathayus, with the invincible sword in his grasp, looked eagerly to his reunion with Sargon.และมัซทายอัส ได้ครอง ดาบที่ไม่อาจเอาชนะได้ กระหายที่จะไปพบกับซาร์ก้อนอีกครั้ง The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
I waited eagerly for your arrival.ผมรออย่างกระตือรือร้น กับการมากของคูณ Episode #1.9 (2008)
I eagerly await the results.ข้ากระหายที่จะรอฟังผลลัพธ์อยู่ Defenders of Peace (2009)
How taken you were with my fainting act, eagerly leaping to assist the fallen beauty.แล้วตอนที่เจ้าหลงกล คิดว่าข้าเป็นลมล่ะ ร้อนใจจนแทบจะกระโจนเข้ามาช่วยหญิงงาม Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
I will eagerly be awaiting your call.ผมจะตั้งตารอสายคุณ Sense Memory (2011)
They have been eagerly awaiting thee.พวกเขารอพบท่านอย่างใจจดใจจ่อ Episode #2.7 (2011)
They eagerly await your blessing.พวกเค้าเฝ้ารอให้ท่านประทานพรให้ Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
A venture I eagerly set hands to months past.ซึ่งข้าเสี่ยงร่วมมือด้วย ในเดือนที่ผ่านมา A Place in This World (2012)
Accepted and eagerly anticipated.ฉันตกลงและจะรออย่างใจจดใจจ่อ Closing Time (2012)
When you so eagerly agreed to come and work for me, เมื่อเจ้ากระตือรือร้นตกลงที่จะมากับข้าและทำงานให้ข้า Lacey (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eagerlyAdmission to the club is eagerly sought.
eagerlyBeth is committed to Chris and eagerly accepted.
eagerlyHe studied Japanese eagerly.
eagerlyI tried to stop their quarrel eagerly.
eagerlyMy mother was happy to see her guest eating her cakes eagerly.
eagerlyShe waited eagerly for her husband's return.
eagerlyThe dog wagged its tail eagerly.
eagerlyThe pupils listened eagerly during his speech.
eagerlyThey eagerly supported his new policy.
eagerlyYou are sufficient to do study eagerly.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงี่ยน[ngīen] (v) EN: crave ; desire eagerly ; want greatly ; long for ; lust; have sexual desire  FR: être en manque ; être en chaleur

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EAGERLY IY1 G ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eagerly (a) ˈiːgəliː (ii1 g @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
鋭意[えいい, eii] (n-adv, n-t) eagerly; earnestly; diligently [Add to Longdo]
干天慈雨[かんてんじう, kantenjiu] (n) welcome (beneficial) rain in a drought; realization of something eagerly looked for; a welcome relief [Add to Longdo]
今か今か[いまかいまか, imakaimaka] (adv-to) eagerly waiting [Add to Longdo]
今や遅しと[いまやおそしと, imayaososhito] (adv) impatiently; eagerly [Add to Longdo]
首を長くして[くびをながくして, kubiwonagakushite] (exp) looking forward; expectantly; eagerly [Add to Longdo]
切に[せつに, setsuni] (adv) eagerly; earnestly; ardently [Add to Longdo]
他念無く;他念なく[たねんなく, tanennaku] (adv) eagerly; intently [Add to Longdo]
待ち望む[まちのぞむ, machinozomu] (v5m, vt) to look anxiously for; to wait eagerly for; (P) [Add to Longdo]
得たりや応と[えたりやおうと, etariyaouto] (exp) (See 得たり賢しと) readily; very eagerly; without moment's hesitation [Add to Longdo]
得たり賢しと[えたりかしこしと, etarikashikoshito] (exp) readily; very eagerly; without moment's hesitation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eagerly \Ea"ger*ly\, adv.
   In an eager manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eagerly
   adv 1: with eagerness; in an eager manner; "the news was eagerly
       awaited" [syn: {eagerly}, {thirstily}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top