หรือคุณหมายถึง duologü?
Search result for

duologue

(3 entries)
(0.0545 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duologue-, *duologue*
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duologue    (n) (d y uu1 @ l o g)
duologues    (n) (d y uu1 @ l o g z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 duologue
   n 1: a conversation between two persons [syn: {dialogue},
      {dialog}, {duologue}]
   2: a part of the script in which the speaking roles are limited
     to two actors

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

duologue

 


  

 
duologue
 • (n) // [OALD]
 


Similar FRENCH words suggested by aspell:
d'urologue, d'urologues, urologue, idéologue

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top