Search result for

draw from

(23 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -draw from-, *draw from*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
draw from[PHRV] ดึงออกมาจาก
draw from[PHRV] คาดคั้นจาก, See also: เค้นจาก
draw from[PHRV] เป็นผลมาจาก, Syn. derive from
draw from[PHRV] คัดมาจาก, See also: รวบรวมมาจาก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have looked at the photographs, and yes, you are right, there is only one possible conclusion you can draw from them.ฉันดูที่รูป และใช่คุณพูดถูก มีอย่างหนึ่ง ข้อสรุปที่เป็นไปได้ ที่คุณโน้มน้าวได้ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
And what conclusions did you draw from the blood evidence, Mr. Morgan?แล้วคุณเอาข้อสรุป มาจากไหน จากหลักฐานเลือดหรอ คุณ มอร์แกน? Living the Dream (2009)
You draw from stuff you know, right?คุณวาดจากสิ่งที่คุณรู้ใช่มั้ย? Inception (2010)
Well, he wanted to be sure they had a nest egg to draw fromก็ เขาต้องการให้แน่ใจ ว่าจะมีเงินเก็บไว้ใช้ The Ballad of Booth (2010)
Well, exactly how much power can you draw from a hundred dead witches?ถ้างั้น คุณสามารถดึงพลังจาก แม่มดที่ตายเป็นร้อยนี่ได้มากแค่ไหน? Know Thy Enemy (2011)
The easiest vessels for Fae to draw from are always humans.ภาชนะที่ง่ายที่สุดสำหรับเฟย์วาดจาก มนุษย์เสมอ ๆ Something Wicked This Fae Comes (2011)
She was a great mentor of mine, and I think it's only fitting that I draw from her bloodline.เธอเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดีของฉัน และฉันคิดว่าพลังที่ฉันได้จากการดึงพลัง จากสายเลือดของเธอนั้นยังไม่พอ All My Children (2012)
I draw from the entirety of the Bennett bloodline, living and dead.ฉันดึงพลังจากสายเลือดเบนเน็ตต์ทั้งหมด ทั้งยังมีชีวิตอยู่และตายแล้ว All My Children (2012)
- It's not the blood you draw that vexes me, Van Helsing, but the sublime pleasure you draw from its taking.มันไม่ใช่เลือดที่คุณดูดจากผมไปหรอก แวน เฮลซิง แต่เป็นความพิสมัยอันสูงสุด ที่คุณดูดจากมันต่างหาก A Whiff of Sulfur (2013)
And there's a small amount set aside for you to draw from as personal income while you settle in.และยังมีเงินให้คุณเบิกใช้เพิ่มอีกเล็กน้อย เป็นค่าใช้จ่ายขณะปรับตัว... Manchester by the Sea (2016)
- Unhappy as the event must be for Lydia, we must draw from it this useful lesson:-การไม่มีความสุขต้องเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับลิเดียแน่ Episode #1.5 (1995)
I'll take photos and use them to draw from.ฉันจะถ่ายรูปเก็บไว้ แล้วเลือกวาดเองทีหลัง Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
draw fromI would like to consider the implications we can draw from the application of Emmet's theory to chemistry.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถอนตัวจาก[v. exp.] (thøntūa jāk) EN: withdraw from   

Japanese-English: EDICT Dictionary
引きこもり(P);引き篭り;引篭り;引き籠り;引籠り;引き籠もり[ひきこもり, hikikomori] (n) (1) a shut-in; a stay-at-home; people who withdraw from society (e.g. retire to the country); (2) social withdrawal; shunning other people; (P) [Add to Longdo]
会を抜ける[かいをぬける, kaiwonukeru] (exp,v1) to withdraw from a society; to quit an association; to give up one's membership of a society [Add to Longdo]
御前を退く;ご前を退く[ごぜんをのく, gozenwonoku] (exp,v5k) to withdraw from the presence (of the Emperor) [Add to Longdo]
座を外す[ざをはずす, zawohazusu] (exp,v5s) to withdraw from someone's presence; to leave the room [Add to Longdo]
手を引く;手をひく[てをひく, tewohiku] (exp,v5k) (1) to withdraw from (a deal); to wash one's hands of; (2) to lead by the hand [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top