Search result for

drag

(143 entries)
(0.0302 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drag-, *drag*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drag[N] การดึง, See also: การลาก, Syn. heave, tug, yank, pull, Ant. push, shove, prod
drag[N] การอัดควันบุหรี่เข้าปอด, Syn. inhalation, druff, Ant. exhalation
drag[N] คนน่าเบื่อ (คำไม่เป็นทางการ)
drag[VI] พ่นควัน, Syn. smoke, suck
drag[VT] ลาก, See also: ดึง, ขุด, สาว, ชัก, Syn. heave, tug, yank, pull, Ant. push, shove, prod
draggy[ADJ] เชื่องช้า, See also: น่าเบื่อ, ยืดเยื้อ, Syn. interminable, lengthy, Ant. shortened, abbreviated
dragon[N] ผู้หญิงที่เข้มงวด, See also: คนที่ดุร้าย
dragon[N] มังกร, See also: มังกรโคโมโด
drag at[PHRV] ลาก, See also: ดึง, ยืดไป, Syn. drag on, draw at, puff at, pull at
drag in[PHRV] ลากเข้าไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drag(แดรก) {dragged,dragging,drags} vt. ลาก,ดึง,กวาด,คราด,เลื่อน,ลอก,นำเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามา,เอ้อระเหย,เฉื่อยชา vi. ถูกลากหรือดึงไปตาม,เลื่อนบนพื้นดิน,เคลื่อนอย่างอืดอาด,ล้าหลัง,ขุดลอก. n. เครื่องมือลาก, การลากอวน,คนที่น่าเบื่อที่สุด,สิ่งที่เบื่อที่สุด หมายถึง การใช้เมาส์ลากเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งบนจอภาพจากตำแหน่งเดิมไปยังตำแหน่งใหม่ บางทีใช้หมายถึงการ "ลากดำ" หรือ "ทำแถบสี" บนข้อความบางตอนเพื่อเป็นการบอกคอมพิวเตอร์ว่าได้เลือกข้อความนี้ไว้ แล้วจะใช้คำสั่ง cut หรือ copy ต่อไป
drag and dropลากแล้วปล่อยลากไปวางหมายถึง การใช้เมาส์ลากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ภาพหรือข้อความทั้งบล็อก) บนจอภาพ ไปวางไว้ยังตำแหน่งใหม่ โดยต้องกำหนด (select) ให้คอมพิวเตอร์รู้ก่อน แล้วจึงใช้เมาส์ลากไป การลากด้วยเมาส์นั้น จะต้องกดนิ้วชี้บนปุ่มซ้ายของเมาส์แช่ไว้ ในขณะที่ลากเมาส์เพื่อนำไปวางในที่ ๆ ต้องการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจะยกนิ้วออกจากเมาส์ได้ ในโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) อาจลากไปได้ทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์
drag stripn. ทางแข่งรถในระยะสั้น
draggle {draggledvt.,vi. ลากเปรอะเปื้อน,ครูดจนเปรอะเปื้อน.
draggles}vt.,vi. ลากเปรอะเปื้อน,ครูดจนเปรอะเปื้อน.
draggletailn. คนที่สกปรกมอมแมมไม่เรียบร้อย
dragglingvt.,vi. ลากเปรอะเปื้อน,ครูดจนเปรอะเปื้อน.
dragglyadj. สกปรกมอมแมม,ไม่เรียบร้อย
draggyadj. เฉื่อยชา,เชื่องช้า,ไม่มีชีวิตชีวา
draghoundn. สุนัขตามกลิ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
drag(vi) ยืดเยื้อ,เชื่องช้า,ไปช้าๆ,เรื่อยเฉื่อย
drag(vt) ลาก,ดึง,สาว,คราด,กวาด
dragon(n) มังกร,กิ้งก่า,ปู่โสมเฝ้าทรัพย์
dragonfly(n) แมลงปอ
dragoon(n) ทหารม้า
bedraggle(vt) ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dragลาก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dragระยะเบน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
dragแรงต้าน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
dragลาก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drag coefficientสัมประสิทธิ์แรงต้าน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
drag coefficient; coefficient of air dragสัมประสิทธิ์แรงต้านลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
drag foldชั้นหินคดโค้งย้วย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
drag lift ratioอัตราส่วนแรงต้านต่อแรงยก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
drag lineรอยเบน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
drag linkคันดึง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drag and dropลากแล้วปล่อย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Draggingการเดินที่ลากขา [การแพทย์]
draglinedragline, รถขุดบุ้งกี๋โยน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Dragomenล่าม [TU Subject Heading]
Dragon Fliesแมลงปอ [การแพทย์]
Dragon fruitแก้วมังกร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dragon Triangleสามเหลี่ยมมังกร [TU Subject Heading]
Dragonfliesแมลงปอ [TU Subject Heading]
Dragonsมังกร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dragon fruit (n) แก้วมังกร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yet, we have E-34 drag lines as well.แต่เราก็เห็นเส้นนำ E-34 นะ Dead Space: Downfall (2008)
Oh, god, you dragged it out of me.โอ้พระเจ้า.. คุณเอาเรื่องนั้น ออกไปจากฉันเลย The Itch (2008)
- it's not hanging it's dragging\ N การ-จะไม่ห้อย เป็นลาก Gas Pills (2008)
Dragged 178 yards.โดนลากไป 178 หลา Pilot (2008)
DRAGON: If only it were so easy to escape one's destiny.คงไม่ใช่เรื่องง่ายในการหนีไปจากชะตาชีวิต Valiant (2008)
Sir Marhaus looked upon the great sword, begotten in the dragon's breath and found it passing good.เซอร์มาฮูส มองไปยังดาบอันยิ่งใหญ่ อันเกิดจากลมหายใจของมังกร Excalibur (2008)
The dragon.มังกรต่างหาก Excalibur (2008)
The great sword begotten in the dragon's breath and found it passing good.ดาบอันยิ่งใหญ่ เกิดขึ้นจากลมหายใจของมังกร .... Excalibur (2008)
You can't be who the Dragon meant.คนที่มังกรนั่นบอก ไม่ควรเป็นเจ้า Le Morte d'Arthur (2008)
She got dragged away and some ahjussi threw the cello around.เธอโดนลากตัวออกไปและลุงคนนึงแกว่งเชลโล่ไปมาอยู่ Beethoven Virus (2008)
Yeah, he'll do, if you can drag him off his yacht.ได้ เขาทำแน่ ถ้าคุณไปลากเขาลงมาจากเรือได้ The Bank Job (2008)
They have been taxing the people to build the Royal Villa, as well as dragging off all the young men to use as construction workers!พวกเขากวาดต้อนผู้คน /Nมาสร้างวังหลวง, กวาดต้อนคนหนุ่ม /Nมาทำงานเยี่ยงทาส! Hong Gil Dong, the Hero (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dragI dragged the heavy baggage to the airport.
dragSmall children often like books about dragons and other monsters.
dragHe dragged his feet.
dragDon't drag out Chinese sayings about the importance of an environment conducive learning just to justify moving house for a child's entrance exams!
dragThe Giants had a close game with the Dragons last night.
dragShe half dragged, half carried the log.
dragWhat's more our first battle is to defeat that dragon!
dragThe meeting dragged on.
dragAfter an awkward pause, Bill took her by the hand and dragged her upstairs.
dragI have always wanted to see a dragon, but dragons are not real creatures.
dragHe dragged himself to bed.
dragThe animal in the top left-hand corner is meant to be a dragon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เตะถ่วง[V] retard, See also: drag on, put off, delay, Example: ผู้นำ 2 ประเทศกำลังเตะถ่วงยืดเวลาการเผชิญหน้าออกไปให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้, Thai definition: แกล้งทำให้ช้า
คันส่ง[N] drag link (of a motor vehicle), See also: steering arm, Thai definition: เครื่องส่งให้รถวิ่ง
ชักกะเย่อ[V] drag, See also: pull, Syn. ชักเย่อ, ชักคะเย่อ, ดึง, รั้ง, Example: ฝ่ายตรงข้ามล้วนแล้วแต่พลังช้างสาร จะต้องชักกะเย่อกันแทบสุดแรงถึงจะเอาอยู่
ย่ำเท้า[V] drag the feet, Syn. อยู่กับที่, ไม่พัฒนา, ไม่ก้าวหน้า, Example: การพัฒนาประเทศนั้นเราจะมัวย่ำเท้าอยู่ไม่ได้
มกรกุณฑล[N] dragon-shaped earrings, Count unit: ข้าง, Thai definition: เครื่องประดับหูมีรูปคล้ายมังกร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ปอ[N] dragonfly, Syn. แมลงปอ, Example: เด็กๆ ทำ เครื่องบินหางดอกหญ้า โดยจับแมลงปอมาเด็ดหางออก แล้วเอาดอกหญ้าเสียบเข้าไปที่ก้น ปล่อยให้มันบินไปเป็นที่สนุกสนาน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแมลงหลายชนิดและหลายวงศ์ในอันดับ Odonata หัวและอกสั้นป้อม ส่วนท้องแคบและยาว หนวดสั้นเล็กมองคล้ายขน ตาโตใหญ่ 2 ข้างดูเต็มหัว ปีก 2 คู่ขนาดเท่าๆ กันหรือโตกว่ากันเล็กน้อย ลักษณะยาว บางใส มีเส้นปีกมากมาย อาจมีสีต่างๆ เช่น ส้ม เหลือง หรือน้ำเงิน
ลากถูลู่ถูกัง[V] drag, See also: tow, haul, draw, pull, Syn. ลาก, ฉุดลาก, Example: พ่อคว้าแขนพี่สาว แล้วลากถูลู่ถูกังออกมากลางเรือน, Thai definition: ฉุดดึงไปอย่างไม่ปรานีปราศรัย
ถ่อ[V] drag, Example: คุณจะถ่อสังขารไปศาลอีกทำไม ในเมื่อการเสียสละของคุณไม่เกิดผลใดๆ, Thai definition: ไปหรือมาด้วยความลำบาก
ฉุด[V] pull, See also: drag, haul, tug, draw, Syn. ลาก, ดึง, ยื้อ, Ant. ผลัก, Example: คนงานชายหลายคนต้องช่วยกันฉุดต้นไม้ใหญ่ที่ล้มขวางทางอยู่ออกให้พ้นทาง, Thai definition: รั้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้น หรือดึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้
ฉุดกระชาก[V] drag, See also: pull, draw, seize by force, Syn. กระชาก, ฉุด, ชัก, ลาก, ดึง, Example: เธอถูกฉุกกระชากลงสู่ข้างทาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูลฮาวาย [n. exp.] (būn Hāwāi) EN: Brazilina snapdragon ; Blue Hawaii   
ชัก[v.] (chak) EN: pull ; draw ; tug ; drag ; haul ; raise   FR: tirer ; traîner ; hisser
ชักกะเย่อ[v.] (chakkayoē) EN: drag   
ชักลาก[v.] (chaklāk) EN: drag   
ฉุด[v.] (chut) EN: pull ; drag ; haul ; tug ; draw   FR: tirer ; traîner
ดึง[v.] (deung) EN: pull ; haul ; draw ; drag ; tug ; pluck   FR: tirer ; amener
ดึงแห[v. exp.] (deung haē) EN: drag a fishnet ; haul a fishnet   
หงส์เหนือมังกร[n. exp.] (hong neūa mangkøn) EN: swan over dragon   
หงส์ร่อนมังกรรำ[n. exp.] (hong rǿn mangkøn ram) EN: hovering phoenix, dancing dragon   
การดึง[n.] (kān deung) EN: dragging off ; traction   

CMU English Pronouncing Dictionary
DRAG    D R AE1 G
DRAGS    D R AE1 G Z
DRAGO    D R AA1 G OW0
DRAGE    D R EY1 JH
DRAGER    D R EY1 G ER0
DRAGGY    D R AE1 G IY0
DRAGAN    D R AA1 G AH0 N
DRAGOO    D R AA1 G UW0
DRAGON    D R AE1 G AH0 N
DRAGGED    D R AE1 G D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drag    (v) (d r a1 g)
drags    (v) (d r a1 g z)
dragon    (n) (d r a1 g @ n)
dragged    (v) (d r a1 g d)
dragnet    (n) (d r a1 g n e t)
dragons    (n) (d r a1 g @ n z)
dragoon    (v) (d r @1 g uu1 n)
dragging    (v) (d r a1 g i ng)
draggled    (j) (d r a1 g l d)
dragnets    (n) (d r a1 g n e t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dragee {f,n}sugar-coated tablet [Add to Longdo]
Schleppkettenförderer {m}drag chain conveyor [Add to Longdo]
Schleppzeiger {m}drag indicator [Add to Longdo]
dragieren (mit Zucker überziehen)to pan-coat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずるずる[, zuruzuru] (adj-na,adv,n,adv-to) (on-mim) sound or act of dragging; loose; inconclusive but unwanted situation; trailingly; (P) [Add to Longdo]
ずれ込む[ずれこむ, zurekomu] (v5m,vi) to drag on; to be delayed [Add to Longdo]
アラザン[, arazan] (n) silver dragee (fre [Add to Longdo]
ウロボロス[, uroborosu] (n) uroboros; ouroboros (image of a serpent or dragon swallowing its own tail) [Add to Longdo]
コモドドラゴン[, komododoragon] (n) Komodo dragon (Varanus komodoensis) [Add to Longdo]
コモド大蜥蜴[コモドおおとかげ;コモドオオトカゲ, komodo ootokage ; komodoootokage] (n) (uk) (See コモドドラゴン) Komodo dragon (Varanus komodoensis) [Add to Longdo]
ドラクエ[, dorakue] (n) (abbr) Dragon Quest (game) [Add to Longdo]
ドラグーン[, doragu-n] (n) dragoon [Add to Longdo]
ドラゴン[, doragon] (n) (See 竜) dragon (as depicted in Western myths); (P) [Add to Longdo]
ドラゴンボート[, doragonbo-to] (n) dragon boat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五月节[wǔ yuè jié, ˇ ㄩㄝˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] Dragon Boat Festival (the 5th day of the 5th lunar month) [Add to Longdo]
小龙[xiǎo lóng, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] dragons [Add to Longdo]
[chǐ, ㄔˇ, ] drag along [Add to Longdo]
[tuō, ㄊㄨㄛ, ] dragging (brush stroke in painting); to drag along [Add to Longdo]
拖家带口[tuō jiā dài kǒu, ㄊㄨㄛ ㄐㄧㄚ ㄉㄞˋ ㄎㄡˇ, / ] dragged down by having a family to feed [Add to Longdo]
拖走[tuō zǒu, ㄊㄨㄛ ㄗㄡˇ, ] drag away [Add to Longdo]
[yè, ㄧㄝˋ, ] drag [Add to Longdo]
[zhuài, ㄓㄨㄞˋ, ] drag [Add to Longdo]
[jǐ, ㄐㄧˇ, ] drag [Add to Longdo]
[yè, ㄧㄝˋ, ] drag [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドラッギング[どらっぎんぐ, doraggingu] dragging [Add to Longdo]
ドラッグ[どらっぐ, doraggu] drag (vs) [Add to Longdo]
ドラッグ&ドロップ[ドラッグアンドドロップ, doragguandodoroppu] drag and drop [Add to Longdo]
ドラッグロック[どらっぐろっく, doraggurokku] drag lock [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drag \Drag\, n. [See 3d {Dredge}.]
   A confection; a comfit; a drug. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drag \Drag\, v. t. [imp. & p. p. {Dragged}; p. pr. & vb. n.
   {Dragging}.] [OE. draggen; akin to Sw. dragga to search with
   a grapnel, fr. dragg grapnel, fr. draga to draw, the same
   word as E. draw. ? See {Draw}.]
   1. To draw slowly or heavily onward; to pull along the ground
    by main force; to haul; to trail; -- applied to drawing
    heavy or resisting bodies or those inapt for drawing, with
    labor, along the ground or other surface; as, to drag
    stone or timber; to drag a net in fishing.
    [1913 Webster]
 
       Dragged by the cords which through his feet were
       thrust.                --Denham.
    [1913 Webster]
 
       The grossness of his nature will have weight to drag
       thee down.              --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       A needless Alexandrine ends the song
       That, like a wounded snake, drags its slow length
       along.                --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To break, as land, by drawing a drag or harrow over it; to
    harrow; to draw a drag along the bottom of, as a stream or
    other water; hence, to search, as by means of a drag.
    [1913 Webster]
 
       Then while I dragged my brains for such a song.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To draw along, as something burdensome; hence, to pass in
    pain or with difficulty.
    [1913 Webster]
 
       Have dragged a lingering life.    -- Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {To drag an anchor} (Naut.), to trail it along the bottom
    when the anchor will not hold the ship.
 
   Syn: See {Draw}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drag \Drag\, v. i.
   1. To be drawn along, as a rope or dress, on the ground; to
    trail; to be moved onward along the ground, or along the
    bottom of the sea, as an anchor that does not hold.
    [1913 Webster]
 
   2. To move onward heavily, laboriously, or slowly; to advance
    with weary effort; to go on lingeringly.
    [1913 Webster]
 
       The day drags through, though storms keep out the
       sun.                 --Byron.
    [1913 Webster]
 
       Long, open panegyric drags at best.  -- Gay.
    [1913 Webster]
 
   3. To serve as a clog or hindrance; to hold back.
    [1913 Webster]
 
       A propeller is said to drag when the sails urge the
       vessel faster than the revolutions of the screw can
       propel her.              --Russell.
    [1913 Webster]
 
   4. To fish with a dragnet.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drag \Drag\, n. [See {Drag}, v. t., and cf. {Dray} a cart, and
   1st {Dredge}.]
   1. The act of dragging; anything which is dragged.
    [1913 Webster]
 
   2. A net, or an apparatus, to be drawn along the bottom under
    water, as in fishing, searching for drowned persons, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. A kind of sledge for conveying heavy bodies; also, a kind
    of low car or handcart; as, a stone drag.
    [1913 Webster]
 
   4. A heavy coach with seats on top; also, a heavy carriage.
    [Collog.] --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   5. A heavy harrow, for breaking up ground.
    [1913 Webster]
 
   6.
    (a) Anything towed in the water to retard a ship's
      progress, or to keep her head up to the wind; esp., a
      canvas bag with a hooped mouth, so used. See {Drag
      sail} (below).
    (b) Also, a skid or shoe, for retarding the motion of a
      carriage wheel.
    (c) Hence, anything that retards; a clog; an obstacle to
      progress or enjoyment.
      [1913 Webster]
 
         My lectures were only a pleasure to me, and no
         drag.               --J. D.
                          Forbes.
      [1913 Webster]
 
   7. Motion affected with slowness and difficulty, as if
    clogged. "Had a drag in his walk." -- Hazlitt.
    [1913 Webster]
 
   8. (Founding) The bottom part of a flask or mold, the upper
    part being the cope.
    [1913 Webster]
 
   9. (Masonry) A steel instrument for completing the dressing
    of soft stone.
    [1913 Webster]
 
   10. (Marine Engin.) The difference between the speed of a
     screw steamer under sail and that of the screw when the
     ship outruns the screw; or between the propulsive effects
     of the different floats of a paddle wheel. See Citation
     under {Drag}, v. i., 3.
     [1913 Webster]
 
   {Drag sail} (Naut.), a sail or canvas rigged on a stout
    frame, to be dragged by a vessel through the water in
    order to keep her head to the wind or to prevent drifting;
    -- called also {drift sail}, {drag sheet}, {drag anchor},
    {sea anchor}, {floating anchor}, etc.
 
   {Drag twist} (Mining), a spiral hook at the end of a rod for
    cleaning drilled holes.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drag
   n 1: the phenomenon of resistance to motion through a fluid
      [syn: {drag}, {retarding force}]
   2: something that slows or delays progress; "taxation is a drag
     on the economy"; "too many laws are a drag on the use of new
     land"
   3: something tedious and boring; "peeling potatoes is a drag"
   4: clothing that is conventionally worn by the opposite sex
     (especially women's clothing when worn by a man); "he went to
     the party dressed in drag"; "the waitresses looked like
     missionaries in drag"
   5: a slow inhalation (as of tobacco smoke); "he took a puff on
     his pipe"; "he took a drag on his cigarette and expelled the
     smoke slowly" [syn: {puff}, {drag}, {pull}]
   6: the act of dragging (pulling with force); "the drag up the
     hill exhausted him"
   v 1: pull, as against a resistance; "He dragged the big suitcase
      behind him"; "These worries were dragging at him"
   2: draw slowly or heavily; "haul stones"; "haul nets" [syn:
     {haul}, {hale}, {cart}, {drag}]
   3: force into some kind of situation, condition, or course of
     action; "They were swept up by the events"; "don't drag me
     into this business" [syn: {embroil}, {tangle}, {sweep},
     {sweep up}, {drag}, {drag in}]
   4: move slowly and as if with great effort
   5: to lag or linger behind; "But in so many other areas we still
     are dragging" [syn: {drag}, {trail}, {get behind}, {hang
     back}, {drop behind}, {drop back}]
   6: suck in or take (air); "draw a deep breath"; "draw on a
     cigarette" [syn: {puff}, {drag}, {draw}]
   7: use a computer mouse to move icons on the screen and select
     commands from a menu; "drag this icon to the lower right hand
     corner of the screen"
   8: walk without lifting the feet [syn: {scuff}, {drag}]
   9: search (as the bottom of a body of water) for something
     valuable or lost [syn: {dredge}, {drag}]
   10: persuade to come away from something attractive or
     interesting; "He dragged me away from the television set"
   11: proceed for an extended period of time; "The speech dragged
     on for two hours" [syn: {drag}, {drag on}, {drag out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top