ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

draft dodger

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -draft dodger-, *draft dodger*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
draft dodgern. ผู้หลบหนีการเกณฑ์ทหาร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hippies, draft dodgers, dilettantes, the same people who'd spit on me when I got back from Vietnam.พวกฮิปปี้ พวกหนีเกณฑ์ทหาร\ พวกคลั่งงานศิลปะ มันก็พวกเีดียวกันที่ถ่มน้ำลายใส่ผม ตอนที่ผมกลับมาจากสงครามเวียดนาม Frost/Nixon (2008)
What, am I gonna leave the country like some fucking draft dodger or something?สิ่งที่ฉันจะออกมาจากประเทศเช่นบางร่างร่วมเพศแก่หรืออะไร? Killing Them Softly (2012)
♪ The front was no joke But draft dodgers aren't laughing ♪c.bg_transparentสนามรบโหดไม่เบา/c.bg_transparent c.bg_transparentแต่พวกหนีทหารกลับไม่ขำ/c.bg_transparent Episode #1.8 (2016)

Japanese-English: EDICT Dictionary
徴兵忌避者[ちょうへいきひしゃ, chouheikihisha] (n) draft dodger; draught dodger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  draft dodger
      n 1: someone who is drafted and illegally refuses to serve [syn:
           {draft dodger}, {draft evader}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top