ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

doughty

D AO1 T IY0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doughty-, *doughty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
doughty[ADJ] กล้าหาญ, See also: เด็ดเดี่ยว

English-Thai: Nontri Dictionary
doughty(adj) แข็งแรง,อาจหาญ,เก่งกล้า,เด็จเดี่ยว,กล้าหาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาตรี[n.] (chātrī) EN: doughty fighter ; skillful swordman ; blade ; warrior ; fighter   
ชาตรี[adj.] (chātrī) EN: brave ; valiant ; doughty   FR: brave ; vaillant ; preux
แข็งแรง [adj.] (khaengraēng) EN: strong ; healthy ; intrepid ; hard-boiled ; doughty ; robust   FR: fort ; puisant ; robuste ; costaud
แกร่ง[adj.] (kraeng) EN: unyielding ; tenacious ; doughty ; staunch ; vigourous ; strong ; robust ; firm   FR: dur ; solide ; ferme
ทรหด[adj.] (thørahot) EN: fearlessly resolute ; determined ; doughty ; tenacious   FR: acharné ; enragé ; têtu ; déterminé

CMU English Pronouncing Dictionary
DOUGHTY D AO1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
doughty (j) dˈautiː (d au1 t ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doughty \Dough"ty\ (dou"t[y^]), a. [Compar. {Doughtier}
   (dou"t[i^]*[~e]r); superl. {Doughtiest}.] [OE. duhti, dohti,
   douhti, brave, valiant, fit, useful, AS. dyhtig; akin to G.
   t["u]chtig, Dan. dygtig, Sw. dygdig virtuous, and fr. AS.
   dugan to avail, be of use, be strong, akin to D. deugen, OHG.
   tugan, G. taugen, Icel. & Sw. duga, Dan. due, Goth. dugan,
   but of uncertain origin; cf. Skr. duh to milk, give milk,
   draw out, or Gr. ty`chh fortune. [root]68.]
   Able; strong; valiant; redoubtable; as, a doughty hero.
   [1913 Webster]
 
      Sir Thopas wex [grew] a doughty swain.  --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Doughty families, hugging old musty quarrels to their
      hearts, buffet each other from generation to
      generation.               --Motley.
   [1913 Webster]
 
   Note: Now seldom used, except in irony or burlesque.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top