ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dotted line

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dotted line-, *dotted line*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dotted lineเส้นไข่ปลา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดไข่ปลา[n. exp.] (jut khai plā) EN: suspension points ; marks of omission ; ellipsis ; dotted line   FR: points de suspension [mpl]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虚线[xū xiàn, ㄒㄩ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] dotted line, #50,138 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
点線[てんせん, tensen] (n) dotted line; perforated line [Add to Longdo]
破線[はせん, hasen] (n,adj-no) dotted line [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dotted line
   n 1: a line made up of dots or dashes; often used to indicate
      where you are supposed to sign a contract; "just sign on
      the dotted line"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top