ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

do

D UW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -do-, *do*
Possible hiragana form:
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
don't seeอย่ามัวแต่มอง

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Door guardian(name) ผู้พิทักษ์ประตู, ยามเฝ้าประตู

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
pigeonhole[doi kaa] (vt) ด้อยค่า

English-Thai: Longdo Dictionary
documentary(n, adj) ภาพยนตร์สารคดี, ที่เกี่ยวกับเอกสารหรือสารคดี
doddle(n, slang) เรื่องจิ๊บจ๊อย, งานง่ายๆ
dodgy(adj) ไม่น่าเชื่อถือ, ที่น่าสงสัย, วางใจไม่ได้ เช่น If anyone is interested I've just written an article on foreign investment and dodgy dealings in British soccer., See also: suspicious, Syn. questionable
dog(n) สุนัข, หมา
dog-end(n, slang) ก้นบุหรี่, Syn. cigarette end
domain(n) (คณิต.) ขอบเขตกำเนิด
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
doraemon (n) ชื่อการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง, ตัวเอกของเรื่องเป็นหุ่นยนต์แมวจากโลกอนาคต
Image:
dorami (n) น้องสาวของโดราเอมอน (doraemon)
Image:
doremi(n) ดู dorami

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
do(vt) จัดการ, See also: กระทำ, ทำ, ปฏิบัติ, เตรียม, Syn. manage, deal with, behave, act
do(vi) เดินทาง, See also: วิ่ง, Syn. travel
do(vi) พอเพียง, See also: เหมาะสมกัน
do(vt) มีพอเพียง, See also: เหมาะสม, Syn. be suitable for
do(vt) ลงโทษ
do(vt) เลียนแบบ
do(vt) แวะเยี่ยม, See also: แวะเที่ยว
do(vt) ศึกษา, See also: ทำงาน, เรียนรู้, Syn. study, take up
do(vt) เสพยา
doc(abbr) หมอ (คำไม่เป็นทางการ), See also: แพทย์, Syn. doctor, physician

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
do(ดู) { did, done, does } vt. ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, แสดงท่า, ว่าด้วยvi. ทำ, กระทำ n. การกระทำ
do-or-die(ดู'เออะได') adj. ซึ่งต้องการเอาชนะให้ได้, เต็มที่, สุดกำลัง, เสี่ยงภัย
dobber(ดอบ'เบอะ) n. ลูกลอยสายเบ็ด
dobbin(ดอบ'บิน) n. ม้า
doberman pinscher(โด'บะมัน พิน'เชอะ) n. สุนัขพันธุ์เยอรมันที่มีหางสั้นมีรูปร่างขนาดปานกลาง
doc(ดอค) n. ดูdoctor, คำสั้น ๆ ที่ใช้เรียกนายแพทย์ ทันตแพทย์ หรือสัตวแพทย์ abbr. II-deoxycorticosterone ด็อก <คำอ่าน>ย่อมาจากคำว่า document มักใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มข้อมูลหรือ แฟ้มเอกสาร (.doc) ซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word ซึ่งเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) แฟ้มเอกสารประเภทนี้จะประกอบด้วยข้อความที่เป็นตัวหนังสือ อาจมีภาพด้วยหรือไม่ก็ได้
docent(โด'เซินท) n. ครูพิเศษ, อาจารย์มหาวิทยาลัย., See also: docentship n. ดูdocent
docile(คอส'ซัล, โด'ไซล์) adj. เชื่อง, ว่านอนสอนง่าย, อ่อนน้อม., See also: docility n.
dock(ดอค) { docked, docking, docks } n. อู่เรือ, ท่าเรือ, โรงจอดและซ่อมเครื่องบิน, ชานชาลาสำหรับขนถ่ายสินค้า (dry dock) . vt. เอาเข้าอู่เรือ, เอาเรือเข้าเทียบท่า vi. เทียบท่า, เชื่อมต่อยานอวกาศในอวกาศ
dock chargen. ค่าจอดเรือ, ค่าธรรมเนียมท่าเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
do(vt) กระทำ, ทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, ก่อให้เกิด, แสดงท่า, มีอาการ
docile(adj) ว่านอนสอนง่าย, ไม่ดื้อ, เชื่อง, อ่อนน้อม
docility(n) ความว่านอนสอนง่าย, ความเชื่อง
dock(n) ท่าเรือ, อู่เรือ, คอกจำเลย, โรงจอดเครื่องบิน
dock(vt) นำเรือเข้าอู่, เอาเรือเทียบท่า
docker(n) กรรมกรท่าเรือ, จับกัง, กุลี
dockyard(n) อู่เรือ, บริเวณท่าเรือ
doctor(n) หมอ, แพทย์, ดอกเตอร์
doctrine(n) หลักคำสอน, วินัย, ลัทธิ, ศาสนา
document(n) เอกสาร, หลักฐาน, สาร, เครื่องพิสูจน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dock๑. คอกจำเลย (ในคดีอาญา)๒. คอกพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dock briefการว่าความอนาถา, การตั้งทนายแก้ต่างจำเลย (ในคดีอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dock warrantประทวนสินค้าขาเข้า (ที่เก็บไว้ในคลังสินค้าท่าเรือ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
docketรายงานกระบวนพิจารณาของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
doctrinaireผู้เคร่งหลักการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
doctrineลัทธิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
doctrine of the meanหลักมัชฌิม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
doctrine, higher-lawลัทธิที่ถือว่ามีกฎที่เหนือกว่ากฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Doctrine, Monroeลัทธิมอนโร (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
documentเอกสาร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
DOดีโอ ดีโอ , ดีโอ, Example: ดู Dissolved Oxygen [สิ่งแวดล้อม]
Do-it-yourself workงานทำเองได้ [TU Subject Heading]
Docksอู่เรือ [TU Subject Heading]
Doctor Nameชื่อของแพทย์ผู้รักษา [การแพทย์]
Doctor of philosophy degreeปริญญาเอก [TU Subject Heading]
Doctor Patient Relationshipความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย [การแพทย์]
Doctor Shoppingไปพบแพทย์หลายๆท่าน [การแพทย์]
Doctor's Complianceการปฏิบัติของแพทย์ [การแพทย์]
Doctrinesหลักคำสอน [TU Subject Heading]
Documentเอกสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
do[ดู] สิ่งที่ต้องทำ
dock(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o)
doctor(n) หมอ
Doctrine of Signature[doc-trin of sik-na-tur] (n) การบำบัดรักษาโรคด้วยส่วนของพืชที่มีลักษณะพ้องจองกับอวัยวะหรืออาการนั้นๆ, สัญลักษณาการบำบัด (สญฺญลกฺษณ+อาการฺ+ขจดฺ), Syn. สัญลักษณ์บำบัด
document number was canceledเอกสารถูกยกเลิก
dodgy(adj) อันตราย, เสี่ยง, See also: risky, Syn. dangerous
doe-eyed(adj) ซึ่งทำตาแป๋ว, ซึ่งทำตาไร้เดียงสา, ใสซื่อ, ไร้เดียงสา, เชื่อคนง่าย, ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, Syn. naive
doesn't time flyทำไมเวลาผ่าไปเร็วจัง
dogสุนัข
dog(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) สุนัข

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So do you.ฉันรู้ Rock Star (2001)
Do you?- คุณล่ะ The Dark Defender (2007)
I'll do that.Okay. Power Trip (2008)
I can't do that.ผมทำไม่ได้ Mirror, Mirror (2008)
Do you?Do you? There's No 'I' in Team (2008)
Do it.ทำซะ Earth (2009)
I do not.ก็ไม่มี The Tourist (2010)
Do it.เอาสิ Funk (2010)
Do it.อะไรนะ? Iwo Jima (2010)
Do it!เอาเลย Resistance (2010)
I do ...ชั้น... The Grey (2011)
Do it.ทำสิ One Will Live, One Will Die (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
do10000 dollars was paid to him.
do3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
do5 dollars and 65 cents an hour.
do5 dollars in quarters and a dollar in dimes.
doA baby does not know good or evil.
doA ball is floating down the river.
doA big dog is always beside him.
doA big tear rolled down my cheek.
doA big title does not necessarily mean a high position.
doA black and white dog bit me.
doAbout how much does it cost to have a dentist remove cigarette tar from your teeth?
doAbout one hundred and fifty dollars altogether.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำงานบ้าน(v) do housework, See also: do household chores, Example: แม่ยังหาคนช่วยทำงานบ้านไม่ได้เลย
ผู้รับใช้(n) servant, See also: domestic helper, Syn. คนรับใช้, คนใช้, Ant. เจ้านาย, Example: เขาให้แม่อยู่บ้านหลังเดิม จัดหาลูกจ้าง ผู้รับใช้ให้พร้อมสรรพ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีหน้าที่รับใช้และอาศัยอยู่ในบ้านเจ้านาย
ผู้ลงมือ(n) doer, Syn. ผู้กระทำ, ผู้ทำ, Example: ตำรวจได้เบาะแสมาว่าเขาคือผู้ลงมือในคดีปล้นธนาคาร, Count Unit: คน
คาใจ(adj) doubtful, See also: questionable, suspicious, dubious, skeptical, Example: กรรมการผู้จัดการใหญ่ออกโรงเปิดแถลงข่าว เคลียร์ปัญหาคาใจให้สิ้นซาก, Thai Definition: ยังข้องใจอยู่, ยังติดใจอยู่
ดวงจู๋(v) have bad luck, See also: down on one's luck, Syn. ดวงตก, ชะตาตก, Ant. ดวงดี, ดวงขึ้น, Example: หมอดูทำนายว่าปีนี้เขาจะดวงจู๋ ทำให้เขารีบทำบุญยกใหญ่
ดูไม่จืด(v) does not look good, Syn. ดูไม่ได้, ดูไม่ดี, Example: งานนี้ดูไม่จืดเลย, Thai Definition: ดูไม่ดีเท่าที่ควร, Notes: (ปาก)
เตียงคู่(n) double bed, See also: twin beds, Example: บริษัททัวร์จองห้องเตียงคู่ในโรงแรมทั้งหมด 20 ห้อง, Thai Definition: มีสองเตียงในห้องเดียว, เรียกห้องพักในโรงแรมชั้นหนึ่งที่มีเตียงนอน 2 เตียงเช่นนั้น
ทำการทำงาน(v) work, See also: do work, Syn. ทำงาน, Example: พ่อแม่ปลื้มใจเมื่อลูกทำการทำงานกันทุกคน, Notes: (ปาก)
บินเดี่ยว(v) do single-handed, See also: perform single-handed, Syn. ทำด้วยตัวเอง, ทำโดยลำพัง, Example: งานนี้เขาบินเดี่ยวไม่ได้มีเพื่อนคู่หูร่วมด้วยอย่างเคย
ยึกยัก(v) avoid, See also: dodge, evade, hold out, Syn. บ่ายเบี่ยง, ยักท่า, เล่นตัว, Example: คุณจะตัดสินใจอย่างไรก็บอกมา อย่ามัวแต่ยึกยักอยู่เลย, Thai Definition: ไม่อยู่กับร่องกับรอย, ไม่ตกลงใจอะไรสักอย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่น[aen] (v) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag  FR: être recourbé
แอบ[aēp] (adj) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly  FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอ๊บแบ๊ว[aēp-baēo] (v) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour  FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
แอบดู[aēp dū] (v, exp) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at  FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบซ่อน[aēp-søn] (v) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud  FR: cacher ; dissimuler
อโหสิ[ahōsi] (v) EN: forgive ; pardon ; exonerate  FR: pardonner
อโหสิกรรม[ahōsikam] (n) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin  FR: pardon [ m ]
ไอคิโด[aikhidō] (n) EN: aikido  FR: aïkido [ m ]
อาคารชุด[ākhānchut] (n) EN: condominium ; condo  FR: appartement en copropriété [ m ] ; condo [ m ] (Québ.)
อัครราชทูต[akkharātchathūt] (n) EN: minister ; ambassador  FR: ministre [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DO D UW1
DOB D AA1 B
DOE D OW1
DOM D AA1 M
DOC D AA1 K
DOG D AO1 G
DON D AA1 N
DOI D OY1
DOH D OW1
DOL D AA1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
do (n) dˈou (d ou1)
do (v) duː (d uu)
Dou (n) dˈou (d ou1)
DoE (n) dˌiːˌouˈiː (d ii2 ou2 ii1)
Don (n) dˈɒn (d o1 n)
doe (n) dˈou (d ou1)
dog (v) dˈɒg (d o1 g)
doh (n) dˈou (d ou1)
don (v) dˈɒn (d o1 n)
dos (n) dˈuːz (d uu1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dōu, ㄉㄡ, ] all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already #23 [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, ] doctor #35 [Add to Longdo]
[xià, ㄒㄧㄚˋ, ] down; downwards; below; lower; later; next (week etc); second (of two parts); to decline; to go down #58 [Add to Longdo]
[dá, ㄉㄚˊ, ] dozen #171 [Add to Longdo]
不要[bù yào, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ,  ] don't!; must not #244 [Add to Longdo]
东西[dōng xī, ㄉㄨㄥ ㄒㄧ,  西 /  西] east and west #340 [Add to Longdo]
东西[dōng xi, ㄉㄨㄥ ㄒㄧ˙,  西 /  西] thing; stuff; person #340 [Add to Longdo]
国内[guó nèi, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ,   /  ] domestic; internal (to a country); civil #444 [Add to Longdo]
[dòng, ㄉㄨㄥˋ, / ] to use; to act; to move; to change #769 [Add to Longdo]
[dǒng, ㄉㄨㄥˇ, ] to understand; to know #856 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ド-ヴァ-[ど-ヴぁ-, do] (name) ชื่อเมืองท่าในอังกฤษ(Dover)
土木工学[どぼくこうがく, dobokukougaku] (n) วิศวกรรมโยธา
ドイツ[どいつ, doitsu] (n) เยอรมัน
何処[どこ, doko] (n) ที่ไหน
[どく, doku] (n) ยาพิษ, สารพิษ
鈍角[どんかく, donkaku] (n) มุมป้าน
泥棒[どろぼう, dorobou] (n) ขโมย, โจร
努力[どりょく, doryoku] (n) ความพยายาม, See also: Related: effort
動物[どうぶつ, doubutsu] (n) สัตว์
道具[どうぐ, dougu] (n) เครื่องมือ, อุปกรณ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[どう, dou] (n) ลำตัว
どう考えても[どうかんがえても, doukangaetemo] โดยไม่ต้องสงสัย
同期データリンク制御[どうきデータリンクせいぎょ, douki de^tarinku seigyo] (n) stand for Self-Directed Learning การเรียนรู้ด้วยตนเอง
同義語[どうぎご, dougigo] (n) คำพ้องความหมาย
同行[どうこう, doukou] การไปด้วย
同棲[どうせい, dousei] (n) ใช้ชีวิตร่วมกันโดยไม่แต่งงาน
どうぞ宜しく[どうぞよろしく, douzoyoroshiku] ยินดีที่ได้รู้จัก
導電性[どうでんせい, doudensei] n. คุณสมบัติหรืออำนาจในการนำกระแสไฟฟ้า,
同盟[どうめい, doumei] (n) พันธมิตร
どうも有難う[どうもありがとう, doumoarigatou] (n, vi, vt, phrase) thank you

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
動員[どういん, douin] TH: การเคลื่อนพลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง  EN: mobilisation (vs)
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] TH: สวนสัตว์  EN: zoo
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] TH: สวนที่มีการศึกษาสัตว์  EN: zoological gardens
動力学[どうりきがく, dourikigaku] TH: วิชากลศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยการเคลื่อนที่ของของแข็ง  EN: dynamics
独特[どくとく, dokutoku] TH: ความโดดเด่นเฉพาะตัว  EN: uniqueness
独占[どくせん, dokusen] TH: ครอบครองไว้แต่เพียงผู้เดียว  EN: monopoly
ドイツ人[どいつじん, doitsujin] TH: ชาวเยอรมัน
動機[どうき, douki] TH: เหตุจูงใจ
同大[どうだい, doudai] TH: มีขนาดโตเท่ากัน  EN: as big
読者層[どくしゃそう, dokushasou] TH: กลุ่มผู้อ่าน  EN: class of readers

German-Thai: Longdo Dictionary
dochใช่ดอก (ใช้เวลาต้องการตอบใช่ในคำถามปฏิเสธ) เช่น Hast du noch kein Mittagessen gehabt? - Doch. เธอยังไม่ได้ทานอาหารกลางวันใช่ไหม - ผมทานแล้ว
dochใช้เน้นว่าเชื่อเช่นนั้น เช่น Du weißt doch meine Telefonnummer, nicht wahr? เธอรู้เบอร์โทรศัพท์ของฉัน ไม่ใช่หรือ
Dollar(n) |der, pl. Dollars| เงินดอลล่าร์
Donnerstag(n) |der| วันพฤหัส
Doppelbindung|die, pl. Doppelbindungen| พันธะคู่
Doppelgänger(n) |der, pl. Doppelgänger| คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก เช่น Mein Cousin ist mein Doppelgänger. ลูกพี่ลูกน้องของผมคนหนึ่งเหมือนผมอย่างกับแกะ
Doppelmord(n) |der, pl. Doppelmorde| คดีฆาตรกรรมซ้อนกัน 2 คดี
Doppelverglasung(n) |die, pl. Doppelverglasungen| การทำกระจกแก้วสองชั้น
dortที่โน่น เช่น Wir haben einen Urlaub in Thailand gemacht. Dort haben wir 40 Grad erlebt. เราไปพักร้อนที่เมืองไทยมา ที่นั่นเราได้เผชิญความร้อนถึงสี่สิบองศา
dortที่นั่น

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dominante { f }(vt) มีอำนาจเหนือ, ครอบงำ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
doppelseitiges Bild in der Mitte einer Zeitschriftcentrefold [ Br. ]; centerfold [ Am. ] [Add to Longdo]
Docht { m } | Dochte { pl }wick | wicks [Add to Longdo]
Dochtschmierung { f }wick lubrication [Add to Longdo]
Dock { n } | Docks { pl }dock | docks [Add to Longdo]
Docke { f } (einer Drehbank) [ techn. ]poppet head [Add to Longdo]
Docke { f }; Springer { m } [ mus. ]jack [Add to Longdo]
Dogma { n }tenet [Add to Longdo]
Dogmatiker { m }dogmatist [Add to Longdo]
Dogmatismus { m }; Rechthaberei { f }dogmatism [Add to Longdo]
Dohle { f } | Dohlen { pl }jackdaw; daw | jackdaws [Add to Longdo]
Doktor { m }; Doktorin { f } | Doktoren { pl }doctor | doctors [Add to Longdo]
Doktor { m } | Doktoren { pl }doc | docs [Add to Longdo]
Doktor...doctoral [Add to Longdo]
Doktorvater { m }supervisor [Add to Longdo]
Doktorand { m }; Doktorandin { f }graduate student studying for a doctorate [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
dormir(vi) 1)นอนหลับ 2) อยู่ในสถานะที่สงบไม่มีการเคลื่อนไหว ไม่มีการใช้งาน ex: Capitaux qui dorment.
Image:
doux(adj) |f. douce| อ่อนหวาน, นุ่มลิ้น, ดี, อ่อนนุ่ม เช่น Boire un petit coup, c'est doux., Ce projet permet aux élèves d’écrire des petits mots doux à une personne qu’ils aiment.
douze(numéro) สิบสอง, 12
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
Pardon?อะไรนะคะ/นะครับ
abandonner(vt) ละ, ทิ้ง Les algériens ont abandonné leurs maisons pendant la guerre. ยอมแพ้ Les joueurs ont abandonné au premier mi-temps., Syn. renoncer, céder
se mettre de doigt dans l'oeil(phrase) fam. กระทำผิดพลาด, พลาด
hebdomadaire(adj) รายสัปดาห์, ที่ออกทุกสัปดาห์ เช่น journal hebdomadaire หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์
hebdomadaire(n) |m| หนังสือหรือนิตยสารรายสัปดาห์
sac à dos(n) |m| กระเป๋าเป้, กระเป๋าสะพายหลัง

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
dobropobro jutro jaz i jubim in pogrea i am

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もの(P);もん, mono (P); mon] (n, suf) someone of that nature; someone doing that work #16 [Add to Longdo]
から[kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) #25 [Add to Longdo]
[ka] (prt) (1) (was written with 歟) indicates question (sentence end); (2) indicates choice, doubt, etc.; (P) #35 [Add to Longdo]
[なか, naka] (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 中一, 中学校) middle school; (4) (abbr) (See 中国・1) China; (n-suf) (5) (See 中・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し中) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P) #80 [Add to Longdo]
活動[かつどう, katsudou] (n, vs) action; activity; (P) #95 [Add to Longdo]
[どき, doki] (suf) (1) hour; o'clock; (suf, adj-no) (2) (See 緊急時) (specified) time; when ...; during ... #101 [Add to Longdo]
[どき, doki] (n-adv, n) (1) time; hour; (2) occasion; moment; (P) #101 [Add to Longdo]
[どき, doki] (n-suf) (See 食事時) time for -; time of -; - time; (suitable) time to - #101 [Add to Longdo]
[せい, sei] (n, n-suf) (1) nature (of a person or thing); (2) { Buddh } that which does not change according to external influences #103 [Add to Longdo]
作成[さくせい, sakusei] (n, vs) (See 制作) drawing up (e.g. legal document, contract, will, etc.); preparing; writing; framing; making; producing; creating; creation; (P) #113 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]
Iノード[I のーど, I no-do] i-node (Unix) [Add to Longdo]
あいまい度[あいまいど, aimaido] equivocation [Add to Longdo]
うるう年[うるうどし, uruudoshi] leap year [Add to Longdo]
けた移動[けたいどう, ketaidou] shift [Add to Longdo]
たいてい[たいてい, taitei] double quote (") [Add to Longdo]
アースバンド[あーすばんど, a-subando] earth band, earth strap, strap snug [Add to Longdo]
アイドル[あいどる, aidoru] idle [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ドイツ[どいつ, doitsu] Deutschland [Add to Longdo]
ドイツ人[どいつじん, doitsujin] Deutscher, Deutsche [Add to Longdo]
ドイツ連邦共和国[どいつれんぽうきょうわこく, doitsurenpoukyouwakoku] BRD, Bundesrepublik_Deutschland [Add to Longdo]
二倍[にばい, nibai] doppelt (so_viel), zweifach [Add to Longdo]
二枚舌[にまいじた, nimaijita] doppelzuengig, -falsch [Add to Longdo]
二重窓[にじゅうまど, nijuumado] Doppelfenster [Add to Longdo]
[ばい, bai] DOPPELT, ZWEIFACH, ZWEIMAL, (Suffix [Add to Longdo]
[ばい, bai] doppelt, zweifach, -mal, (Suff. [Add to Longdo]
努力[どりょく, doryoku] Bemuehung, Anstrengung [Add to Longdo]
努力家[どりょくか, doryokuka] harter_Arbeiter, fleissiger_Mensch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 doh \doh\ (d[=o]), n.
   the syllable naming the first (tonic) note of any major
   diatonic scale in solmization, usually written {do}.
 
   Syn: do, ut.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 do \do.\, n.
   An abbreviation of {Ditto}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Do \Do\ (d[=o]), n. (Mus.)
   A syllable attached to the first tone of the major diatonic
   scale for the purpose of solmization, or solfeggio. It is the
   first of the seven syllables used by the Italians as manes of
   musical tones, and replaced, for the sake of euphony, the
   syllable Ut, applied to the note C. In England and America
   the same syllables are used by many as a scale pattern, while
   the tones in respect to absolute pitch are named from the
   first seven letters of the alphabet.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 do \do\ (d[=oo]), v. t. or auxiliary. [imp. {did} (d[i^]d); p.
   p. {done} (d[u^]n); p. pr. & vb. n. {Doing} (d[=oo]"[i^]ng).
   This verb, when transitive, is formed in the indicative,
   present tense, thus: I do, thou doest (d[=oo]"[e^]st) or dost
   (d[u^]st), he does (d[u^]z), doeth (d[=oo]"[e^]th), or doth
   (d[u^]th); when auxiliary, the second person is, thou dost.
   As an independent verb, dost is obsolete or rare, except in
   poetry. "What dost thou in this world?" --Milton. The form
   doeth is a verb unlimited, doth, formerly so used, now being
   the auxiliary form. The second pers, sing., imperfect tense,
   is didst (d[i^]dst), formerly didest (d[i^]d"[e^]st).] [AS.
   d[=o]n; akin to D. doen, OS. duan, OHG. tuon, G. thun, Lith.
   deti, OSlav. d[=e]ti, OIr. d['e]nim I do, Gr. tiqe`nai to
   put, Skr. dh[=a], and to E. suffix -dom, and prob. to L.
   facere to do, E. fact, and perh. to L. -dere in some
   compounds, as addere to add, credere to trust. [root]65. Cf.
   {Deed}, {Deem}, {Doom}, {Fact}, {Creed}, {Theme}.]
   1. To place; to put. [Obs.] --Tale of a Usurer (about 1330).
    [1913 Webster]
 
   2. To cause; to make; -- with an infinitive. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       My lord Abbot of Westminster did do shewe to me late
       certain evidences.          --W. Caxton.
    [1913 Webster]
 
       I shall . . . your cloister do make. --Piers
                          Plowman.
    [1913 Webster]
 
       A fatal plague which many did to die. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       We do you to wit [i. e., We make you to know] of the
       grace of God bestowed on the churches of Macedonia.
                          --2 Cor. viii.
                          1.
 
   Note: We have lost the idiom shown by the citations (do used
      like the French faire or laisser), in which the verb in
      the infinitive apparently, but not really, has a
      passive signification, i. e., cause . . . to be made.
      [1913 Webster]
 
   3. To bring about; to produce, as an effect or result; to
    effect; to achieve.
    [1913 Webster]
 
       The neglecting it may do much danger. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He waved indifferently 'twixt doing them neither
       good not harm.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To perform, as an action; to execute; to transact to carry
    out in action; as, to do a good or a bad act; do our duty;
    to do what I can.
    [1913 Webster]
 
       Six days shalt thou labor and do all thy work. --Ex.
                          xx. 9.
    [1913 Webster]
 
       We did not do these things.      --Ld. Lytton.
    [1913 Webster]
 
       You can not do wrong without suffering wrong.
                          --Emerson.
    Hence: To do homage, honor, favor, justice, etc., to
    render homage, honor, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. To bring to an end by action; to perform completely; to
    finish; to accomplish; -- a sense conveyed by the
    construction, which is that of the past participle done.
    "Ere summer half be done." "I have done weeping." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To make ready for an object, purpose, or use, as food by
    cooking; to cook completely or sufficiently; as, the meat
    is done on one side only.
    [1913 Webster]
 
   7. To put or bring into a form, state, or condition,
    especially in the phrases, to do death, to put to death;
    to slay; to do away (often do away with), to put away; to
    remove; to do on, to put on; to don; to do off, to take
    off, as dress; to doff; to do into, to put into the form
    of; to translate or transform into, as a text.
    [1913 Webster]
 
       Done to death by slanderous tongues. -- Shak.
    [1913 Webster]
 
       The ground of the difficulty is done away. -- Paley.
    [1913 Webster]
 
       Suspicions regarding his loyalty were entirely done
       away.                 --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
       To do on our own harness, that we may not; but we
       must do on the armor of God.     -- Latimer.
    [1913 Webster]
 
       Then Jason rose and did on him a fair
       Blue woolen tunic.          -- W. Morris
                          (Jason).
    [1913 Webster]
 
       Though the former legal pollution be now done off,
       yet there is a spiritual contagion in idolatry as
       much to be shunned.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       It ["Pilgrim's Progress"] has been done into verse:
       it has been done into modern English. -- Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   8. To cheat; to gull; to overreach. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       He was not be done, at his time of life, by
       frivolous offers of a compromise that might have
       secured him seventy-five per cent.  -- De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   9. To see or inspect; to explore; as, to do all the points of
    interest. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   10. (Stock Exchange) To cash or to advance money for, as a
     bill or note.
     [1913 Webster]
 
   11. To perform work upon, about, for, or at, by way of caring
     for, looking after, preparing, cleaning, keeping in
     order, or the like.
 
        The sergeants seem to do themselves pretty well.
                          --Harper's
                          Mag.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   12. To deal with for good and all; to finish up; to undo; to
     ruin; to do for. [Colloq. or Slang]
 
        Sometimes they lie in wait in these dark streets,
        and fracture his skull, . . . or break his arm, or
        cut the sinew of his wrist; and that they call
        doing him.              --Charles
                          Reade.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   Note:
     (a) Do and did are much employed as auxiliaries, the verb
       to which they are joined being an infinitive. As an
       auxiliary the verb do has no participle. "I do set my
       bow in the cloud." --Gen. ix. 13. [Now archaic or
       rare except for emphatic assertion.]
       [1913 Webster]
 
          Rarely . . . did the wrongs of individuals to
          the knowledge of the public.   -- Macaulay.
     (b) They are often used in emphatic construction. "You
       don't say so, Mr. Jobson. -- but I do say so." --Sir
       W. Scott. "I did love him, but scorn him now."
       --Latham.
     (c) In negative and interrogative constructions, do and
       did are in common use. I do not wish to see them;
       what do you think? Did C[ae]sar cross the Tiber? He
       did not. "Do you love me?" --Shak.
     (d) Do, as an auxiliary, is supposed to have been first
       used before imperatives. It expresses entreaty or
       earnest request; as, do help me. In the imperative
       mood, but not in the indicative, it may be used with
       the verb to be; as, do be quiet. Do, did, and done
       often stand as a general substitute or representative
       verb, and thus save the repetition of the principal
       verb. "To live and die is all we have to do."
       --Denham. In the case of do and did as auxiliaries,
       the sense may be completed by the infinitive (without
       to) of the verb represented. "When beauty lived and
       died as flowers do now." --Shak. "I . . . chose my
       wife as she did her wedding gown." --Goldsmith.
       [1913 Webster]
 
          My brightest hopes giving dark fears a being.
          As the light does the shadow.  -- Longfellow.
       In unemphatic affirmative sentences do is, for the
       most part, archaic or poetical; as, "This just
       reproach their virtue does excite." --Dryden.
       [1913 Webster]
 
   {To do one's best}, {To do one's diligence} (and the like),
    to exert one's self; to put forth one's best or most or
    most diligent efforts. "We will . . . do our best to gain
    their assent." --Jowett (Thucyd.).
 
   {To do one's business}, to ruin one. [Colloq.] --Wycherley.
 
   {To do one shame}, to cause one shame. [Obs.]
 
   {To do over}.
     (a) To make over; to perform a second time.
     (b) To cover; to spread; to smear. "Boats . . . sewed
       together and done over with a kind of slimy stuff
       like rosin." --De Foe.
 
   {To do to death}, to put to death. (See 7.) [Obs.]
 
   {To do up}.
     (a) To put up; to raise. [Obs.] --Chaucer.
     (b) To pack together and envelop; to pack up.
     (c) To accomplish thoroughly. [Colloq.]
     (d) To starch and iron. "A rich gown of velvet, and a
       ruff done up with the famous yellow starch."
       --Hawthorne.
 
   {To do way}, to put away; to lay aside. [Obs.] --Chaucer.
 
   {To do with}, to dispose of; to make use of; to employ; --
    usually preceded by what. "Men are many times brought to
    that extremity, that were it not for God they would not
    know what to do with themselves." --Tillotson.
 
   {To have to do with}, to have concern, business or
    intercourse with; to deal with. When preceded by what, the
    notion is usually implied that the affair does not concern
    the person denoted by the subject of have. "Philology has
    to do with language in its fullest sense." --Earle. "What
    have I to do with you, ye sons of Zeruiah?" --2 Sam. xvi.
    10.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Do \Do\, v. i.
   1. To act or behave in any manner; to conduct one's self.
    [1913 Webster]
 
       They fear not the Lord, neither do they after . . .
       the law and commandment.       -- 2 Kings
                          xvii. 34.
    [1913 Webster]
 
   2. To fare; to be, as regards health; as, they asked him how
    he did; how do you do to-day?
    [1913 Webster]
 
   3. [Perh. a different word. OE. dugen, dowen, to avail, be of
    use, AS. dugan. See {Doughty}.] To succeed; to avail; to
    answer the purpose; to serve; as, if no better plan can be
    found, he will make this do.
    [1913 Webster]
 
       You would do well to prefer a bill against all kings
       and parliaments since the Conquest; and if that
       won't do; challenge the crown.    -- Collier.
    [1913 Webster]
 
   {To do by}. See under {By}.
 
   {To do for}.
    (a) To answer for; to serve as; to suit.
    (b) To put an end to; to ruin; to baffle completely; as, a
      goblet is done for when it is broken. [Colloq.]
      [1913 Webster]
 
         Some folks are happy and easy in mind when their
         victim is stabbed and done for.  --Thackeray.
 
   {To do withal}, to help or prevent it. [Obs.] "I could not do
    withal." --Shak.
 
   {To do without}, to get along without; to dispense with.
 
   {To have done}, to have made an end or conclusion; to have
    finished; to be quit; to desist.
 
   {To have done with}, to have completed; to be through with;
    to have no further concern with.
 
   {Well to do}, in easy circumstances.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Do \Do\, n.
   1. Deed; act; fear. [Obs.] --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. Ado; bustle; stir; to do. [R.]
    [1913 Webster]
 
       A great deal of do, and a great deal of trouble. --
                          Selden.
    [1913 Webster]
 
   3. A cheat; a swindle. [Slang, Eng.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 do
   n 1: an uproarious party [syn: {bash}, {do}, {brawl}]
   2: the syllable naming the first (tonic) note of any major scale
     in solmization [syn: {do}, {doh}, {ut}]
   3: doctor's degree in osteopathy [syn: {Doctor of Osteopathy},
     {DO}]
   v 1: engage in; "make love, not war"; "make an effort"; "do
      research"; "do nothing"; "make revolution" [syn: {make},
      {do}]
   2: carry out or perform an action; "John did the painting, the
     weeding, and he cleaned out the gutters"; "the skater
     executed a triple pirouette"; "she did a little dance" [syn:
     {perform}, {execute}, {do}]
   3: get (something) done; "I did my job" [syn: {do}, {perform}]
   4: proceed or get along; "How is she doing in her new job?";
     "How are you making out in graduate school?"; "He's come a
     long way" [syn: {do}, {fare}, {make out}, {come}, {get
     along}]
   5: give rise to; cause to happen or occur, not always
     intentionally; "cause a commotion"; "make a stir"; "cause an
     accident" [syn: {cause}, {do}, {make}]
   6: carry out or practice; as of jobs and professions; "practice
     law" [syn: {practice}, {practise}, {exercise}, {do}]
   7: be sufficient; be adequate, either in quality or quantity; "A
     few words would answer"; "This car suits my purpose well";
     "Will $100 do?"; "A 'B' grade doesn't suffice to get me into
     medical school"; "Nothing else will serve" [syn: {suffice},
     {do}, {answer}, {serve}]
   8: create or design, often in a certain way; "Do my room in
     blue"; "I did this piece in wood to express my love for the
     forest" [syn: {do}, {make}] [ant: {undo}, {unmake}]
   9: behave in a certain manner; show a certain behavior; conduct
     or comport oneself; "You should act like an adult"; "Don't
     behave like a fool"; "What makes her do this way?"; "The dog
     acts ferocious, but he is really afraid of people" [syn:
     {act}, {behave}, {do}]
   10: spend time in prison or in a labor camp; "He did six years
     for embezzlement" [syn: {serve}, {do}]
   11: carry on or function; "We could do with a little more help
     around here" [syn: {do}, {manage}]
   12: arrange attractively; "dress my hair for the wedding" [syn:
     {dress}, {arrange}, {set}, {do}, {coif}, {coiffe},
     {coiffure}]
   13: travel or traverse (a distance); "This car does 150 miles
     per hour"; "We did 6 miles on our hike every day"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 DO
     Distributed Objects (NeXT)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top