ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disk

D IH1 S K   
131 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disk-, *disk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disk[N] แผ่นกลม, See also: สิ่งที่มีรูปร่างเป็นแผ่นกลมและแบน, Syn. disc
disk[N] แผ่นดิสก์ (ทางคอมพิวเตอร์), See also: ดิสก์, จานบันทึกแม่เหล็ก, Syn. disc
disk[N] แผ่นเสียง (คำเก่า), Syn. disc
disk[VT] พรวนดิน
diskette[N] แผ่นดิสก์, See also: ดิสก์เกต, จานบันทึกแม่เหล็ก, Syn. floopy disk, magnetic tape
disk jockey[N] นักจัดรายการ, See also: ดีเจ, Syn. DJ
disk jockey[SL] ผู้ดำเนินรายการทางวิทยุ, See also: ผู้จัดรายการวิทยุ, ดีเจ, Syn. D.J., deejay

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disk(ดิสคฺ) {disked,disking,disks} n. แผ่นกลม,แผ่นเสียง,จานกลม. vt. พรวนดินด้วยคราดกลม., Syn. disc,circle จานบันทึกหมายถึง อุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง ที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ มีลักษณะกลม เหมือนจาน มีอยู่ 3 ชนิด1. จานอ่อน (floppy disk) มีลักษณะอ่อน บรรจุในซองกระดาษ มีขนาด 5.25x5.25 นิ้ว การเก็บรักษาค่อนข้างยาก จุข้อมูลได้ประมาณสามแสนหกหมื่นถึงหนึ่งล้านสองแสนตัวอักษร) 2. จานบันทึกอีกชนิดหนึ่งมีลักษณะแข็งกว่าเพราะห่อหุ้มด้วยพลาสติกแข็ง มีขนาดเล็กกว่าแบบแรก มักเรียกกันว่า diskette มีขนาด 3.5x3.5 นิ้ว จุข้อมูลได้สูงสุดถึง 1.44 ล้านตัวอักษร ปัจจุบันเป็นที่นิยมมากกว่าแบบแรก เพราะเก็บรักษาได้ง่ายกว่า3. จานบันทึกแข็งหรือที่นิยมเรียกว่า ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) มักจะบรรจุไว้ในกล่องพร้อมกับหน่วยขับ (drive) แล้วเก็บอยู่ภายในตัวเครื่องเลย ฮาร์ดดิสก์นั้นมีความจุสูงมากประมาณ 100-800 ล้านตัวอักษร เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะมีประสิทธิภาพสูงและราคาลดลงทุกวัน ปัญหาเรื่องการเก็บรักษาเกือบจะไม่มีเลย แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไวรัสได้นอกจาก 3 ชนิดที่ได้กล่าวถึงมาแล้ว ก็ยังมีอีกหลายชนิด เช่น จานบันทึกที่นำมาใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ (mainframe) ที่เรียกว่าชุดจานบันทึก (disk pack) ซึ่งจะมีแกนยึดติดกันตรงกลาง, จานแสงหรือจานเลเซอร์ (optical or laser disk) , จานวีดิทัศน์ (vedio disk) , จานบันทึกอัดแน่น (compact disk) ซึ่งล้วนแต่มีความจุสูงมาก ปัจจุบันจานบันทึกได้รับความนิยมมากกว่าสื่อบรรจุข้อมูลอื่น เพราะราคาถูก ใช้ซ้ำได้ และการค้นคืนข้อมูลทำได้รวดเร็วกว่าสื่อชนิดอื่น
disk braken. จานห้ามล้อ
disk cacheหน่วยความจำแคชบนจานหมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะกันไว้เก็บข้อมูลที่ใช้บ่อย ๆ โดยคัดออกจากจานบันทึกไปเก็บไว้ โปรแกรมบางโปรแกรมจะจัดแบ่งเนื้อที่ในหน่วยความจำไปให้ บางโปรแกรมจะแบ่งเนื้อที่ในฮาร์ดิสก์ให้ เช่น เมื่อเราทำสำเนาจากแผ่นจานบันทึก
disk crankจานข้อเหวี่ยง
disk driveหน่วยจานบันทึกหน่วยขับจานบันทึกหน่วยขับแผ่นบันทึกหมายถึง กลไกส่วนที่ใช้หมุนจานบันทึกให้ผ่านหัวอ่านหรือหัวบันทึก (read/write head) ทำให้ สามารถนำข้อมูลที่บันทึกอยู่ในจานบันทึกมาประมวลผลได้ หากต้องการจะบันทึกข้อมูลใหม่ลงไป ก็ สามารถบันทึกได้เช่นเดียวกัน
disk harrown. คราดจานกลม
disk jockeyn. นักจัดรายการแผ่นเสียงทางวิทยุ
disk operating systemระบบปฏิบัติการแบบใช้จานโปรแกรมระบบที่ทำหน้าที่สั่งการให้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทำงาน ถ้าจะแปลให้ตรงตัว ก็จะเรียกได้ว่า เป็นระบบปฏิบัติการแบบที่ใช้จานบันทึกข้อมูล เรามักจะใช้คำย่อที่เป็นที่รู้จักกันดีว่า DOS (อ่านว่า ดอส) ส่วนระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ เรียกว่า OS อ่านว่า โอเอส (Operating System) ระบบปฏิบัติการที่ใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ประเภทเทียบเคียงกับไอบีเอ็ม (IBM compatibles) หรือพีซี (PC) จะใช้ "ดอส" ที่เขียนโดยบริษัทไมโครซอฟต์ นิยมเรียกกันว่าMS-DOS หรือ Microsoft DOS ส่วนระบบปฏิบัติการที่ใช้กับคอมพิวเตอร์แมคอินทอช มีชื่อว่า System 6 หรือ 7
disk packชุดจานชุดจานบันทึกจานบันทึกที่ใช้กับเมนเฟรมมักจะมาเป็นชุด ๆ ละ 5-10 แผ่น มีแกนยึดให้ติดกันอยู่ตรงกลาง ชนิด (ที่เป็นแผ่นเดียวก็มี เรียกว่า disk cartridge) จานนี้ใช้เป็นสื่อเก็บข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพมาก โดยปกติ จานบันทึกแต่ละชุดจะบรรจุข้อมูลได้ทั้งสองหน้า ยกเว้นจานแรกและจานสุดท้าย
disk partitionการแบ่งส่วนของจานบันทึกหมายถึง การแบ่งฮาร์ดดิสก์ออกเป็นส่วน ๆ ตั้งแต่สองส่วนขึ้นไป โดยอาจกำหนดให้ส่วนหนึ่งใช้ระบบดอส และวินโดว์ และอีกส่วนหนึ่งใช้ระบบ โอเอส/ทู

English-Thai: Nontri Dictionary
disk(n) แผ่นกลม,วงจักร,จานเสียง,แผ่นเสียง
disk(n) แว่น,จาน,แผ่นเสียง,จานเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diskจาน, จานบันทึก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
disk cacheดิสก์แคช [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
disk driveหน่วยขับจาน, หน่วยขับจานบันทึก, หน่วยขับแผ่นบันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
disk fileแฟ้มจาน, แฟ้มจานบันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
disk file controllerตัวควบคุมแฟ้มจาน, ตัวควบคุมแฟ้มจานบันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
disk operating system (DOS)ระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน (ดอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
disk packชุดจาน, ชุดจานบันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
disk; discจาน, จานบันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
disk; discจาน [ศัพท์ที่มีคำ disk ประกอบ ดูที่ disc,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disk; discจาน, จานบันทึก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diskจาน, จานแม่เหล็ก
สื่อบันทึกทำด้วยจานโลหะ ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลและโปรแกรม จานแม่เหล็กอาจแบ่งได้เป็นหลายประเภท อาทิ diskette หรือ floppy disk และ hard disk [คอมพิวเตอร์]
Diskหมอนรองกระดูกสันหลัง [การแพทย์]
Disk driveหน่วยขับจาน, หน่วยขับจานบันทึก, หน่วยขับแผ่นบันทึก
อุปกรณ์สำหรับใช้บันทึกและอ่านข้อมูลบนจานแม่เหล็ก [คอมพิวเตอร์]
Disk Holderแผ่นยึด [การแพทย์]
Disk Operating Systemระบบปฏิบัติการ, ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Diskectomyการตัดหมอนกระดูกสันหลังออก [การแพทย์]
Disketteแผ่นบันทึก (ดู floppy disk) [คอมพิวเตอร์]
Diskitisหมอนกระดูกสันหลังอักเสบ [การแพทย์]
Diskogramภาพรังสีหลังฉีดสารทึบรังสีเข้าในหมอนกระดูกสันหลัง [การแพทย์]
Diskographyการฉีดสารทึบรังสีเข้าไปในเนื้อหมอนรองกระดูก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Diskriminanzanalyse {f}การวิเคราะห์จำแนกประเภท

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I used a disk drive to erase the magnetic strip.ฉันใช้ดิสก์ไดร์ฟลบแถบแม่เหล็ก The Jackal (1997)
Her laptop's gone and her disks and all her files.แลปทอปหายไป และก็แผ่นดิสก์ เอกสารทั้งหมด The Constant Gardener (2005)
PLEASE INSERT disk TWO You need the other memory card to open the file."โปรดใส่เมมโมรี่การ์ดอันที่2เพื่อเปิดไฟล์ข้อมูลต่อไป" House of Fury (2005)
Yeah, well, so am I, and there could be answers on this disk about why I'm in the Intersect.- นั่นมันลับสุดยอด - ใช่ ผมก็ด้วย อาจจะมีคำตอบว่า ทำไมถึงมีผมในอินเตอร์เซ็ค Chuck Versus the Alma Mater (2007)
You have a bulging disk from sleeping on your stomach.คุณมีหมอนรองกระดูกปลิ้นจากการที่คุณนอนคว่ำไง Alpine Fields (2008)
We've been pulling information from the disk For the last 72 hours.72 ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ดึงข้อมูลจากดิสก์นี้ The Ghost Network (2008)
I thought I had it here on a disk. I don't know where the disk is.ฉันว่าฉันใส่แผ่นไว้แล้ว แต่หาไม่เจอขอโทษค่ะ Burn After Reading (2008)
Would you like your disk back, madam?อยากได้แผ่นดิสก์คืนมั้ย Burn After Reading (2008)
Rebooted it and ran a disk utility.เปิดเครื่องใหม่แล้ว เปิดโปรแกรมจัดการดิส Chuck Versus the Best Friend (2009)
Oh,and be sure to check his floppy disks as well.โอ้ อย่าลืมเช็คพวกแผ่นดิสก์เขาด้วยหละ The No-Brainer (2009)
Floppy disks are a little outdated.แผ่นดิสก์พวกนี้ค่อนข้างจะโบราณแล้วนะเนี่ย The No-Brainer (2009)
This disk will self destruct in five seconds.ดิสค์นี้จะทำลายตัวเอง ภายใน 5 วินาที Chuck Versus the Predator (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diskCassette tapes seem to have given way to compact disks in popularity.
diskDisk herniation is when cartilage, called 'intervertebral disk' and found between each vertebra, slips out.
diskDo you sell mini disks?
diskIt looks like your hard disk is fragmented.
diskMy book is on your disk.
diskPlease pack the disks and hard copies into the briefcase.
diskThe watch on the compact disk is mine.
diskWhat is by the disk?
diskYou mustn't format this floppy disk.
diskYour book is on the disk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นวางจาน[N] disk rack, Syn. ที่วางจาน
จักร[N] discus, See also: disk, disc, Example: พระวิษณุมีจักรเป็นอาวุธ, Count unit: อัน, วง, Thai definition: อาวุธในนิยาย รูปเป็นวงกลมและมีแฉกๆ โดยรอบ
ดวง[N] disk/disc, See also: sphere, orb, circle, dot, spot, speckle, Syn. จุด, สิ่งกลมๆ, วง, วงกลม, Example: ดวงอาทิตย์เป็นลูกไฟดวงใหญ่ที่มีความร้อนอย่างมากมายมหาศาล, Thai definition: คำเรียกสิ่งที่มีลักษณะเป็นรูปกลมๆ หรือที่เห็นเป็นวงๆ
ดิสก์[N] disk, Syn. จาน, จานบันทึก, Example: ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใช้ดิสก์ในการเก็บข้อมูล, Count unit: แผ่น, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดิสก์[n.] (dis = dit) EN: disk   FR: disque [m]
ดิสเก็ตต์[n.] (disket) EN: diskette   FR: disquette [f]
ดวง[n.] (dūang) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain   FR: disque [m] ; sphère [f] ; globe [m] ; cercle [m] ; point [m]
ฮาร์ดดิสก์[n. exp.] (hātdis) EN: hard disk   FR: disque dur [m]
จักร[n.] (jak) EN: wheel ; disk = dis (Am.) ; discus   FR: roue [f] ; disque [m]
จานบันทึก[n.] (jānbantheuk) EN: disk   
จันทรพิมพ์[n. exp.] (jantharaphim) EN: disk of the moon   FR: disque lunaire [m]
กงจักร[n.] (kongjak) EN: disk-shapen weapon   
แผ่นเสียง[n.] (phaensīeng) EN: gramophone record ; phonograph disk   FR: disque (de musique) [m] ; disque noir [m] ; vinyle [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DISK    D IH1 S K
DISKS    D IH1 S K S
DISKIN    D IH1 S K IH0 N
DISKETTE    D IH0 S K EH1 T
DISKLESS    D IH1 S K L AH0 S
DISKETTES    D IH0 S K EH1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disk    (n) dˈɪsk (d i1 s k)
disks    (n) dˈɪsks (d i1 s k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圆盘[yuán pán, ㄩㄢˊ ㄆㄢˊ, / ] disk, #37,669 [Add to Longdo]
盘符[pán fú, ㄆㄢˊ ㄈㄨˊ, / ] disk drive number (A: or B: in Microsoft DOS and Windows system), #99,156 [Add to Longdo]
磁盘驱动器[cí pán qū dòng qì, ㄘˊ ㄆㄢˊ ㄑㄩ ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, / ] disk drive, #125,169 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Diskettenlaufwerk(n) |das, pl. das Diskettenlaufwerke| หัวอ่านแผ่นดิสเก็ต
Diskussion(n) |die, pl. Diskussionen| การหารือ, ถกประเด็น
diskutieren(vi) |diskutierte, hat diskutiert, mit jmdm. über etw.(A)| ถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นหรือปัญหาใดๆ เช่น Der Chef diskutiert gern über die Politik. เจ้านายชอบถกเถียงเรื่องการเมือง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diskrepanz {f}non-compliance [Add to Longdo]
Diskretion {f}; Umsicht {f}discretion [Add to Longdo]
Diskant {m} [mus.]treble [Add to Longdo]
Diskantstimme {f} [mus.]treble [Add to Longdo]
Diskette {f} [comp.] | doppelseitige Diskettefloppy-disk; floppy | double-sided disk [Add to Longdo]
Diskette {f} [comp.]discette; diskette [Add to Longdo]
Diskettenbereich {m} [comp.]cluster [Add to Longdo]
Diskettenfehler {m} [comp.](critical) disk error [Add to Longdo]
Diskettenlaufwerk {n} [comp.]disk drive; floppy drive [Add to Longdo]
Diskontsatz {m} [fin.] | Diskontsätze {pl}bank rate | bank rates [Add to Longdo]
Diskontsatz {m} [fin.]discount rate [Add to Longdo]
Diskontbank {f} [fin.]discount house [Add to Longdo]
Diskontwechsel {m} [fin.]discounted bill [Add to Longdo]
Diskothek {f}discotheque [Add to Longdo]
Diskretisierung {f} [math.]discretization [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CD[シーディー, shi-dei-] (n) (1) (See コンパクトディスク) compact disk; CD; (2) (See キャッシュディスペンサー) cash dispenser; (3) (See 譲渡可能定期預金証書) (negotiable) certificate of deposit [Add to Longdo]
CD−ROM;CDROM[シーディーロム, shi-dei-romu] (n) compact disk read-only memory; CD-ROM [Add to Longdo]
HDD[エッチディーディー;エイチディーディー, ecchidei-dei-; eichidei-dei-] (n) {comp} (See ハードディスク) hard disk drive; HDD [Add to Longdo]
MD[エムディー, emudei-] (n) (1) (See ミニディスク) minidisc; MD; (2) missile defense; MD; (3) magnetic disk; MD; (4) (See マーチャンダイジング) merchandising [Add to Longdo]
ぎっくり腰;ギックリ腰[ぎっくりごし(ぎっくり腰);ギックリごし(ギックリ腰), gikkurigoshi ( gikkuri koshi ); gikkuri goshi ( gikkuri koshi )] (n) strained back; slipped disk; lumbosacral strain [Add to Longdo]
ろ紙ディスク;濾紙ディスク[ろしディスク, roshi deisuku] (n) filter paper disk [Add to Longdo]
アクチュエータ[, akuchue-ta] (n) {comp} access mechanism (e.g. disk); actuator [Add to Longdo]
アプリケーションフォーマット[, apurike-shonfo-matto] (n) {comp} disk formatting (wasei [Add to Longdo]
ウィンチェスタディスク;ウィンチェスターディスク[, uinchiesutadeisuku ; uinchiesuta-deisuku] (n) {comp} Winchester disk [Add to Longdo]
キーディスク[, ki-deisuku] (n) {comp} key disk [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクチュエータ[あくちゅえーた, akuchue-ta] access mechanism (e.g. disk), actuator [Add to Longdo]
シーディー[しーでいー, shi-dei-] CD, compact disk [Add to Longdo]
シーディーロム[しーでいーろむ, shi-dei-romu] compact disk read-only memory (CD-ROM) [Add to Longdo]
スタートアップディスク[すたーとあっぷでいすく, suta-toappudeisuku] startup disk [Add to Longdo]
ソフトセクタ式ディスク[ソフトセクタしきディスク, sofutosekuta shiki deisuku] soft-sectored diskette [Add to Longdo]
ディジタルビデオディスク[でいじたるびでおでいすく, deijitarubideodeisuku] digital video disk, DVD [Add to Longdo]
ディジタル光ディスク[ディジタルひかりディスク, deijitaru hikari deisuku] optical disk, digital optical disk [Add to Longdo]
ディスク[でいすく, deisuku] disk [Add to Longdo]
ディスクなし[でいすく なし, deisuku nashi] diskless (a-no) [Add to Longdo]
ディスクの空き領域[ディスクのあきりょういき, deisuku noakiryouiki] disk space [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
男尊女卑[だんそんじょひ, dansonjohi] Diskriminierung_der_Frauen [Add to Longdo]
討論[とうろん, touron] Diskussion, Debatte [Add to Longdo]
論議[ろんぎ, rongi] Diskussion, Eroerterung [Add to Longdo]
議題[ぎだい, gidai] Diskussionsthema, Tagesordnung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disk \Disk\ (d[i^]sk), n. [L. discus, Gr. di`skos. See {Dish}.]
   [Written also {disc}.]
   1. A discus; a quoit.
    [1913 Webster]
 
       Some whirl the disk, and some the javelin dart.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. A flat, circular plate; as, a disk of metal or paper.
    [1913 Webster]
 
   3. (Astron.) The circular figure of a celestial body, as seen
    projected of the heavens.
    [1913 Webster]
 
   4. (Biol.) A circular structure either in plants or animals;
    as, a blood disk; germinal disk, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. (Bot.)
    (a) The whole surface of a leaf.
    (b) The central part of a radiate compound flower, as in
      sunflower.
    (c) A part of the receptacle enlarged or expanded under,
      or around, or even on top of, the pistil.
      [1913 Webster]
 
   6. (Zool.)
    (a) The anterior surface or oral area of c[oe]lenterate
      animals, as of sea anemones.
    (b) The lower side of the body of some invertebrates,
      especially when used for locomotion, when it is often
      called a creeping disk.
    (c) In owls, the space around the eyes.
      [1913 Webster]
 
   {Disk engine}, a form of rotary steam engine.
 
   {Disk shell} (Zool.), any species of Discina.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disk
   n 1: something with a round shape resembling a flat circular
      plate; "the moon's disk hung in a cloudless sky" [syn:
      {disk}, {disc}, {saucer}]
   2: a flat circular plate [syn: {disk}, {disc}]
   3: sound recording consisting of a disk with a continuous
     groove; used to reproduce music by rotating while a
     phonograph needle tracks in the groove [syn: {phonograph
     record}, {phonograph recording}, {record}, {disk}, {disc},
     {platter}]
   4: (computer science) a memory device consisting of a flat disk
     covered with a magnetic coating on which information is
     stored [syn: {magnetic disk}, {magnetic disc}, {disk},
     {disc}]
   v 1: draw a harrow over (land) [syn: {harrow}, {disk}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 DISK
     Deutschsprachige Internationale SAS-benutzer Konferenz
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top