ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dirty word

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dirty word-, *dirty word*, dirty wor
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dirty word[IDM] คำสบถ, See also: คำหยาบ, คำสี่ตัวอักษร (ต้องห้าม)
dirty word[SL] คำหยาบ, See also: คำด่า, คำสบถ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dirty wordHis dirty words can't bear repeating.

Japanese-English: EDICT Dictionary
醜語[しゅうご, shuugo] (n) (1) swear word; dirty word; (2) (See 醜語症) coprolalia [Add to Longdo]
猥言[わいげん, waigen] (n) dirty word [Add to Longdo]
猥語[わいご, waigo] (n) (See 猥言) dirty word [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dirty word
   n 1: an offensive or indecent word or phrase [syn: {obscenity},
      {smut}, {vulgarism}, {filth}, {dirty word}]
   2: a word that is considered to be unmentionable; "`failure' is
     a dirty word to him"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top