ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

didn't

D IH1 D AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -didn't-, *didn't*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
didn't(ดิค'เดินทฺ) abbr. did not

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I didn't mean to frighten you.ฉันไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ คุณกลัว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'd like to see anybody make me wash if I didn't wanna.ฉันต้องการที่จะเห็นใคร ทำให้ฉันล้างถ้าฉันไม่ได้ ต้องการที่จะ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Sorry, I didn't mean to hit you.ขอโทษที ฉันไม่ได้ตั้งใจทำร้ายคุณ The Great Dictator (1940)
We didn't do so bad.เราไม่ใช่คนเลว The Great Dictator (1940)
We didn't think you'd come back.เราไม่คิดว่าคุณจะกลับมา The Great Dictator (1940)
My folks didn't think so.คนในบ้านฉันไม่คิดอย่างนั้นนะสิ The Great Dictator (1940)
How wonderful if we didn't have to go to another country.มันจะดีมาก ถ้าเราไม่ต้องย้ายไปต่างประเทศ The Great Dictator (1940)
Lucky you didn't break your neck.โชคดีที่คุณไม่หักคอตัวเองนะ The Great Dictator (1940)
Well, I didn't either.ก็ ฉันไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง Pinocchio (1940)
I didn't know what to expect.ฉันไม่ทราบว่าสิ่งที่คาดหวัง Pinocchio (1940)
Pinocchio, why didn't you go to school?ปิโนคีโอ ไม่ได้ที่คุณจะไป ทำไมไปโรงเรียน? Pinocchio (1940)
I'm sorry, I didn't mean to stare, but I... I only thought...ขอโทษค่ะ ฉันไม่ได้ตั้งใจจะจ้อง เพียงแต่ฉันคิดว่า-- Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
didn'tA certain girl was a prostitute but didn't want her grandma to know.
didn'tA critic once said that if you saw my ballet paintings, you didn't have to go to a live performance.
didn'tAfraid of hurting his feelings. I didn't tell him the truth.
didn'tAfter they argued, they didn't speak to each other for a week.
didn'tAha, you did it, didn't you?
didn'tAlice didn't see the dog.
didn'tAlice might have been there yesterday, but we didn't see her.
didn'tAll of them didn't give up hope.
didn'tAll the boys didn't laugh at him.
didn'tAlthough he was wrong, he didn't say he was sorry.
didn'tAlthough she practised every afternoon, her tennis didn't improve at all.
didn'tA man of responsibility, he didn't leave the matter alone.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ได้ผล[mai dāi phon] (v, exp) EN: be inefficient ; be wasteful ; be ineffective ; be of no avail ; it didn't work  FR: être inefficace ; être inopérant

CMU English Pronouncing Dictionary
DIDN'T D IH1 D AH0 N T
DIDN'T D IH1 D N T
DIDN'T(2) D IH1 D AH0 N
DIDN'T(3) D IH1 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
didn't (v) dˈɪdnt (d i1 d n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
没想到[méi xiǎng dào, ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ, / ] didn't expect [Add to Longdo]
没找到[méi zhǎo dào, ㄇㄟˊ ㄓㄠˇ ㄉㄠˋ, / ] didn't find [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Habe ich es nicht gleich gesagt?Didn't I tell you before? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
身じろぎもしない[みじろぎもしない, mijirogimoshinai] (exp,adj-i) didn't stir an inch; not stirring a muscle [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top