ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

diagnostician

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diagnostician-, *diagnostician*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diagnosticianผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In exchange,we get a shot at learning from one of the best diagnosticians in the world.ผลตอบแทนที่เราจะได้คือการได้เรียนรู้จาก นักวิฉัยโรคที่เก่งที่สุดในโลก The Right Stuff (2007)
Stan's one of the more respected diagnosticians in town, but his real calling is pussy-hound.แสตนเป็นหมอที่น่าเคารพ แต่ตัวจริงหน้าม่อ Love & Other Drugs (2010)
Sign on the door says I'm a diagnostician.ทำภาษาใบ้ที่ประตู บอกว่าผมเป็นผู้ชำนาญการวินิจฉัยโรค Last Temptation (2011)

Japanese-English: EDICT Dictionary
診断医[しんだんい, shindan'i] (n) diagnostician [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  diagnostician
      n 1: a doctor who specializes in medical diagnosis [syn:
           {diagnostician}, {pathologist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top