ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

derrière

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -derrière-, *derrière*
Possible hiragana form: でっりれ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านหลัง[dān lang] (n) EN: backside ; backyard ; rear ; behind  FR: derrière [ m ] ; envers [ m ] ; verso [ m ]
ด้านล่าง[dān lāng] (adv) EN: below ; beneath ; under ; at the back ; in the back  FR: derrière ; dessous
เดินตาม[doēntām] (v, exp) EN: walk behind ; follow  FR: suivre ; marcher derrière
ข้างหลัง[khānglang] (prep) EN: behind ; in the rear ; in the back (of) ; to the rear (of)  FR: derrière ; en arrière
ก้น[kon] (n) EN: buttocks ; bottom ; ass ; behind ; fanny (inf.) ; butt  FR: fesses [ fpl ] ; derrière [ m ] ; postérieur [ m ] ; cul (vulg.) [ m ] ; pétard [ m ] (fam.) ; croupion [ m ] (fam. - péj.) ; popotin [ m ] (fam.) ; baba [ m ] (arg.)
ล้าหลัง[lālang] (adv) EN: behind ; after ; next  FR: derrière
หลัง[lang] (adv) EN: behind ; at the back  FR: derrière ; de derrière
ลับหลัง[laplang] (adv) EN: behind one's back   FR: à l'insu de ; derrière le dos
เหลียวหลัง[līo lang] (v, exp) EN: look back ; look behind  FR: se retourner ; regarder derrière soi
ลอบกัด[løpkat] (v) EN: backbite ; attack s.o. behind his back ; scheme behind one's back ; attack from behind  FR: attaquer à revers ; faire qqch. derrière le dos de qqn. ; médire de

French-Thai: Longdo Dictionary
derrière(prep) ข้างหลัง (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Derrière l'hôtel se trouve un petit jardin. ข้างหลังโรงแรมมีสวนเล็กๆ หนึ่งสวน
derrière(prep) ข้างหลัง ด้านหลัง เช่น derrière le miroir

Japanese-English: EDICT Dictionary
バックシャン[bakkushan] (n) (col) (sl) (from back + schoen) woman's fine rear-end; good ass; nice derriere [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  derrière /dɛʀjɛʀ/ 
   behind; after

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  derrière /dɛʀjɛʀ/ 
   backside; rump; behind; bottom; buttocks

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top