ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

der junge mann

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -der junge mann-, *der junge mann*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา der junge mann มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *der junge mann*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Does sir think the young man will be up to the task?Glauben Sie, der junge Mann schafft das? L'étrange Monsieur Steve (1957)
Get in the back, young man.Der junge Mann nimmt hinten Platz. Premier mai (1958)
Who's the young fellow holding up the post?Wer ist der junge Mann da am Pfosten? The Law and Jake Wade (1958)
Then this young man was her friend?Der junge Mann war ein Freund von ihr? Touch of Evil (1958)
Not every young man would appreciate a room like this.Nicht jeder junge Mann würde ein Zimmer wie dieses zu schätzen wissen. Out There - Darkness (1959)
Who was the young man with you?Wer war der junge Mann bei dir? Floating Weeds (1959)
That young man who delivers the milk every morning...Übrigens, der junge Mann, der morgens die Milch bringt... Leda (1959)
Who's the young man behind you?Wer ist der junge Mann hinter dir? A Breath of Scandal (1960)
And this young man, rendered witless by his affections for you, accepted your terms.Und da der junge Mann durch seine Liebe zu Ihnen ganz verwirrt war, stimmte er zu. Can-Can (1960)
Well, this young fella that runs the place said that she just spent the night, left the next day and that was it.Der junge Mann, der das Motel leitet, sagte, sie übernachtete nur dort und reiste am nächsten Tag ab, mehr nicht. Psycho (1960)
And the young man wouldn't let him see her because she was too ill.Der junge Mann ließ ihn nicht zu ihr, denn sie sei zu krank. Psycho (1960)
The chap who inquired about my father... and the house that used to stand across the way.Der junge Mann, der mich nach meinem Vater fragte... und nach dem Haus, das früher da drüben gestanden hat. The Time Machine (1960)
Oh, father, this is the young man... who so bravely rescued me from the giant. Rise, my boy.Vater, das ist der junge Mann, der mich so mutig vor dem Riesen gerettet hat. Jack the Giant Killer (1962)
This young man could be useful to us, Sergeant.Der junge Mann könnte uns nützlich sein, Sergeant. The Notorious Landlady (1962)
Was that a friend outside?Ist das ein Freund, der junge Mann eben? Vivre Sa Vie (1962)
You had told me about Sawara, but who's that young man?Von Sahara haben Sie mir bereits erzählt. Wer ist der junge MannJûsan-nin no shikaku (1963)
It was that young man whose mother pretends to be your cook.- Es war der junge Mann, dessen Mutter bei dir kocht. McLintock! (1963)
Who is this young fellow?Wer ist der junge MannOld Shatterhand (1964)
You think the young man did it?Glauben Sie, es war der junge MannThe Gorgon (1964)
The young man's name is Bruno Heitz.Der junge Mann heißt Bruno Heitz. The Gorgon (1964)
Wait until they find the young man.Warten Sie, bis der junge Mann gefunden wird. The Gorgon (1964)
That chap really is brisk, I must say.Der junge Mann ist forsch. Murder Ahoy (1964)
How do you know this young man here?Und woher kennt der junge Mann Euch? Amongst Vultures (1964)
The power of contradiction is very strong here.Trotzdem hat der junge Mann, der sich seiner Verlobten zuwendet, das Recht zu lieben. Entretien sur Pascal (1965)
Now here's someone eager to be off.Der junge Mann scheint's eilig zu haben, nach England zu kommen. A High Wind in Jamaica (1965)
T ell me, who was the young man, acting up so ignorant and cool?Sag, wer war der junge Mann, der so arrogant gewesen ist? Jiang hu qi xia (1965)
The young man said to her, "My dear Audrey."Der junge Mann sagte zu ihr: "Meine liebe Audrey." King Rat (1965)
That's a real Hussar speaking, young man!Ein echter Husar, der junge MannWar and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
And to think that the money that that young man was after isn't ours at all.Zudem gehört das Geld, hinter dem der junge Mann her war, überhaupt nicht uns. Love Comes to Mockingbird Heights (1965)
You're the young fella who was with that girl, aren't you?Sie sind der junge Mann mit dem Mädchen? Carry On Screaming! (1966)
That beautiful couple, that young man and woman, came all the way from an ancient European civilisation to find a new and promising life in the American West.Dieses schöne Paar, der junge Mann und die Frau, kamen aus Europa mit seiner uralten Zivilisation, um sich ein neues Leben im amerikanischen Westen aufzubauen. Nevada Smith (1966)
Well, the fox will be grateful. I doubt if the same can be said for the young man.Der Fuchs wird dir dafür dankbar sein aber der junge Mann denkt bestimmt anders darüber. The Plague of the Zombies (1966)
You are injured, is injured.- Na und ob! - Das ist ja furchtbar! Und der junge Mann ist schwer verletzt, er blutet. The Flim-Flam Man (1967)
Actually not so bad how it looks in those bandages.Es ist halb so schlimm, wie es aussieht. Außerdem kann der junge Mann viel ertragen. The Flim-Flam Man (1967)
To bring this young man out here, because today he is 21.Damit der junge Mann hier rauskommt, denn er wird heute 21! The Graduate (1967)
So... what's the young man's name?Also, willst du mir verraten, wie der junge Mann heißt? Les Biches (1968)
So it wasn't just her young man jilting her that made her run away? No.Nicht weil der junge Mann sie hat sitzenlassen, ist sie davongelaufen? Oliver! (1968)
And that young man?Wer ist der junge MannThe Swimming Pool (1969)
That nice young man at the gate took it.Der junge Mann am Ausgang nahm es mir ab. Airport (1970)
The young man who was here.Der junge Mann, der hier war. Scars of Dracula (1970)
The young man was under the influence of drugs.Der junge Mann stand unter Drogeneinfluss. The Naked Countess (1971)
- Here's the young man.- Ah, da ist er, der junge MannOut 1 (1971)
But one acquaintance you haven't made is Lieutenant Toth, the young man who stands but an inch away from marriage to a lady of noble birth.Der junge Mann steht kurz vor seiner Heirat mit einer Dame von edler Herkunft. Countess Dracula (1971)
When the young man came back home He took his head in both hands Full of scienceAls der junge Mann nach Hause kam, fasste er sich an seinen Kopf, der voller Wissen steckte. Don't Deliver Us from Evil (1971)
When the home man came back homeAls der junge Mann nach Hause kam, Don't Deliver Us from Evil (1971)
When the young man came back homeAls der junge Mann nach Hause kam, Don't Deliver Us from Evil (1971)
Then this young man with problems loaded Found a sharp knife, a gift in its sheathDann fand der junge Mann, von Kummer geplagt, ein Messer, das ihm wie ein Geschenk vorkam. Don't Deliver Us from Evil (1971)
So this is the young man.Das ist also der junge MannA Clockwork Orange (1971)
That young man over there with that white cloth on his head is dead.Der junge Mann dort, mit dem Tuch über dem Kopf, ist tot. Punishment Park (1971)
And to think how that boy risked his life.Und zu denken, dass der junge Mann sein Leben riskiert hat. $ (1971)

German-Thai: Longdo Dictionary
der junge Mann(n) |pl. die jungen Männer| ชายหนุ่มช่วงอายุประมาณ 16-25 ปี

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top