ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deny oneself

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deny oneself-, *deny oneself*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา deny oneself มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *deny oneself*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deny oneself[PHRV] มีชีวิตอย่างสมถะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then again, to deny one's past is to deny oneself.เอาอีกแล้ว... . การที่จะปฏิเสธอดีตของคนๆหนึ่ง ก็คือการปฏิเสธตัวตนของคนๆนั้น In the Realm of the Basses (2009)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sich etw. verkneifen | verkneifend | verkniffen | du verkneifst dir | er verkneift sich | ich verkniff mir | du verkniffst dir | wir verkniffen unsto deny oneself of ... | denying oneself | denied | you deny yourself | he denies himself | I denied myself | you denied yourself | we denied ourselves [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top