ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

denatur

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -denatur-, *denatur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
denature[VT] ทำให้ผิดธรรมชาติ, See also: เปลี่ยนธรรมชาติ, Syn. adulterate
denature[VT] ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุล (ทางชีวเคมี)
denaturalize[VT] ทำให้ขาดสิทธิในการเป็นพลเมือง
denaturalize[VT] ทำให้ผิดธรรมชาติ, Syn. denature, transform

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
denaturant(ดิเน'ชะรันทฺ) n. ตัวเปลี่ยนลักษณะเดิม
denature(ดิเน'เชอะ) vt. ทำให้ลักษณะธรรมชาติเปลี่ยนไป,ทำให้ไม่เหมาะสำหรับดื่ม, See also: denaturant n. ดูdenature denazification n. ดูdenature

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Denaturationการแปลงสภาพ,เสียสภาพธรรมชาติ,การทำลายสภาพธรรมชาติ,การเปลี่ยนแปลง,การแปรสภาพธรรมชาติ,แปรสภาพไปจากธรรมชาติ,การเสียคุณสมบัติ,เลือดเสีย [การแพทย์]
Denaturation, Reversibleการแปรสภาพหวนกลับคืนสู่สภาพธรรมชาติ [การแพทย์]
Denatureเปลี่ยนสภาวะ,ถูกทำลาย,ถูกทำลายไปบางส่วน,เสียสภาพทางธรรมชาติ,แปรสภาพ,แปลงสภาพ,ผิดไปจากเดิม,แยกคู่ออกจากกัน,เสียสภาพทางธรรมชาติ [การแพทย์]
Denaturedเปลี่ยนคุณสมบัติไป [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิดเบือน[v.] (bitbeūoen) EN: distort ; go awry ; twist   FR: déformer ; dénaturer
เสื่อมทราม[v.] (seūamsām) EN: degenerate ; deteriorate   FR: se dénaturer ; s'altérer

CMU English Pronouncing Dictionary
DENATURE D IH0 N EY1 CH ER0
DENATURED D IH0 N EY1 CH ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
denatured (j) dˌiːnˈɛɪtʃəd (d ii2 n ei1 ch @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变性[biàn xìng, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] denaturation, #11,162 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
変性[へんせい, hensei] (n,vs,adj-no) denature; degenerate [Add to Longdo]
変性アルコール[へんせいアルコール, hensei aruko-ru] (n) denatured alcohol [Add to Longdo]
変性剤[へんせいざい, henseizai] (n) denaturant; denaturating agent [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top