ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dehydrate

D IH0 HH AY1 D R EY0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dehydrate-, *dehydrate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dehydrate(vt) ขจัดน้ำออกไป (จากอาหาร), See also: ทำให้คายน้ำ, ทำให้ระเหย, Syn. dry, smoke, Ant. moisten
dehydrate(vt) สูญเสียน้ำจากร่างกาย (ทางการแพทย์), Syn. dry
dehydrate(vi) สูญเสียน้ำจากร่างกาย (ทางการแพทย์), Syn. dry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dehydrate(ดีไฮ'เดรท) vt. ขจัดน้ำออก. vi. สูญเสียน้ำหรือความชื้น., See also: dehydration n. dehydrator n.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, it dehydrates one terribly.ใช่ครับ ทำให้เสียเหงื่อได้ง่าย Frost/Nixon (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dehydrateI'm worried she'll dehydrate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แห้ง(v) dehydrate, See also: dry up, Ant. เปียก, Example: แผ่นพลาสติกที่ผ่านการเคลือบแล้วนั้น จะต้องแห้งสนิทก่อนนำเข้าสู่เตาอบ, Thai Definition: ไม่มีน้ำ, หมดน้ำ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEHYDRATE D IH0 HH AY1 D R EY0 T
DEHYDRATED D IH0 HH AY1 D R EY0 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dehydrate (v) dˌiːhˈaɪdrɛɪt (d ii2 h ai1 d r ei t)
dehydrated (v) dˌiːhˈaɪdrɛɪtɪd (d ii2 h ai1 d r ei t i d)
dehydrates (v) dˌiːhˈaɪdrɛɪts (d ii2 h ai1 d r ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
乾燥[かんそう, kansou] (n, vs) dry; arid; insipid; dehydrated; (P) #6,928 [Add to Longdo]
乾燥感[かんそうかん, kansoukan] (n) dry, parched, or dehydrated feeling [Add to Longdo]
乾燥野菜[かんそうやさい, kansouyasai] (n) dehydrated vegetables [Add to Longdo]
乾燥卵[かんそうたまご, kansoutamago] (n) dehydrated eggs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dehydrate \de*hy"drate\, v. t.
   To deprive of water; to render free from water; as, to
   dehydrate alcohol; to dehydrate food for preservation.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dehydrate \de*hy"drate\, v. i.
   1. to lose water or moisture.
    [PJC]
 
   2. to lose sufficent water to cause physiological distress;
    -- of living organisms; as, victims trapped in the
    earthquake rubble may dehydrate if not found quickly.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dehydrate
   v 1: preserve by removing all water and liquids from; "carry
      dehydrated food on your camping trip" [syn: {dehydrate},
      {desiccate}]
   2: remove water from; "All this exercise and sweating has
     dehydrated me" [syn: {dehydrate}, {desiccate}]
   3: lose water or moisture; "In the desert, you get dehydrated
     very quickly" [syn: {exsiccate}, {dehydrate}, {dry up},
     {desiccate}] [ant: {hydrate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top