ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deftness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deftness-, *deftness*, deftnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
deftness(n) ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, ความคล่องแคล่ว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคล่องแคล่ว(n) deftness, See also: agility, quickness, nimbleness, dexterity, Syn. ความคล่องตัว, ความกระฉับกระเฉง, ความว่องไว, Example: ผู้นำควรเป็นผู้ที่มีความคล่องแคล่วว่องไวตื่นตัวอยู่เสมอ สามารถรับสถานการณ์ทุกชนิด
ความคล่องแคล่ว(n) deftness, See also: agility, quickness, expert, dexterity, skill, Syn. ความว่องไว, ความคล่องแคล่วว่องไว, Ant. ความเฉื่อยชา, ความเหนื่อยหน่าย, Example: ผู้เข้าแข่งขันมีความคล่องแคล่วในการทำขนมกันทุกคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความคล่องแคล่ว[khwām khløngkhlaēo] (n) EN: deftness ; agility ; quickness ; nimbleness ; dexterity  FR: agilité [ f ] ; habileté [ f ]
ความคล่องแคล่วว่องไว[khwām khløngkhlaēo wongwai] (n, exp) EN: deftness
ความว่องไว[khwām wongwai] (n) EN: quickness ; agility ; deftness ; nimbleness  FR: agilité [ f ] ; vivacité [ f ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deftness (n) dˈɛftnəs (d e1 f t n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deftness \Deft"ness\, n.
   The quality of being deft.           --Drayton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deftness
   n 1: skillful performance or ability without difficulty; "his
      quick adeptness was a product of good design"; "he was
      famous for his facility as an archer" [syn: {adeptness},
      {adroitness}, {deftness}, {facility}, {quickness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top