ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cyclotron

S AY1 K L AH0 T R AA0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cyclotron-, *cyclotron*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cyclotronไซโคลทรอน, เครื่องเร่งอนุภาคที่อนุภาคถูกเร่งด้วยสนามไฟฟ้าและถูกควบคุมด้วยสนามแม่เหล็ก ให้วิ่งวนเป็นวงออกไปคล้ายก้นหอย เมื่อได้ความเร็วที่ต้องการ อนุภาคจะถูกปล่อยให้ชนกับวัสดุที่ใช้เป็นเป้า เครื่องเร่งอนุภาคชนิดนี้ใช้ในการวิจัยฟิสิกส์มูลฐาน และการผลิตสารไอโซโทปรังสี ผู้ประดิษฐ์ คือ เออร์เนสต์ โอ. ลอว์เรนซ์ (Earnest O. Lawrence) ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ในปี พ.ศ. 2482 [นิวเคลียร์]
cyclotronเครื่องไซโคลตรอน , เป็นเครื่องสำหรับเร่งอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ผู้ประดิษฐ์คือ Earnest O. Lawrence ชาวอเมริกัน ซึ่งได้รับรางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ในปี พ.ศ. 2482 ในเครื่องเร่งอนุภาคชนิดนี้ อนุภาคถูกเร่งด้วยสนามไฟฟ้า ในขณะเดียวกันก็ถูกควบคุมด้วยสนามแม่เหล็ก ให้วิ่งวนเป็นวงออกไป เมื่อได้ความเร็วที่เหมาะสม ก็จะถูกปล่อยให้ไปชนกับเป้าที่ต้องการ เครื่องเร่งนี้ใช้ในการวิจัยทางฟิสิกส์พื้นฐาน และการผลิตสารไอโซโทปรังสี [พลังงาน]
Cyclotronsโซโคลตรอน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now you can demolish your Soviet-style cyclotron and build the large Hadron Collider.ตอนนี้เธอทำลายรูปแบบของ หมาก เธอ และสร้างเครื่องชนอนุภาคขนาดใหญ่ The Guitarist Amplification (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CYCLOTRON S AY1 K L AH0 T R AA0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cyclotron (n) sˈaɪklətrɒn (s ai1 k l @ t r o n)
cyclotrons (n) sˈaɪklətrɒnz (s ai1 k l @ t r o n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
回旋加速器[huí xuán jiā sù qì, ㄏㄨㄟˊ ㄒㄩㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, ] cyclotron (particle accelerator) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zyklotron { n } [ phys. ] | Zyklotrone { pl }cyclotron | cyclotrons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイクロトロン[saikurotoron] (n) cyclotron [Add to Longdo]
シンクロサイクロトロン[shinkurosaikurotoron] (n) synchrocyclotron [Add to Longdo]
原子破壊機[げんしはかいき, genshihakaiki] (n) cyclotron [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 cyclotron \cyclotron\ n.
   a particle accelerator that imparts energies of several
   million electron-volts to rapidly moving particles; it is
   used in investigations in nuclear physics and particle
   physics.
   [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cyclotron
   n 1: an accelerator that imparts energies of several million
      electron-volts to rapidly moving particles

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top