ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cut loose

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cut loose-, *cut loose*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cut loose[PHRV] ปลดเชือก, Syn. cut free
cut loose[PHRV] พยามปลดปล่อยจากพันธนาการ, Syn. cut free
cut loose[PHRV] ทำตัวป่าเถื่อน, See also: กักขระ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Any of them move, you fry 'em. You hear anything at all, you cut loose on the sirens.ฉันไม่อยากที่จะออกไปข้างนอกอีกแล้ว ฉันอยากอยู่ข้างในนี้แหละ The Thing (1982)
What I don't understand is why I can't cut loose of you.ไม่เข้าใจว่าทำไมฉันถึงไม่ตัดคุณซะ Heat (1995)
If I were you, I would be smart and cut loose of this.ฉันจะถอนตัวจากงานนี้ Heat (1995)
Come on, Elyse. Cut loose a little bit. Have some fun.เร็วเข้า แอลลิซ หยุดแปป หาอะไรทำสนุกๆดีกว่า American Pie Presents: Band Camp (2005)
But it'll cut loose again.แต่คงห้ามไม่นาน Shooter (2007)
Tear cut loose, un-Hitch... un-Hitchที ชั่งมัน ปลดเร็ว ปลดมันออก Fast & Furious (2009)
We gotta cut loose from Nelson.เราต้องชิ่งไอ้เนลสันทิ้ง Public Enemies (2009)
It was nice to see you cut loose.ดีแล้ว ที่ได้เห็นคุณผ่อนคลายซะบ้าง Up in the Air (2009)
You mind telling me why I'm just getting cut loose now?บอกฉันหน่อยได้ไหม ว่าทำไมฉันถึงถูกปล่อยตัวตอนนี้ Albification (2009)
Well, you drank a little bit, you cut loose, no harm done.ก็คุณดื่มมากไปหน่อย คุณโกรธ - แต่ก็ไม่ได้ทำร้ายใคร Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Cut loose, go a little crazy.ทำตัวป่าเถื่อน, บ้าเล็ก ๆ The Plain in the Prodigy (2009)
She made a deal with Salazar that she'd keep the girl alive if he cut loose Margaret.เธอได้ตกลงกับซาลาซาร์ ให้เธอช่วยชีวิตหล่อน ถ้าเขายอมปล่อยตัวมาร์กาเร็ต Bainne (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cut looseI usually cut loose a bit and drink plenty before a day off work but if my drinks are cut with tochuu tea then I get absolutely no hangover.
cut looseThe girl ran away from home and cut loose from her parents' control.
cut looseWhy don't you try expressing your opinion a little more gently? Think about how he feels getting told flatly that he's being cut loose.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลุด[v.] (lut) EN: succeed on escaping ; escape ; manage to get away ; get clear off ; cut loose ; be let out ; be released   FR: échapper

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずっこける[, zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around [Add to Longdo]
羽目を外す[はめをはずす, hamewohazusu] (exp,v5s) to cut loose; to act without restraint [Add to Longdo]
切り放つ[きりはなつ, kirihanatsu] (v5t,vt) (1) to cut loose; to let loose; to cut off; to detach; to dismember; to cut in two; (2) to separate in thought; to consider as independent [Add to Longdo]
切り離す(P);切り放す[きりはなす, kirihanasu] (v5s,vt) to detach; to decapitate; to cut loose; to let loose; to dismember; (P) [Add to Longdo]
漂わす[ただよわす, tadayowasu] (v5s,vt) to set adrift; to let loose; to cut loose [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top