ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

culture shock

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -culture shock-, *culture shock*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
culture shock[N] ความรู้สึกสับสนต่อวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
culture shockIn a foreign country most of us go through culture shock.

Japanese-English: EDICT Dictionary
カルチャーショック[, karucha-shokku] (n) culture shock; (P) [Add to Longdo]
逆カルチャーショック[ぎゃくカルチャーショック, gyaku karucha-shokku] (n) reverse culture shock [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 culture shock
   n 1: a condition of disorientation affecting someone who is
      suddenly exposed to an unfamiliar culture or way of life or
      set of attitudes

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top