ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cul-de-sac

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cul-de-sac-, *cul-de-sac*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cul-de-sac(คัล'ดะแซค) n. ทางตัน,ตรอกตัน,การจนตรอก,ความลำบาก,โพรงหรือท่อที่ปลายต้น,สถานการณ์ที่ไม่ดีขึ้น, Syn. alley -pl. culs-de-sac

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I send you there undercover and you not only nearly expose Mr. Bartowski to FULCRUM but to an entire cul-de-sac of civilians?ฉันส่งคุณไปที่นั้นอย่างลับๆ คุณไม่เพียงแต่เกือบจะเปิดเผยมิสเตอร์บาวทาวสกีต่อFulcrum แต่ยังกับพลเมืองทุกคนในCul-de-sac ด้วย Chuck Versus the Suburbs (2009)
Sarah, Sarah, you and Casey have to get out of the cul-de-sac immediately-ซาร่า ซาร่า คุณและเคซี่ต้องออกจากCul-de-sac Chuck Versus the Suburbs (2009)
Maybe settle down in a cute little cul-de-sac like this one?หรือบางทีมาอยู่ในCul-de-sac ที่น่ารัก เหมือนที่นี้เลย Chuck Versus the Suburbs (2009)
Uh, so I was wondering if you wanted to swing by the old cul-de-sac tonight.เออ ผมกำลังสงสัยว่า คุณอยากจะไปสนุกที่ cul-de-sac คืนนี่รึเป่ลา Chuck Versus the Suburbs (2009)
Wow. That cul-de-sac is like a sex camp.ว้าว เรามาถึงทางตัน เหมือนเป็นเซ็กส์แคมป์ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
The whole cul-de-sac could blow right now!สุดซอยนี้กำลังจะ จะระเบิดอยู่แล้ว Chuck Versus the Tic Tac (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทางตัน[thāng tan] (n, exp) EN: dead end ; blind alley   FR: impasse [f] ; voie sans issue [f] ; chemin sans issue [m] ; cul-de-sac (pop.) [m]
ตรอกตัน[trøk tan] (n, exp) EN: blind alley ; dead end ; impasse  FR: impasse [f] ; voie sans issue [f] ; chemin sans issue [m] ; cul-de-sac [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cul-de-sac (n) kˈʌl-də-sæk (k uh1 l - d @ - s a k)
cul-de-sacs (n) kˈʌl-də-sæks (k uh1 l - d @ - s a k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
袋小路[ふくろこうじ, fukurokouji] (n) blind alley; cul-de-sac; impasse; dead-end (street); (P) [Add to Longdo]
袋小路文[ふくろこうじぶん, fukurokoujibun] (n) easily misunderstood sentence; garden-path sentence; cul-de-sac sentence [Add to Longdo]
通行止め(P);通行止;通行上(iK)[つうこうどめ, tsuukoudome] (n) closure (of a road); dead end; blind alley; cul-de-sac; No Through Road (e.g. on a sign); (P) [Add to Longdo]
盲管[もうかん, moukan] (n) cul-de-sac [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cul-de-sac \Cul`-de-sac"\ (ku`de-s?k" or kul`de-s?k"), n.; pl.
   {Culs-de-sac} (ku`- or kulz`-). [ F., lit., bottom of a bag.]
   [1913 Webster]
   1. A passage with only one outlet, as a street closed at one
    end; a blind alley; hence, a trap.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) a position in which an army finds itself with no
    way of exit but to the front.
    [1913 Webster]
 
   3. (Anat.) Any bag-shaped or tubular cavity, vessel, or
    organ, open only at one end.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top