Search result for

crt

(30 entries)
(0.1964 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crt-, *crt*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
CRT (cathode ray tube)ซีอาร์ที (หลอดภาพ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CRT (cathode ray tube)ชีอาร์ที (หลอดภาพ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crt(ซีอาร์ที) ย่อมาจาก cathode ray tube หมายถึงหลอดอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับจอภาพของคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำหน้าที่แสดงข้อมูลเป็นตัวหนังสือ หรือภาพ หลอดภาพของจอคอมพิวเตอร์ก็ดี หลอดภาพของโทรทัศน์ก็ดี จะใช้หลอดภาพ CRT เช่นเดียวกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you have any HD CRT monitors?มีจอแบบ HD บ้างหรือเปล่าครับ Summer Wars (2009)
Yes. I'm a truck driver, an American. I work for CRT.ครับ ผมเป็นคนขับรถบรรทุก ผมเป็นคนอเมริกัน ผมทำงานให้ซีอาร์ที Buried (2010)
I'm a truck driver for CRT. I've been here for nine months.ผมเป็นคนขับรถบรรทุกของซีอาร์ที ผมอยู่นี่มา 9 เดือนแล้ว Buried (2010)
At CRT, we work with our clients... to provide effective and sustainable solutions... to the challenges they face in our fast-growing, global economy.ที่ซีอาร์ที เราทำงานกับลูกค้าของเรา อย่างมีประสิทธิภาพและไร้ปัญหา เพื่อเผชิญความท้าทายของการ เติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลก Buried (2010)
I'm a driver for CRT, my convoy was ambushed... by terrorists or insurgents.ผมเป็นคนขับรถของซีอาร์ที ขบวนรถของผมโดนลอบโจมตี โดยผู้ก่อการร้าย หรือพวกกบฏ ผมก็ไม่รู้ Buried (2010)
I'm a truck driver for CRT, Crestin, Roland and Thomas.ผมเป็นคนขับรถบรรทุกของซีอาร์ที เครสติน โรแลนด์แอนด์โธมัส Buried (2010)
We received a call from a representative at CRT.เรารับสายจากตัวแทน บริษัทซีอาร์ที Buried (2010)
Thank you. Now, Mister Conroy, when were you hired by CRT?ขอบคุณครับ ทีนี้ คุณคอนรอย คุณโดนว่าจ้างโดยบริษัทซีอาร์ทีเมื่อไหร่ครับ Buried (2010)
During that time, did you also receive and sign an employment contract with CRT... which thoroughly explained company policy to protect your specific terms of employment?ในช่วงเวลานั้น ที่คุณ ได้ทำสัญญาจ้างกับซีอาร์ที ทางเราได้อธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับ นโยบายของบริษัทในการว่าจ้างแล้วใช่มั้ย Buried (2010)
As of this morning, your employment with CRT was officially terminated.ซึ่งในเช้าวันนี้ การจ้างงานของคุณ กับซีอาร์ทีได้ถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการแล้ว Buried (2010)
It was brought to our attention that you were engaging in relations... with a fellow CRT employee, Pamela Lutti.ทางเราได้ทราบว่า คุณนั้น ได้มีความสัมพันธ์ที่เกินควร กับลูกจ้างซีอาร์ทีอีกคน พาเมล่า ลุทตี้ Buried (2010)
Stipulated in your contract was a fraternization clause, in which it was stated quite clearly that any relationship, be it romantic or sexual in nature deemed inappropriate by CRT senior officialsมันเป็นข้อกำหนดในสัญญาของคุณ ในด้านความสัมพันธ์ ซึ่งปรากฏอย่างชัดเจน ว่าในทุกๆความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็น ด้านโรแมนติก หรือในด้านทางเพศ ถือเป็นเรื่องไม่เหมาะสม จาก ความเห็นของผู้อาวุโสของซีอาร์ที Buried (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crtTelevision turned on, she patrols in front of the CRT. "Hey you, food's up!"

Japanese-English: EDICT Dictionary
CRT[シーアルティー, shi-arutei-] (n) cathode-ray tube; CRT [Add to Longdo]
シーアールティー[, shi-a-rutei-] (n) {comp} CRT [Add to Longdo]
ビームペネトレーションCRT[ビームペネトレーションシーアルティー, bi-mupenetore-shonshi-arutei-] (n) {comp} beam penetration CRT [Add to Longdo]
ブラウン管[ブラウンかん, buraun kan] (n) cathode-ray tube; CRT; Braun tube; (P) [Add to Longdo]
陰極線管[いんきょくせんかん, inkyokusenkan] (n) cathode-ray tube; CRT [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
映像管[yìng xiàng guǎn, ˋ ㄒㄧㄤˋ ㄍㄨㄢˇ, ] CRT used in TV or computer monitor; picture tube; kinescope [Add to Longdo]
显像管[xiǎn xiàng guǎn, ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄤˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] CRT used in TV or computer monitor; picture tube; kinescope [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビームペネトレーションCRT[びーむぺねとれーしょん CRT, bi-mupenetore-shon CRT] beam penetration CRT [Add to Longdo]
ブラウン管[ブラウンかん, buraun kan] cathode-ray tube (CRT) [Add to Longdo]
陰極線管[いんきょくせんかん, inkyokusenkan] cathode-ray tube, CRT [Add to Longdo]
シーアールティー[しーあーるていー, shi-a-rutei-] CRT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 CRT
   n 1: a vacuum tube in which a hot cathode emits a beam of
      electrons that pass through a high voltage anode and are
      focused or deflected before hitting a phosphorescent screen
      [syn: {cathode-ray tube}, {CRT}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CRT
     Computer Technology Research [corporation] (provider)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CRT
     Cathode Ray Tube
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top