Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crisscross

K R IH1 S K R AO2 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crisscross-, *crisscross*, crisscros
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crisscross(vt) กากบาท
crisscross(n) ความสับสน
crisscross(n) เครื่องหมายกากบาท
crisscross(vi) เคลื่อนที่สลับไปมา
crisscross(adj) ซึ่งเขียนเครื่องหมายกากบาท
crisscross(adj) ซึ่งเคลื่อนที่สลับไปมา
crisscross(vt) ทำให้เคลื่อนที่สลับไปมา
crisscross(adv) อย่างไปมาสลับกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crisscross(ครีส'ครอส) adj. ไขว้, กากบาท, แกงได้, ซึ่งตัดสลับกัน n. กากบาท, แกงได้, ความยุ่งเหยิง, ความสับสน. vt. เขียนกากบาท, เขียนแกงได้ vi. เคลื่อนสลับไปมา, Syn. crosswise

English-Thai: Nontri Dictionary
crisscross(adj) กากบาท, ไขว้, ซึ่งตัดกัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hess had discovered cosmic rays-- showers of subatomic particles that crisscross the universe at literally the speed of light.เดิมได้ค้นพบจักรวาลมยูข อาบน้ำของอนุภาคที่กากข้ามจักรวาล ที่แท้จริงความเร็วของแสง Unafraid of the Dark (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไขว้[khwai] (v) EN: cross ; intersect ; crisscross ; alternate  FR: croiser ; entrelacer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CRISSCROSS K R IH1 S K R AO2 S
CRISSCROSSED K R IH1 S K R AO2 S T
CRISSCROSSING K R IH1 S K R AO2 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crisscross (v) krˈɪskrɒs (k r i1 s k r o s)
crisscrossed (v) krˈɪskrɒst (k r i1 s k r o s t)
crisscrosses (v) krˈɪskrɒsɪz (k r i1 s k r o s i z)
crisscrossing (v) krˈɪskrɒsɪŋ (k r i1 s k r o s i ng)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crisscross \Criss"cross`\ (kr?s"kr?s`; 115), n. [A corruption of
   Christcross.]
   1. A mark or cross, as the signature of a person who is
    unable to write.
    [1913 Webster]
 
   2. A child's game played on paper or on a slate, consisting
    of lines arranged in the form of a cross.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crisscross \Criss"cross`\, v. t.
   To mark or cover with cross lines; as, a paper was
   crisscrossed with red marks.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crisscross \Criss"cross`\ (kr?s"kr?s`;115), adv.
   1. In opposite directions; in a way to cross something else;
    crossing one another at various angles and in various
    ways.
    [1913 Webster]
 
       Logs and tree luing crisscross in utter confusion.
                          --W. E.
                          Boardman.
    [1913 Webster]
 
   2. With opposition or hindrance; at cross purposes;
    contrarily; as, things go crisscross.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crisscross
   adv 1: crossing one another in opposite directions
   adj 1: marked with crossing lines [syn: {crisscross},
       {crisscrossed}]
   n 1: a marking that consists of lines that cross each other
      [syn: {crisscross}, {cross}, {mark}]
   v 1: cross in a pattern, often random
   2: mark with or consist of a pattern of crossed lines; "wrinkles
     crisscrossed her face"
   3: mark with a pattern of crossing lines; "crisscross the sheet
     of paper"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top