ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crackling

K R AE1 K L IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crackling-, *crackling*, crackl
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crackling(n) กากหมู, See also: กากที่เหลือจากนำน้ำมันออกจากมันหมูแล้ว
crackling(n) เสียงดังเปรี้ยง
crackling(sl) ผู้หญิงที่มีความต้องการทางเพศ (คำหยาบ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crackling(แครค'ลิง) n. เสียงปะทุ, เสียงแตก, หนังกรอบ, หนังหมูย่าง, กากน้ำมันหมูที่กรอบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As the lazy toads of summer give way to the crackling of autumn leaves one's mind naturally turns toward the demise of our children's educationตอนนี้ฤดูร้อนอันแสนอบอุ่นก็ได้จากไป.. ฤดูใบไม้ร่วงก็เข้ามาแทน... เราพ่อแม่ส่วนใหญ่ต่างให้ความสำคัญ กับการศึกษาของบุตรหลาน Saving Face (2004)
Snow on the grounds, crackling fire, หิมะเต็มพื้น ก่อกองไฟกัน The Ex-Files (2008)
- Oh. - [ Electrical Crackling ]โอ้ City of Ember (2008)
[ Electrical Crackling ][ Electrical Crackling ] City of Ember (2008)
[ Electrical Crackling ][ Electrical Crackling ] City of Ember (2008)
[ electricity crackling ]. Free to Be You and Me (2009)
This has been crackling like an electrode ever since I got here.นี่มันเสียงดังเปรี้ยงยังกับฟ้าผ่า ตั้งแต่ผมมาถึงที่นี่ Polly Wants a Crack at Her (2010)
Three times a year, we'd get crackling phone calls.เราได้รับโทรศัพท์ ปีละสามครั้ง Furt (2010)
(light sabers crackling on TV) (bird squawks outside)มันเป็นสารคดีที่ดีมาก The Ornithophobia Diffusion (2011)
(STATIC CRACKLING OVER RADIO)STATIC เสียงแตกวิทยุ) Captain Phillips (2013)
(STATIC CRACKLING OVER RADIO)STATIC เสียงแตกวิทยุ) Captain Phillips (2013)
(STATIC CRACKLING OVER RADIO)STATIC เสียงแตกวิทยุ) Captain Phillips (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cracklingThat's funny. The speaker is crackling.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กากหมู(n) crackling, Example: น้องชอบกินกากหมู, Count Unit: ชิ้น, อัน, Thai Definition: มันหมูที่เจียวเอาน้ำมันออกแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคบหมู[khaēp mū] (n, exp) EN: pork cracklings  FR: couenne de porc rissolée [ f ]
กรอบ[krøp] (adj) EN: crisp ; brittle ; crackling ; broken ; crispy ; friable  FR: croustillant ; croquant ; cassant ; friable
กรอบแกรบ[krøpkraēp] (adj) EN: crackling ; crunching

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CRACKLING K R AE1 K L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crackling (v) krˈæklɪŋ (k r a1 k l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
パチ[pachi] (n, adv-to) snapping (e.g. book shut); clapping; crackling; sputtering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crackling \Crac"kling\ (kr?k"kl?ng), n.
   1. The making of small, sharp cracks or reports, frequently
    repeated.
    [1913 Webster]
 
       As the crackling of thorns under a pot, so is the
       laughter of the fool.         --Eccl. vii.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   2. The well-browned, crisp rind of roasted pork.
    [1913 Webster]
 
       For the first time in his life he tested crackling.
                          --Lamb.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. Food for dogs, made from the refuse of tallow melting.
    [1913 Webster] Crack-loo

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crackling
   n 1: the residue that remains after animal fat has been rendered
      [syn: {greaves}, {crackling}]
   2: the sharp sound of snapping noises [syn: {crackle},
     {crackling}, {crepitation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top