ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coup_es

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coup_es-, *coup_es*, coup_e
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Couples therapyการบำบัดชีวิตคู่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even a peaceful landscape... even a meadow in harvest, with crows circling overhead and grass fires... even a road where cars and peasants and couples pass... even a resort village with a steeple and country fair can lead to a concentration camp.ไม่เว้นแม้กระทั่งบรรยากาศอันแสนสงบ ไม่เว้นแม้กระทั่งทุ่งหญ้าในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ที่นกกา ต่างก็พากันมาหากิน ไม่เว้นแม้กระทั่งถนนใช้สัญจร ทั้งรถรา คนเดินดิน หรือ คู่รัก Night and Fog (1956)
Well-known place of retreat for courting couples who like the echoes of bugles as they court.สำหรับคู่รักติดพันน่าเบื่อที่ชอบ สะท้อนจากหาญที่พวกเขาศาล Help! (1965)
If you could see the couples that come into my office.ถ้าคุณได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในออฟฟิศของผม Junior (1994)
Sometimes couples sneak up here for a hot dip.บางครั้งคู่ แอบขึ้นที่นี่เพื่อจุ่มร้อน Dante's Peak (1997)
Couples, I guess.ชีวิตคู่ล่ะมั้ง Dark Harbor (1998)
Couples?ชีวิตคู่? Dark Harbor (1998)
Famous couples Throughout History.คู่รักที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ Never Been Kissed (1999)
There´s, I mean, serious couples in there.บางคู่น่ากลัว Never Been Kissed (1999)
AII couples go through this. Let's give it another try?"ทุกคู่ก็มีปัญหาทั้งนั้น ทำไมเราไม่ลองช่วยกันอีกครั้งล่ะ? The Story of Us (1999)
All couples go through this. Let's give it another try?"ทุกคู่ก็มีปัญหาทั้งนั้น ทำไมเราไม่ลองช่วยกันอีกครั้งล่ะ?" The Story of Us (1999)
I've been presented with drawings of couples dancing ever since.I've been presented with drawings of couples dancing ever since. Anna and the King (1999)
I was listening to DJs this morning and they always have couples that call in and talk about their problems.ฉันฟังดีเจเมื่อเช้า... มีคู่รักที่โทรเข้าไปและ คุยถึงปัญหาของพวกเขา Punch-Drunk Love (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coup_esOlder couples often appreciate cash more than gifts because they neither need nor have room for them.
coup_esNot to be taken lightly, local amusement parks. Couples, families, as far as can be seen people, people, people.
coup_esMany couples in America both work to make ends meet.
coup_esThere were a lot of young couples in the park.
coup_esThe clergyman has married three couples this week.
coup_esEveryone formed couples and began dancing.
coup_esMore and more married couples share household chores.
coup_esDoesn't it irritate you to see couples making out around town?
coup_esAmong married couples, there has been an increase in divorce and separation with the result that there are many more one-parent families.
coup_esLately you see more young couples making out at the train station ticket gates acting as though nobody in the world existed.
coup_esChristmas in Japan is, if anything, a day for couples.
coup_esMarried couples can apply for the post.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกไม้สด [n. exp.] (døkmāi sot) EN: fresh flower   FR: fleurs coupées [fpl]
คู่[n.] (khū) EN: [classifier : pairs of people, animals, articles (socks, shoes ...)]   FR: [classificateur : couples de personnes ou d'animaux ; paires d'articles (chaussettes, chaussures ...)]

CMU English Pronouncing Dictionary
COUPLES    K AH1 P AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coup_es    (n) kˈuːpɛɪz (k uu1 p ei z)
couples    (v) kˈʌplz (k uh1 p l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペアルック[, pearukku] (n) matching clothing worn by couples (wasei [Add to Longdo]
ラブホテル;ラヴホテル[, rabuhoteru ; ravuhoteru] (n) hotel that rents rooms to couples either overnight or for two hours' "rest" (wasei [Add to Longdo]
逆さ海月;逆さくらげ[さかさくらげ, sakasakurage] (n) (because the Japanese hot spring symbol looks like an upside-down jellyfish) (See 連れ込み宿,温泉マーク・2) traditional love hotel; traditional Japanese inn specially for couples [Add to Longdo]
不受理申出[ふじゅりもうしで, fujurimoushide] (n) agreement used to prevent unauthorized or faked divorce by couples in Japan in the future [Add to Longdo]
睦まじい[むつまじい, mutsumajii] (adj-i) (usu. of families or couples in intimate relationship) harmonious; happy; affectionate [Add to Longdo]
連れ込み宿;連込み宿[つれこみやど, tsurekomiyado] (n) (See 旅館) traditional love hotel; traditional Japanese inn specially for couples [Add to Longdo]
連れ込み旅館[つれこみりょかん, tsurekomiryokan] (n) (See 連れ込み宿) traditional love hotel; traditional Japanese inn specially for couples [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top