ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cosmopolitans

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cosmopolitans-, *cosmopolitans*, cosmopolitan
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cosmopolitans (n) kˌɒzməpˈɒlɪtənz (k o2 z m @ p o1 l i t @ n z)
cosmopolitan (n) kˌɒzməpˈɒlɪtən (k o2 z m @ p o1 l i t @ n)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cosmopolitan(adj) ซึ่งท่องเที่ยวไปทั่วโลก, See also: ซึ่งคุ้นเคยกับหลายประเทศหลายวัฒนธรรม
cosmopolitan(adj) ซึ่งประกอบด้วยหลายชาติ, Syn. international, metropolitan
cosmopolitan(adj) ซึ่งมีความรู้และได้รับการขัดเกลา
cosmopolitan(adj) ซึ่งไม่มีอคติ
cosmopolitan(n) บุคคลซึ่งเดินทางไปทั่วโลก, Syn. cosmopolite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cosmopolitan(คอซมะพอล'ลิเทิน) adj. เกี่ยวกับโลกทั้งหมด, เกี่ยวกับสากลนิยม, ซึ่งมีอยู่ทั่วโลกหรือทุกหนทุกแห่ง, ซึ่งประกอบด้วยหลายชาติหลายภาษา, ซึ่งไม่มีชาติหรือภาษาเป็นเครื่องผูกมัด, เกี่ยวกับพลเมืองโลก n. ผู้ที่ไม่มีชาติหรือภาษาเป็นเครื่องผูกมัด, See also: cosmopo

English-Thai: Nontri Dictionary
cosmopolitan(adj) เกี่ยวกับสากลนิยม, ทั่วโลก, ซึ่งมีอยู่ทั่วโลก
cosmopolitan(n) พลเมืองโลก, ความเป็นสากล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cosmopolitanพบทั่วโลก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cosmopolitan organism; cosmopoliteอินทรีย์แพร่ทั่วโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cosmopolitanismคตินิยมสากล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cosmopolite; cosmopolitan organismอินทรีย์แพร่ทั่วโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ten people saw her downing cosmopolitans... at the Caribou Club.มีคนกว่าสิบคนเห็นเธอซดคอสโมโพลิแทน ที่คาริบู คลับ Legally Blonde (2001)
A cosmopolitan. That's your favorite, isn't it?คอสโมโพลิแทน แก้วโปรดของเธอไง There's Always a Woman (2008)
I knew they were cosmopolitan.นึกแล้วว่าต้องเป็นคนกรุง Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
No single daughter of mine is going to New York City representing the great state of Mississippi without a proper cosmopolitan wardrobe.ลูกสาวคนเดียวของแม่ จะไปถึงนิวยอร์ก เป็นหน้าเป็นตาให้ชาวรัฐมิสซิสซิปปี้ ก็ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องหน่อย The Help (2011)
And I read in Cosmopolitan magazine toda... Well, I skimmed it.แล้ววันนี้ฉันอ่านนิตยสารCosmopolitanมา แค่ดูเฉยๆนะ Something Borrowed (2011)
She came to New York, she envisioned it, and just like that... she applied for a job at Cosmopolitan magazine.เธอมานิวยอร์ค เธอเห็นภาพของมัน และ ก็แค่เหมือนกับ.. เธอไปสมัครงานที่ นิตยสารคอสโมโพลิแทน American Hustle (2013)
A Cosmopolitan, for a Cosmopolitan.Cosmopolitan, สำหรับ Cosmopolitan(พลเมือง) Hush Hush (2013)
Unfortunately this is not a Bette Midler Concert, we'll not be serving Cosmopolitan and Baked Alaskaน่าเสียดาย ที่เราไม่ได้อยู่ในคอนเสิร์ต พี่เบน ชลาทิศ แต่เรามาตีกลอง Whiplash (2014)
I'm gonna get each one of those guys a cosmopolitan.ผมเลี้ยงช็อต "สาวแตก" พวกผู้ชาย The Guest (2014)
No. Blowjob shots for the ladies, and a cosmopolitan for each of the guys.ไม่ ช็อตบ๊วบจู๋สำหรับสาวๆ The Guest (2014)
Have you got Cosmopolitan there?Haben Sie die Zeitschrift Cosmopolitan hier? Communication Problems (1979)
What on earth is Cosmopolitan?Was zum Teufel ist Cosmopolitan? Time After Time (1979)
I read Cosmo, shop Bloomingdale's, drive a Beemer.Ich lese die Cosmopolitan, kaufe bei Bloomingdale's ein, fahre einen BMW... Dancer, Prancer, Donner and Steele (1985)
For 1 31 years... this great institution has amassed... what many consider to be the finest collection of art anywhere in the world.Über einen Zeitraum von 131 Jahren... hat diese Institution gesammelt... "Direktor - Cosmopolitan Museum" Amazon Women on the Moon (1987)
Remember, the Cosmopolitan Museum of Art.Nicht vergessen, das Cosmopolitan Museum of Art. Amazon Women on the Moon (1987)
Photographer. Vogue, Cosmo. Yeah.Vogue, Cosmopolitan. Batman (1989)
There's Vogue... Cosmopolitan.Ich habe die "Vogue", den "Cosmopolitan". The Handmaid's Tale (1990)
-I read it in Cosmopolitan.Aus "Cosmopolitan". Trainspotting (1996)
Women don't have the same sex-drive thing... ... despitewhat'sin Cosmopolitan.Frauen haben nicht den gleichen Sexualtrieb... egal, was in der Cosmopolitan steht. Compromising Positions (1997)
- Magazine "Comospolitan".- Cosmopolitan. Arrival II (1998)
Cosmopolitan.Cosmopolitan. Happy Birthday, Baby (1998)
According to Cosmopolitan magazine women draw conclusions about a man as a lover by how he kisses.Nun, dem Cosmopolitan Magazin nach... ziehen Frauen aus Küssen oft Rückschlüsse auf Liebestechniken. Once in a Lifetime (1998)
Oh, just one more Cosmopolitan, Mr Garrison.Nur noch einen Cosmopolitan, Mr. Garrison. Cartman's Mom Is a Dirty Slut (1998)
-Didn't you read last month's Cosmo?Liest Du nicht Cosmopolitan? Zieh Leine. 10 Things I Hate About You (1999)
I'm ready to listen, and I'm open to compromise, but please keep in mind her recent success was partly fueled by my patience and leniency.Hallo. Wissen Sie schon, was Sie möchten? -Einen Cosmopolitan, bitte. Good Advice (2001)
Do you get all your life's directions from fucking Cosmopolitan?Deine Philosophie stammt aus Cosmopolitan. Monsoon Wedding (2001)
But then she burrowed through the Glamour, jumped over the Cosmo... and knocked over a bottle of nail polish.Aber dann ist sie über die Glamour und die Cosmopolitan gehüpft und hat dabei eine brandneue Flasche Nagellack umgekippt. That Damn Donna Reed (2001)
I'd like a cheeseburger, large fries and a Cosmopolitan.Ich hätte gern einen Cheeseburger, Pommes und eine Cosmopolitan. Sex and the Country (2001)
I've read about it in "Cosmo".Das las ich in der Cosmopolitan. Clockstoppers (2002)
- Cosmopolitan? . - Yes.Cosmopolitan? Empire (2002)
Cosmos' advice for getting your man... to share his feelings more intimately is to first try some breezy humor."Cosmopolitan sagt Ihnen, wie Sie einen Mann dazu bringen, über seine Gefühle zu sprechen: 1. Seien sie forsch und lustig. Secretary (2002)
I'd like a cosmopolitan.Einen Cosmopolitan. Analyze That (2002)
They got this boy watching' Lifetime, man.Weißt du, die lassen den Jungen Cosmopolitan lesen. Kirbed Enthusiasm (2002)
You can order yourself a Cosmopolitan.Bestellen Sie sich einen Cosmopolitan. My Occurrence (2002)
Cosmos for everyone!Cosmopolitans für alle! The Big Journey (2002)
I'm having a Cosmopolitan with the woman who wrote about them.Ich trinke Cosmopolitan mit der Frau, die über Kosmopoliten schrieb. Unoriginal Sin (2002)
- Two cosmopolitans, Tommy.- 2 Cosmopolitans, Tommy. Between the Cracks (2002)
Then I find this credit card receipt signed by Rina Sanderson... for two cosmopolitans 1:00 a.m. in the VIP room that night.Dann fand ich diese Karten-Quittung. Unterschrieben von Rina Sanderson, über 2 Cosmopolitans, um 1:00 Uhr morgens auf der VIP-Ebene in der Nacht. Between the Cracks (2002)
Can I get a cosmopolitan?Einen Cosmopolitan bitte. Anger Management (2003)
And predicted Carmine DeSoto's every move... by using the Cosmo Bedside Astrologer.Sie hat jeden Schachzug von DeSoto vorausgesagt... mit Hilfe des Liebeshoroskops der Cosmopolitan. Charlie's Angels: Full Throttle (2003)
Do you have a "Cosmo" lying around?Fliegt hier irgendwo eine Cosmopolitan rum? The Nanny and the Professor (2004)
Cosmopolitan.Cosmopolitan. The Count of Montecito (2004)
Hey, buddy, if I want a Cosmopolitan, you're gonna... Fred, please.Hey, Kollege, wenn ich einen Cosmopolitan möchte, dann geben sie... The Count of Montecito (2004)
- And I'll have a Cosmo. - Me, too.- Ich nehme einen Cosmopolitan. Guess Who (2005)
So, Arthur, are you almost done with that Cosmo quiz?Sind Sie bald fertig mit dem Cosmopolitan-Psychotest? Ice Cubed (2005)
- I'm right here. You're getting married?Macht doch mal den Cosmopolitan-Liebestest. Life, Loss, Leaving (2005)
In just one minute, the Fairyland blimp will be spraying free Cosmopolitans!In nur einer Minute versprüht das Tuntenland-Luftschiff kostenlose Cosmopolitans! Queer Duck: The Movie (2006)
WHAT? TALK TO ME ABOUT THE HAIR, WOODRUFF.Laut der Cosmopolitan ist dieser Haarschnitt in ganz Europa angesagt! Mild Bunch (2007)
Pick that up from cosmo?Hast du das aus der Cosmopolitan? Pilot (2008)
You Of All People Know Nothing Gets Me Talking Like A Cosmo.Na, du weißt, dass ein Cosmopolitan mich am ehesten zum Reden bringt. Desperately Seeking Serena (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cosmopolitanThe journalist is what you call a cosmopolitan.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COSMOPOLITAN K AA2 Z M AH0 P AA1 L AH0 T AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kosmopolit { m }cosmopolitan [Add to Longdo]
Weltbürger { m }cosmopolitan [Add to Longdo]
Weltbürgertum { n }; Kosmopolitismus { m }cosmopolitanism [Add to Longdo]
kosmopolitisch; international; weltoffen { adj }cosmopolitan [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コスモポリタニズム[kosumoporitanizumu] (n) cosmopolitanism [Add to Longdo]
コスモポリタン[kosumoporitan] (n) cosmopolitan; (P) [Add to Longdo]
国際感覚[こくさいかんかく, kokusaikankaku] (n) cosmopolitan (international) way of thinking; feeling for the wider world [Add to Longdo]
国際人[こくさいじん, kokusaijin] (n) international celebrity; cosmopolitan; citizen of the world; (P) [Add to Longdo]
国際都市[こくさいとし, kokusaitoshi] (n) cosmopolitan city [Add to Longdo]
世界主義[せかいしゅぎ, sekaishugi] (n) cosmopolitanism [Add to Longdo]
世界人[せかいじん, sekaijin] (n) cosmopolitan; world citizen [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top