ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cop-out

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cop-out-, *cop-out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cop-out[N] การละทิ้งความรับผิดชอบ (คำสแลง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cop-out(คอพ'เอาท) n. การไม่ยอมรับผิดชอบ,การไม่ยอมปฏิบัติตามคำมั่นหรือสัญญา,ผู้ที่ชองละทิ้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
is just a cop-out for losing sometimes.บางทีมันคือข้ออ้างที่จะแพ้บ้าง CounterPunch (2017)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cop-out    (n) kˈɒp-aut (k o1 p - au t)
cop-outs    (n) kˈɒp-auts (k o1 p - au t s)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top