ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contraclockwise

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contraclockwise-, *contraclockwise*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contraclockwiseadj.,adv. ซึ่งทวนเข็มนาฬิกา, Syn. counterclockwise

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 contraclockwise \contraclockwise\ adj.
   in the direction opposite to the rotation of the hands of a
   clock; counterclockwise. Opposite of {clockwise}. [Also See:
   {sinistral}.]
 
   Syn: counterclockwise, anticlockwise.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contraclockwise
   adj 1: in the direction opposite to the rotation of the hands of
       a clock [syn: {counterclockwise}, {anticlockwise},
       {contraclockwise}] [ant: {clockwise}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top