ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contiguou

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contiguou-, *contiguou*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contiguous[ADJ] ซึ่งใกล้ชิด, Syn. neighboring
contiguous[ADJ] ซึ่งติดกัน, Syn. adjoining

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contiguous(คันทิก'กิวอัส) adj. ติดกัน,ประชิดกัน., See also: contiguousness n. ดูcontiguous, Syn. next -Conf. continuous

English-Thai: Nontri Dictionary
contiguous(adj) ใกล้ชิด,ติดกัน,ติดต่อกัน,เชื่อมติด,ประชิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contiguousแตะกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
contiguous dissimilation; juxtapositional dissimilationการแผกแยกเสียงติดต่อ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
contiguous zoneเขตนอกน่านน้ำอาณาเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contiguousอยู่ติดกัน [การแพทย์]
Contiguous zones (Maritime law)เขตต่อเนื่อง (กฎหมายทะเล) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whoa, we're contiguously short this evening.โอ เรามากันไม่ครบนะเนี่ยเย็นนี้ Pathology (2008)
PRESTON: "Map of the Contiguous United States. ""แผนที่ที่ติดกันของ สหรัฐอเมริกา" Super 8 (2011)
Largest state in the contiguous 48 and the second-most populous.ใหญ่ที่สุดใน 48 รัฐที่ติดกัน ประชากรมากที่สุดอันดับ 2 อย่าแหยมกับเท็กซัส Route 66 (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จด[v.] (jot) EN: be contiguous ; adjoin ; border ; touch ; abut ; reach out to ; be in contact with   FR: être limitrophe ; border ; se toucher
ติดกัน[v. exp.] (tit kan) EN: adjoin ; stick together ; be contiguous   FR: adhérer ; s'agglutiner
ติดกัน[adj.] (tit kan) EN: contiguous ; attached (to) ; adjoining ; next to each other   FR: adhérent ; soudé ; joint ; uni ; adjacent ; attenant ; avoisinant ; contigu ; voisin ; agglutiné
ติดกับ[v.] (tit kap) EN: adjoin ; be contiguous ; close to ; connect ; be adjacent to ; be adjoining to ; border on ; join to ; be alongside ; get trapped by   FR: fixer (à)

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTIGUOUS    K AH0 N T IH1 G Y UW0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contiguous    (j) kˈəntˈɪgjuəʳs (k @1 n t i1 g y u@ s)
contiguously    (a) kˈəntˈɪgjuəʳsliː (k @1 n t i1 g y u@ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
独立項目[どくりつこうもく, dokuritsukoumoku] (n) {comp} noncontiguous item [Add to Longdo]
連続項目[れんぞくこうもく, renzokukoumoku] (n) {comp} contiguous items [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
独立項目[どくりつこうもく, dokuritsukoumoku] noncontiguous item [Add to Longdo]
不連続[ふれんぞく, furenzoku] discontiguous, discontinuity [Add to Longdo]
連続項目[れんぞくこうもく, renzokukoumoku] contiguous items [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top