ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contemporary

K AH0 N T EH1 M P ER0 EH2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contemporary-, *contemporary*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contemporary(n) คนร่วมสมัย
contemporary(adj) ซึ่งกำลังมีชีวิตอยู่
contemporary(adj) ซึ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. simultaneous, coeval
contemporary(adj) ทันสมัย, See also: ที่อยู่ในปัจจุบัน, Syn. modern, present

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contemporary(คันเทม'พะระรี) adj. ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน, เกี่ยวกับสมัยเดียวกัน n. บุคคลที่ (ร่วมสมัย, ร่วมยุค), See also: contemporily adv. ดูcontemporary contemporariness n. ดูcontemporary, Syn. contemporaneous

English-Thai: Nontri Dictionary
contemporary(adj) ร่วมสมัย, รุ่นเดียวกัน, ร่วมยุค, อยู่ในสมัยเดียวกัน, ร่วมรุ่น
contemporary(n) คนรุ่นเดียวกัน, คนในยุคเดียวกัน, คนร่วมสมัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contemporaryร่วมสมัย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contemporary Christian musicดนตรีคริสตศาสนาร่วมสมัย [TU Subject Heading]
Contemporary, The, in literatureความร่วมสมัยในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of contemporary psychiatry.ในการบำบัดรักษาโรคจิต. Suspiria (1977)
How these events helped shape your present perspective... concerning life in contemporary America.เหตุการณ์เหล่านั้น มีิอิทธิพล ต่อความคิดของคุณ... เกี่ยวกับชีวิต ในอเมริกา ร่วมสมัย American History X (1998)
I'm reading books on Rothman's list of contemporary American authors.ฉันอ่านหนังสือของรอทแมน.. นักเขียนอเมริกัน A Walk to Remember (2002)
It's a little unusual design for a contemporary piece, but...มันดูออกแบบมาไม่ปกติ จากที่ทำกันโดยทั่วไป The Woodsman (2004)
In contemporary France, mistresses are de rigueur and quietly tolerated.ช่วงเวลาเดียวกันในฝรั่งเศส ผู้หญิงถูกเข้มงวดนัก และต้องอดกลั้นอย่างเงียบ ๆ The Nanny Diaries (2007)
Mm, contemporary flavor.อืม ได้ซาวด์มาก The Ten (2007)
I have my final coming up for Postwar and Contemporary Art and I haven't been to class.ฉันกำลังมีสอบวิชา ศิลปะร่วมสมัยหลังสงคราม แต่ฉันไม่เคยเข้าเรียนเลย The Social Network (2010)
Sadly, the, uh, contemporary art scene has yet to, um- fully recognize my particular contributions.น่าเศร้าที่ หอศิลป์ร่วมสมัย เอ่อ... ยังไม่ เอ่อ... เข้าใจถึงศิลปะของผมอย่างแท้จริง The Bishop Revival (2010)
Contemporary Russian art. Got any Aivazovskys?งานศิลปะร่วมสมัยรัสเซีย มีงานของไอวาซอฟสกีไม๊? Withdrawal (2010)
And I hope you'll be seizing a more contemporary movie.ผมก็หวังว่าคุณจะฉกฉวยวันเวลากับหนังใหม่ๆบ้าง Pascal's Triangle Revisited (2010)
Of contemporary authors, and lynn hirschberg'sเกี่ยวกับนักเขียนร่วมสมัย โดยมีลินน์ เฮิร์ซเบิร์ค Damien Darko (2011)
A sort of contemporary take on how the other half lives.การเรียงลำดับของการใช้เวลาร่วมสมัย ที่ใช้เวลาครึ่งชีวิตที่เหลือ Dial M for Mayor (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contemporaryAll are concerned with changing the role of women in contemporary society.
contemporaryHe's a contemporary of mine.
contemporaryHe studies contemporary literature.
contemporaryHe was contemporary with Shakespeare.
contemporaryI must admit I don't like much contemporary.
contemporaryIn an essay similarly devoted to allegorical procedures in contemporary art, Buchloh discusses 6 women artists.
contemporaryI would like to put special emphasis on the concept that social ecology is the second school of contemporary environmentalism.
contemporaryScott was contemporary with Byron.
contemporaryShakespeare was a contemporary of Marlowe.
contemporarySoseki was a contemporary of Ohgai.
contemporaryThe professor is familiar with contemporary literature.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่วมสมัย(adj) contemporary, Syn. ร่วมยุค, Example: ผลงานของเขาเป็นงานแบบอย่างของศิลปะไทยร่วมสมัยได้อย่างเด่นชัด, Thai Definition: ระยะเวลาเดียวกัน
ศิลปร่วมสมัย(n) contemporary art
จิตรกรรมร่วมสมัย(n) contemporary mural, Example: คณะศิลปกรรมจัดแสดงภาพจิตรกรรม ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นจิตรกรรมร่วมสมัยเกือบทั้งหมด, Thai Definition: ภาพจิตรกรรมที่แสดงลักษณะของสมัยปัจจุบัน
ศิลปะร่วมสมัย(n) contemporary art, Example: ปัจจุบันงานประติมากรรมของไทยได้เข้าสู่ยุคของศิลปะร่วมสมัยแล้ว
คนรุ่นเดียวกัน(n) contemporary, See also: generation, Syn. คนวัยเดียวกัน, Ant. คนต่างวัย, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตรกรรมร่วมสมัย[jittrakam ruam samai] (n, exp) EN: contemporary mural  FR: peinture contemporaine [ f ]
ร่วมสมัย[ruamsamai] (adj) EN: contemporary  FR: contemporain
สมัยเดียวกัน[samai dīo kan] (adj) EN: contemporary  FR: contemporain ; de la même époque
ศิลปะร่วมสมัย[sinlapa ruamsamai] (n, exp) EN: contemporary art  FR: art contemporain [ m ]
ทันสมัย[thansamai] (x) EN: modern ; fashionable ; up-to-date ; in vogue ; contemporary ; abreast of the times ; chic  FR: moderne ; à la mode ; en vogue ; au goût du jour ; à la page ; chic
วรรณกรรมร่วมสมัย[wannakam ruamsamai] (n, exp) EN: contemporary literature  FR: littérature contemporaine [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONTEMPORARY K AH0 N T EH1 M P ER0 EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contemporary (n) kˈəntˈɛmprəriː (k @1 n t e1 m p r @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
近人[jìn rén, ㄐㄧㄣˋ ㄖㄣˊ, ] contemporary; modern person; close friend; associate; intimate #74,945 [Add to Longdo]
同时代[tóng shí dài, ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] contemporary [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegenwartsliteratur { f }contemporary literature [Add to Longdo]
Zeitgenosse { m } | Zeitgenossen { pl }contemporary | contemporaries [Add to Longdo]
Zeitgeschmack { m }contemporary taste [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
同期[どうき, douki] (n-adv, vs, adj-no) (1) contemporary; corresponding period; same period; same class; (2) synchronous; synchronization; (P) #4,505 [Add to Longdo]
舞踏[ぶとう, butou] (n, vs, adj-no) (1) dancing; (2) (abbr) (See 暗黒舞踏) contemporary performance dance; (P) #11,865 [Add to Longdo]
コンテンポラリー[kontenporari-] (adj-na) contemporary; (P) [Add to Longdo]
コンポラ写真[コンポラしゃしん, konpora shashin] (n) contemporary photograph [Add to Longdo]
ブラックコンテンポラリー[burakkukontenporari-] (n) black contemporary [Add to Longdo]
暗黒舞踏[あんこくぶとう, ankokubutou] (n) butoh; style of contemporary Japanese dance featuring dancers in white paint [Add to Longdo]
近代音楽[きんだいおんがく, kindaiongaku] (n) modern music; contemporary music [Add to Longdo]
現代劇[げんだいげき, gendaigeki] (n) contemporary drama [Add to Longdo]
現代史[げんだいし, gendaishi] (n) contemporary history [Add to Longdo]
現代思想[げんだいしそう, gendaishisou] (n) contemporary philosophy; modern thought [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top