ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conductance

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conductance-, *conductance*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conductance(คันดัค'เทินซฺ) n. ความสามารถในการนำไฟฟ้า,ส่วนกลับของความต้านทานไฟฟ้ามีสัญลักษณ์ G

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conductanceความนำ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conductanceการนำไฟฟ้า,ความนำไฟฟ้า [การแพทย์]
conductance [electrical conductance]ความนำไฟฟ้า, สมบัติในการนำไฟฟ้าของตัวนำ มีค่าเป็นส่วนกลับของความต้านทานไฟฟ้า  หน่วยเป็น โอห์ม-1 หรือ ซีเมนส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンダクタンス[, kondakutansu] (n) conductance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conductance \Con*duct"ance\ (k[o^]n*d[u^]k"tans), n. [Conduct,
   v. + -ance.] (Elec.)
   Conducting power; -- the reciprocal of {resistance}. A
   suggested unit is the mho, the reciprocal of the ohm.
 
      Conductance is an attribute of any specified conductor,
      and refers to its shape, length, and other factors.
      Conductivity is an attribute of any specified material
      without direct reference to its shape or other factors.
                          --Sloane's
                          Elec. Dict.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conductance
   n 1: a material's capacity to conduct electricity; measured as
      the reciprocal of electrical resistance

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top