ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

compeers

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compeers-, *compeers*, compeer
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา compeers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *compeers*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compeer[N] ผู้ที่อยู่ในฐานะเดียวกัน, Syn. peer, equal
compeer[N] เพื่อน, Syn. comrade, companion, friend

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compeer(คัมเพียร์'คอม'เพียร์) n. ความเท่าเทียม,เพื่อนสนิท

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compeer    (n) kˈɒmpɪəʴr (k o1 m p i@ r)
compeers    (n) kˈɒmpɪəʴz (k o1 m p i@ z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top