ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

commercial

K AH0 M ER1 SH AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commercial-, *commercial*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commercial(adj) เกี่ยวกับการค้า, Syn. business, financial, economic, mercantile
commercial(n) โฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุ, Syn. advertisement
commercial(adj) ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหวังกำไร, See also: เป็นการค้า, Syn. economic, monetary, pecuniary, mercenary, materialistic, marketable, salable, profitable
commercial(adj) สำหรับนักธุรกิจ, Syn. financial, mercantile
commercialise(vt) ทำเป็นธุรกิจ, Syn. commercialize
commercialise(vt) ทำเพื่อผลกำไรเป็นหลัก, Syn. commercialize
commercialize(vt) ทำเป็นธุรกิจ, Syn. commercialise
commercialize(vt) ทำเพื่อผลกำไรเป็นหลัก, Syn. commercialise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commercial(คะเมอ'เชิล) adj. เกี่ยวกับการค้า, เป็นการค้า, ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหวังกำไรได้, ไม่บริสุทธิเต็มที่ (ชนิดของสารเคมี) , สำหรับนักธุรกิจ -n. การโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์หรือทีวี
commercialise(คะเมอ'ชะไลซ) vt. ทำให้เป็นการค้า (เพื่อหวังผลกำไร) , เน้นลักษณะทางการค้า, เสนอขาย, See also: commercialization, commercialisation n.
commercialism(คะเมอ'ชะลิสซึม) n. หลักการหรือวิธีการพานิชย์, ลัทธิการค้าเพื่อหวังผลกำไร, ลักษณะพ่อค้า, See also: commercialist n. ดูcommercialism commercialistic adj. ดูcommercialism
commercialize(คะเมอ'ชะไลซ) vt. ทำให้เป็นการค้า (เพื่อหวังผลกำไร) , เน้นลักษณะทางการค้า, เสนอขาย, See also: commercialization, commercialisation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
commercial(adj) เกี่ยวกับการค้าขาย, เชิงพาณิชย์, เชิงการค้า
commercialize(vt) ทำให้เป็นการค้า, ทำให้เป็นเงิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
commercial agentตัวแทนการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commercial artพาณิชยศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Commercial Attachéผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commercial bankธนาคารพาณิชย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commercial courtศาลพาณิชย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commercial insolvencyการมีหนี้สินล้นพ้นตัวทางการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commercial languageภาษาเชิงพาณิชย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
commercial lawกฎหมายพาณิชย์ [ ดู mercantile law ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commercial lawกฎหมายพาณิชย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commercial refrigeration systemระบบทำความเย็นเชิงพาณิชย์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commercial agentsตัวแทนการค้า [TU Subject Heading]
Commercial artพาณิชยศิลป์ [TU Subject Heading]
Commercial artistsศิลปินอาชีพ [TU Subject Heading]
Commercial associationsสมาคมการค้า [TU Subject Heading]
Commercial Bankสถาบันการเงินที่มุ่งเน้นการรับฝากเงิน [ธุรกิจ]
Commercial catalogsรายการสินค้า [TU Subject Heading]
Commercial corespondence, chineseจดหมายธุรกิจจีน [TU Subject Heading]
Commercial correspondenceจดหมายธุรกิจ [TU Subject Heading]
Commercial correspondence, Frenchจดหมายธุรกิจฝรั่งเศส [TU Subject Heading]
Commercial correspondence, Thaiจดหมายธุรกิจไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A commercial for how normal we are... when we're anything but.หลอกให้คนเชื่อว่าเราธรรมดาขนาดไหน แต่จริงๆแล้วเรากลวงโบ๋ American Beauty (1999)
Then, of course, those experiences and that history... got chewed up in the commercial machine, got jazzed up... made titillating, cartooned for the sale rack.ประสบการณ์และประวัติศาสตร์นั้น ถูกย่อยด้วยเครื่องมือทางการค้า ปรุงแต่งและเติมสีสัน เป็นการ์ตูนเพื่อขาย Unbreakable (2000)
Why are there commercials showing?ทำไมมีโฆษณาฉายอยู่ด้วย ? Visitor Q (2001)
At the beginning of the 21st century, the Umbrella Corporation... had become the largest commercial entity in the United States.ตอนต้นของศตวรรษที่ 21, แอมเบลล่า คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุด และทรงอิทธิพลที่สุดในสหรัฐ Resident Evil (2002)
I have seen 12 soda commercials so far... 12!เจอโฆษณาโซดาตั้ง 12 ครั้ง 12 ! Signs (2002)
And I do believe it's a commercial break. We'll see you soon. Bye-bye.ต่อไปพบกับผู้สนับสนุนรายการก่อนครับ แล้วพบกันใหม่ครับ Love Actually (2003)
In this century we went after the air and we divided it into air corridors that could be bought and sold for commercial traffic for airplanes.พอถึงศตวรรษนี้เราก็ยึดอากาศ แบ่งอากาศออกเป็นร่องอากาศ ที่สามารถซื้อขาย The Corporation (2003)
In the age of biology the politics is going to sort out between those who believe life first has intrinsic value and therefore we should choose technologies and commercial venues that honour the intrinsic value...ในยุคชีวภาพ การเมืองคือการแบ่งขั้วระหว่าง คนที่เชื่อว่าชีวิตมีคุณค่าที่เป็นแก่นแท้ xxxx และเราควรเลือกเทคโนโลยี The Corporation (2003)
It's commercial fare and they will line up with the idea to let the marketplace be the ultimate arbiter of all of the age of biology.และคนกลุ่มนี้ก็เสนอความคิด ให้ตลาดเป็นผู้ชี้ขาดขั้นสุดท้าย ในยุคชีวภาพนี้ The Corporation (2003)
Three years from 9-11, Clancy wrote a bookwhere a terrorist hijacked a commercial jetliner and crashed into the capitol.ในหนัง.. ผู้ก่อการร้ายได้ข้อมูล จากสมุดคู่มือตำรวจลับ เปลี่ยนกฏเกี่ยวกับการแต่งกายหรือ เคท Yankee White (2003)
I worked for the Umbrella Corporation the largest and most powerful commercial entity in the world.ฉันเคยทำงานให้บริษัท อัมเบลล่า ครอบเปอร์เรชั่น... ...บริษัทเอกชนที่ใหญ่และมีอำนาจมากที่สุดในโลก Resident Evil: Apocalypse (2004)
I worked for the Umbrella Corporation the largest and most powerful commercial entity in the world.ฉันเคยทำงานให้บริษัท อัมเบลล่า ครอบเปอร์เรชั่น... ...บริษัทเอกชนที่ใหญ่และมีอำนาจมากที่สุดในโลก Resident Evil: Apocalypse (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
commercialA commercial airplane allegedly violated military airspace.
commercialBoeing, which builds more than half the world's commercial airliners, is understandably keen to draw attention to what can go wrong besides planes.
commercialCommercial Code can be called an enterprise method.
commercialCommercial television is an effective medium for advertising.
commercialCrashes in the early days of commercial jets tended to be caused by technical faults, such as metal fatigue in the airframe or engines.
commercialDespite the problems of excessive commercialization, etc. the Olympics will go forward into the new century.
commercialExporting is a commercial activity which transcends borders.
commercialFrom the standpoint of ecology, Antarctica should be reserved solely to research, not to tourism or to commercial exploration.
commercialHe deals with the commercials of the supermarket.
commercialI cannot help but be concerned about the commercialism of Hollywood movies.
commercialI love that commercial.
commercialIn the case of commercial airplanes, private companies compete to sell their product.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตึกแถว(n) commercial buildings, See also: tenement house, Syn. ห้องแถว, Example: บ้านสวยสง่างามของเจือทองโดนบังด้วยตึกแถว, Count Unit: ห้อง, คูหา, Thai Definition: อาคารที่พักอาศัยหรืออาคารพาณิชย์ ซึ่งปลูกสร้างติดต่อกันเป็นแถวเกิน 2 ห้อง และประกอบด้วยวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่, Notes: (กฎหมาย)
ทางการค้า(adj) commercial, Syn. เชิงพาณิชย์, Example: จากความมั่งคั่งทางการค้าที่ชาวอิตาเลียนเป็นอยู่นี้ ทำให้หลายประเทศในยุโรปต้องการให้ประเทศของตนมั่งคั่งแบบชาวอิตาเลียนบ้าง, Thai Definition: ที่เกี่ยวกับการค้า
เชิงพาณิชย์(adj) commercial, Syn. เชิงการค้า, Example: ระบบเน็ตเวิร์คบางได้ถูกนำมาใช้กับงานเชิงพาณิชย์
กฎหมายพาณิชย์(n) commercial law, Example: กฎหมายพาณิชย์คือกฎหมายเกี่ยวกับการเศรษฐกิจและการค้า, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: กฎหมายที่วางระเบียบเกี่ยวพันทางการค้าหรือธุรกิจระหว่างบุคคล เช่น กฎหมายว่าด้วยการซื้อ การขาย การเช่าทรัพย์ การจำนอง การจำนำ ตัวเงิน หุ้นส่วน บริษัท
ธนาคารพาณิชย์(n) commercial bank, Example: ธนาคารพาณิชย์ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อีก 1 เปอร์เซ็นต์, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภทรับฝากเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ และใช้ประโยชน์เงินนั้นในทางหนึ่งหรือหลายทาง เช่น ให้สินเชื่อ ซื้อขายตั๋วแลกเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด ซื้อขายเงินปริวรรตต่างประเทศ
เชิงการค้า(adj) commercial, See also: of business, trade, Syn. เชิงพาณิชย์, Example: ผลงานชิ้นนี้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงการค้าไปเสียแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิงธุรกิจ[choēng thurakit] (adj) FR: commercial
ช่องทางการจำหน่าย[chǿngthāng kān jamnāi] (n, exp) EN: channel de distribution  FR: canal de distribution [ m ] ; circuit de commercialisation [ m ]
ดุลการค้า[dun kānkhā] (n, exp) EN: trade balance ; balance of trade  FR: balance commerciale [ f ]
ห้าง[hāng] (n) EN: store ; shop ; mall ; firm ; concern ; business house ; commercial establishment  FR: magasin [ m ] ; établissement commercial [ m ]
ใจกลางย่านธุรกิจ[jaiklāng yān thurakit] (n, exp) EN: commercial district
จำหน่าย[jamnāi] (v) EN: dispense ; distribute ; sell  FR: distribuer ; vendre ; commercialiser
จรรยาการค้า[janyā kānkhā] (n, exp) EN: commercial ethics ; business ethics  FR: bonnes pratiques commerciales [ mpl ]
จดทะเบียนบริษัท[jotthabīen børisat] (v, exp) EN: enter in the commercial register
การจดทะเบียนบริษัท[kān jot thabīen børisat] (n, exp) EN: entry in the commercial register
การเขียนจดหมายธุรกิจ[kān khīen jotmāi thurakit] (n, exp) EN: business letter writing  FR: correspondance commerciale [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMMERCIAL K AH0 M ER1 SH AH0 L
COMMERCIALS K AH0 M ER1 SH AH0 L Z
COMMERCIALE K AH0 M ER2 S IY0 AE1 L
COMMERCIALLY K AH0 M ER1 SH AH0 L IY0
COMMERCIAL'S K AH0 M ER1 SH AH0 L Z
COMMERCIALE'S K OW0 M EH2 R S IY0 AE1 L EY2 Z
COMMERCIALE'S K AH0 M ER2 S IY0 AE1 L Z
COMMERCIALIZE K AH0 M ER1 SH AH0 L AY2 Z
COMMERCIALISM K AH0 M ER1 SH AH0 L IH2 Z AH0 M
COMMERCIALIZED K AH0 M ER1 SH AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commercial (n) kˈəmˈɜːʳʃl (k @1 m @@1 sh l)
commercials (n) kˈəmˈɜːʳʃlz (k @1 m @@1 sh l z)
commercially (a) kˈəmˈɜːʳʃliː (k @1 m @@1 sh l ii)
commercialism (n) kˈəmˈɜːʳʃlɪzm (k @1 m @@1 sh l i z m)
commercialize (v) kˈəmˈɜːʳʃəlaɪz (k @1 m @@1 sh @ l ai z)
commercialized (v) kˈəmˈɜːʳʃəlaɪzd (k @1 m @@1 sh @ l ai z d)
commercializes (v) kˈəmˈɜːʳʃəlaɪzɪz (k @1 m @@1 sh @ l ai z i z)
commercializing (v) kˈəmˈɜːʳʃəlaɪzɪŋ (k @1 m @@1 sh @ l ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
商务[shāng wù, ㄕㄤ ㄨˋ, / ] commercial affairs; commercial; commerce; business #2,093 [Add to Longdo]
商业银行[shāng yè yín háng, ㄕㄤ ㄧㄝˋ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] commercial bank #3,864 [Add to Longdo]
商务印书馆[Shāng wù yìn shū guǎn, ㄕㄤ ㄨˋ ㄧㄣˋ ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ, / ] Commercial Press, Shanghai (from 1897) #28,592 [Add to Longdo]
宣传册[xuān chuán cè, ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄘㄜˋ, / ] commercial brochure; advertising pamphlet; flyer #45,202 [Add to Longdo]
上海商务印书馆[Shàng hǎi Shāng wù yìn shū guǎn, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄕㄤ ㄨˋ ㄧㄣˋ ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ, / ] Commercial Press, Shanghai (from 1897) [Add to Longdo]
商业机构[shāng yè jī gòu, ㄕㄤ ㄧㄝˋ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, / ] commercial organization [Add to Longdo]
商业版本[shāng yè bǎn běn, ㄕㄤ ㄧㄝˋ ㄅㄢˇ ㄅㄣˇ, / ] commercial version (of software) [Add to Longdo]
商业发票[shāng yè fā piào, ㄕㄤ ㄧㄝˋ ㄈㄚ ㄆㄧㄠˋ, / ] commercial invoice [Add to Longdo]
楼盘[lóu pán, ㄌㄡˊ ㄆㄢˊ, / ] commercial building (for sale); property; apartment (as commercial property) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betriebsstätte { f }commercial unit [Add to Longdo]
Geschäftspapiere { pl }commercial papers [Add to Longdo]
Handelsbank { f }commercial bank [Add to Longdo]
Handelshochschule { f }commercial college [Add to Longdo]
Handelsrecht { n }commercial law [Add to Longdo]
Handelsregister { n }commercial register; register of commerce; companies' register [Add to Longdo]
Handelsrichter { m }commercial judge [Add to Longdo]
Handelsschule { f }commercial school [Add to Longdo]
Handelsstadt { f }commercial town [Add to Longdo]
Kaufmannslehrling { m }commercial apprentice [Add to Longdo]
Netzfrequenz { f }commercial frequency [Add to Longdo]
Netzstromversorgung { f }commercial power supply [Add to Longdo]
Streitfallregelung { f }commercial settlement of a dispute [Add to Longdo]
kommerzielles Unternehmencommercial establishment [Add to Longdo]
Verkehrsflugzeug { n }commercial aircraft [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
営利[えいり, eiri] (n) money-making; commercialized; commercialised; (P) #5,729 [Add to Longdo]
コマーシャル[koma-sharu] (n) commercial (e.g. TV); (P) #6,683 [Add to Longdo]
市販[しはん, shihan] (n, vs) (1) selling on the market (in the marketplace, in stores, etc.); making something commercially available; (adj-no) (2) commercial (e.g. software); over-the-counter; off-the-shelf; store-bought; (P) #9,142 [Add to Longdo]
倒産[とうさん, tousan] (n, vs) (corporate) bankruptcy; insolvency; commercial failure; failed business; (P) #9,198 [Add to Longdo]
商事[しょうじ, shouji] (n) commercial affairs; (P) #9,365 [Add to Longdo]
民放[みんぽう, minpou] (n) commercial broadcast; (P) #9,394 [Add to Longdo]
商法[しょうほう, shouhou] (n) trade; business; commerce; commercial law; (P) #11,120 [Add to Longdo]
商学[しょうがく, shougaku] (n) commercial science; (P) #17,848 [Add to Longdo]
CF[シーエフ, shi-efu] (n) commercial film; CF [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
市販[しはん, shihan] commercial (e.g. software) (no) [Add to Longdo]
市販のソフト[しはんのそふと, shihannosofuto] commercial software [Add to Longdo]
市販ソフト[しはんソフト, shihan sofuto] commercial software [Add to Longdo]
商用版[しょうようはん, shouyouhan] commercial version (vs. shareware, e.g.) [Add to Longdo]
製品版[せいひんはん, seihinhan] production, commercial version [Add to Longdo]
単位記号[たんいきごう, tan'ikigou] commercial at (@) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top