ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

colloquium

K AH0 L OW1 K W IY0 AH0 M   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -colloquium-, *colloquium*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colloquium[N] การสัมมนา, Syn. conference

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
colloquium(คะโล'เควียม) n. การประชุม หรือปรึกษาหารืออย่าง ๆ ไม่เป็นทางการ,การอภิปรายกลุ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
colloquium (L.)ข้อความที่อ้างว่าหมิ่นประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสัมมนา[n.] (kān sammanā) EN: seminar ; colloquium   FR: séminaire [m]
คณะอภิปราย[n. exp.] (khana aphiprāi) EN: colloquium   
ที่ประชุม[n.] (thīprachum) EN: conference ; meeting ; convention ; assembly ; congress ; convention ; colloquium ; council ; parley ; interchange   

CMU English Pronouncing Dictionary
COLLOQUIUM K AH0 L OW1 K W IY0 AH0 M

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kolloquium {n} | Kolloquien {pl}colloquium | colloquia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
懇談会[こんだんかい, kondankai] (n) (1) social gathering; informal get-together; (2) colloquium; panel discussion [Add to Longdo]
談話会[だんわかい, danwakai] (n) colloquium; symposium; gathering for discussion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 colloquium
   n 1: an academic meeting or seminar usually led by a different
      lecturer and on a different topic at each meeting
   2: an address to an academic meeting or seminar

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top