ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coiffeur

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coiffeur-, *coiffeur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coiffeur[N] ช่างแต่งผมที่เป็นผู้ชาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coiffeur(ควาเฟอ') n. ช่างแต่งผมที่ป็นผู้ชาย

English-Thai: Nontri Dictionary
coiffeur(n) ช่างเสริมสวย,ช่างทำผม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างแต่งผม[n.] (chang taeng phom) EN: hairdresser   FR: coiffeur [m]
ช่างตัดผม[n.] (chang tat phom) EN: hairdresser ; barber   FR: coiffeur [m] ; coiffeuse [f] ; barbier [m] (vx) ; friseur [m] (r.)
ช่างทำผม[n.] (chang tham phom) EN: hairdresser ; barber ; hairstylist   FR: coiffeur [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coiffeur (n) kwˈaːfˈɜːʳr (k w aa1 f @@1 r)
coiffeurs (n) kwˈaːfˈɜːʳz (k w aa1 f @@1 z)

French-Thai: Longdo Dictionary
aller chez le coiffeurไปร้านตัดผม, See also: S. aller au coiffeur Related. aller

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coiffeur \Coif`feur"\, n. [F.]
   A hairdresser.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coiffeur
   n 1: a man hairdresser

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 coiffeur /kwafœʀ/ 
  barber; hairdresser

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top