ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cockily

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cockily-, *cockily*, cocky
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cockily มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cockily*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cockiness[N] ความโอหัง, See also: ความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปจนดูก้าวร้าว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cockiness(คอค'ดิเนส) n. ความหยิ่ง,ความขี้โอ่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ Shotgun Cocking ][ปืนลูกซอง Cocking] Pulp Fiction (1994)
If your guns jam, it sometimes helps to bang on the cocking handle.ถ้าปืนขัดลำ บางคราวช่วยได้ ถ้าค้อนเคาะคันขึ้นลำ Flyboys (2006)
(GUN COCKING)(เสียงปืน) The Bourne Ultimatum (2007)
(GUN COCKING)(GUN COCKING) The Bourne Ultimatum (2007)
(GUN COCKING)(GUN COCKING) The Bourne Ultimatum (2007)
And it's got nothin' to do with all that... phallic mumbo jumbo, like 'cockin' your gun. 'มันไม่ได้มีแล้วจะทำให้บินได้ หรือเอาไอ้จู๋ยัดเข้าไปเล่นได้ Shoot 'Em Up (2007)
(GUN COCKING)แคลร์ เราจะผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้ Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)
Lester, Lester the Molester Cocking Stuff.เลสเตอร์ เลสเตอร์ ผู้ลวนลามจุ๋ดู๋ Zack and Miri Make a Porno (2008)
HE'S BECOMING A MORE LETHAL ADDICT. [COCKING WEAPON]เขาไม่มีวันยอมรับว่าครั้งแรกมันผ่านไปแล้ว หวนมาอีกไม่ได้ Normal (2008)
It's called peacocking--แบบนี้มันเหมือนนกยูงนะ 52 Pickup (2008)
(GUN COCKING)(GUN COCKING) Changeling (2008)
- Tommy's good, Dad, but the cocking mechanism always jams.ทอมมี่ก็ดีนะพ่อ. The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
JAX: Okay. (gun cocking)โอเค นายจะทำห่าอะไรว่ะ Albification (2009)
(gun cocking) Are you gonna shoot me, Mr.และพวกนายได้ซื้อขายปืนให้กับพวกคนผิวสี นี่นายจะยิงฉันงั้นเหรอ Albification (2009)
Ah. But it's actually a seduction technique known as "peacocking. "คนเราเนี่ยควรจะทำตัวดึงดูดล่อใจเหมือน พีคอกกิ้ง 17 Again (2009)
Are you peacocking?คุณเป็น พีคอกกิ้งหรือไง? 17 Again (2009)
At every little noise that she hears... in the hallway, she's probably cocking her little head... to the side... wondering when I'm gonna come in.แล้วพอได้ยินเสียงอะไรเข้า ในห้องโถง มันก็จะชูคอ Frozen (2010)
(guns cocking)... Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
Hey! (shotgun cocking) Kenzi, no!เฮ้ เคนซี่ ไม่ อยู่นี่เอง สุดหล่อของฉัน It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
I have to finish this. (shotgun cocking) (whispering)ฉันต้องทำให้เสร็จ หยุด อย่ามายุ่ง It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
Your roommate coldcocking him in an alley or because you started doggy daycare in the first place?เรื่องที่รูมเมทนาย ไปกระทืบเขาในตรอกซะเละ? หรือเรื่องที่นายเริ่มเลี้ยงสุนัขแต่แรก? I See Your True Colors and That's Why I Hate You (2011)
( Guns cocking )ฉันอาจเห็นด้วยไม่ได้ Redemption (2011)
You think I'm gonna let this shit get away? (GUN COCKING)คิดว่าฉันจะโง่ปล่อยมันไปง่ายๆ รึ Tower Heist (2011)
(GUN COCKING)Red Dawn (2012)
Hmm? [Gun cocking]เด็บบร้าเคยได้รับใบสั่งยา จำพวกระงับประสาทรึเปล่า? The Dark... Whatever (2012)
[Guns cocking]... Flesh and Blood (2012)
(COCKING RIFLES)ปืน Cocking] 2 Guns (2013)
Cockiness masking fear. How transparent.นายกลัวหรอ ฉันเห็นได้น่ะ True Lies (2013)
Good. (GUN COCKING)ดี Power of Persuasion (2013)
[ Guns cocking ] Get down right now!(เสียงไกปืน) หมอบลงเดี๋ยวนี้! Red X (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
COCKING    K AA1 K IH0 NG
COCKINESS    K AA1 K IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cockier    (j) kˈɒkɪəʳr (k o1 k i@ r)
cocking    (v) kˈɒkɪŋ (k o1 k i ng)
cockiest    (j) kˈɒkɪɪst (k o1 k i i s t)
spatchcocking    (v) spˈætʃkɒkɪŋ (s p a1 ch k o k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Keckheit {f}; Dreistigkeit {f}; Übermut {m}cockiness [Add to Longdo]
aufrichtendcocking [Add to Longdo]
eingebildet {adv}cockily [Add to Longdo]
eingebildet {adj} | eingebildeter | am eingebildestencocky | cockier | cockiest [Add to Longdo]
entspannen | entspannend | entspannt | entspannt | entspannteto uncock | uncocking | uncocked | uncocks | uncocked [Add to Longdo]
liederlichcockish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
撃鉄[げきてつ, gekitetsu] (n) percussion hammer; firing hammer; cocking piece [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top