ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clipboard

K L IH1 P B AO2 R D   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clipboard-, *clipboard*, clipboar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clipboard[N] กระดานที่มีที่แขวนกระดาษแขวนอยู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clipboardคลิปบอร์ดกระดาษทดหมายถึง เนื้อที่ในหน่วยความจำที่กันไว้ใช้เก็บข้อมูลชั่วคราว มีใช้ทั้งในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช และระบบวินโดว์ของพีซี เนื้อที่ที่กันเอาไว้ส่วนนี้ทำหน้าที่เหมือนกระดาษทด ที่หากใช้คำสั่ง cut หรือ copy (ใต้เมนู Edit) แล้ว คอมพิวเตอร์ก็จะนำข้อความหรือภาพที่ถูก cut หรือ copy นั้นไปเก็บไว้ที่นั่น ข้อความหรือภาพที่อยู่ในนั้น จะอยู่ในกระดาษทดหรือคลิปบอร์ดนี้จนกว่าจะมีข้อความหรือภาพใหม่ไปทับ เราสามารถนำข้อความหรือภาพที่อยู่บนกระดาษทดนี้ไปวางหรือ paste ลงในแฟ้มข้อมูลของโปรแกรมใดก็ได้ ดู copy, cut, paste ประกอบ
clipboard viewerที่ดูคลิปบอร์ดเป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งในระบบวินโดว์ เมื่อเรียกใช้ จะแสดงให้ดูทันทีว่า ในคลิปบอร์ดมีภาพหรือข้อความใดเก็บอยู่ เมื่อเราใช้คำสั่ง paste ที่อยู่ใต้เมนู EDIT ซึ่งจะมีอยู่ในทุกโปรแกรม ภาพหรือข้อความที่มองเห็นว่าอยู่ในคลิปบอร์ดจะไปปรากฏ ณ ตำแหน่งที่กำหนดให้ทันทีดู clipboard ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clipboardคลิปบอร์ด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
clipboardคลิปบอร์ด [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I enter the names on this clipboard here.ผมใส่ชื่อบนคลิปบอร์ดที่นี่ The Shawshank Redemption (1994)
How many clipboards you got?คุณมีคลิปบอร์ดอีกเยอะรึเปล่า? Conventions of Space and Time (2013)
Standing there with a clipboard in his hand.ยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมคลิปบอร์ด Fences (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
CLIPBOARD K L IH1 P B AO2 R D

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリップボード[, kurippubo-do] (n) clipboard [Add to Longdo]
クリップボードコンピュータ[, kurippubo-dokonpyu-ta] (n) {comp} clipboard computer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クリップボード[くりっぷぼーど, kurippubo-do] clipboard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 clipboard \clipboard\ n.
   a small writing board with a clip attached at the top for
   holding papers.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clipboard
   n 1: a small writing board with a clip at the top for holding
      papers

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top