ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clean of

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clean of-, *clean of*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clean of[PHRV] ทำความสะอาด, See also: ล้างออกหมด, ขจัดออกหมด
clean off[PHRV] ล้างออกหมด, See also: ขจัดออก, กำจัดออก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He even wiped the knife clean of fingerprints.เขายังเช็ดทำความสะอาดมีดของลายนิ้วมือ 12 Angry Men (1957)
Swept clean of weapons, so you don't need to worry your head about that.ปราศจากอาวุธ ไม่จำเป็นต้อง เปลืองสมองคิดหนีไปไหนหรอกนะ The Sunshine State (2008)
But I can promise to keep your life clean of sadness And lonelinessแต่ผมสัญญาว่าชีวิตคุณจะ สะอาดจากความเศร้า ความเหงา Vitamin D (2009)
I'll never be clean of that.ผมไม่มีวันหลุดพ้นจากเรื่องนั้นได้ The Big Bang Job (2010)
- I was clean of pride at that moment... or the next.ฉันอยากจะพูดว่า The Man Who Would Be King (2011)
And this is too clean of a cut to have been a propeller.บาดแผลใกล้เคียง ถูกตัดจากใบพัด Silent Night (2011)
Long prior to my being washed clean of sin by the blood of our lord and savior, Jesus Christ.ก่อนที่ผมจะได้ชำระล้างบาป ด้วยโลหิตของพระผู้เป็นเจ้าของเรา Episode #1.2 (2012)
If the killer is Melvin Carville, the place will be wiped clean of all evidence.ถ้าฆาตกรคือเมลวิน คาร์วิล ที่นั่นคงไม่เหลือหลักฐานแล้ว The Bod in the Pod (2012)
I won't stop until I wash the planet clean of all suffering.ข้าจะไม่หยุด จนกว่าข้าจะล้างโลกใบนี้ ให้สะอาดจากความทุกข์ทรมาน Heaven Can't Wait (2013)

Japanese-English: EDICT Dictionary
拭い去る;ぬぐい去る[ぬぐいさる, nuguisaru] (v5r) to rub out; to clean off; to clear away; to efface; to erase [Add to Longdo]
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top